يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان گانگرن روده درحاملگی: گزارش موردی
نویسندگان فریباعبدالهی1، مولودبالافر1، حمیدرضا مرتضی بگی1، فرزاد رحمانی1، حمیده نوری
چکیده مقدمه: درد حاد شکم یکی ازشایع‌ترین فوریت‌ جراحی است. تشخیص‌های افتراقی(آپاندیسیت ‌حاد، دیورتیکولیت، بیماری‌های ژنیکولوژیک،گاستریت و دئودنیت، هپاتیت، بیماری‌های مجاری صفراوی، پانکراتیت، انسداد‌های گوارشی و بسیاری تشخیص‌های دیگر) زیادی هنگام معاینه ی بیمار با درد حاد شکم وجود داردکه مسولیت اصلی پزشک جراح در برخورد با بیمار با تشخیص شکم حاد، تعیین نیاز یا عدم نیاز به لاپاروتومی می باشد. گانگرن روده به صورت حاد و مزمن دیده می شودکه آمبولی شریان های محل شایعترین علت گانگرن روده است. دراین بیماری درد شکمی شدیدکه شدت آن با درجه تندرنس درمعاینه تناسب ندارد در فرد دیده می شود. بروزگانگرن رود ه در دوران بارداری نادر می باشدکه درصورت عدم تشخيص به موقع با مرگ و مير (mortality & morbidity) مادر و جنين همراه است. معرفی بیمار: در این گزارش، بیمار خانم 30ساله اهل یکی از شهرستان های تبریز می باشد که در اولین بارداری خود درسن حاملگی 16 هفتگی با درد شدید شکمی که از 10 روز پیش شروع شده بود به اورژانس(بیمارستان سینا تبریز) مراجعه نمود. در هنگام مراجعه بیمار به شدت رنگ پریده و از درد شدید شکمی شکایت داشت. درمعاینه شکمی بیمار تندرنس،گاردینگ ژنرالیزه وجود داشت و درسونوگرافی شکم به عمل آمده، فقط مایع آزاد شکمی دیده شد. بعد از انجام اقدامات اولیه اورژانس و بررسی تشخیص های افتراقی توسط سرویس جراحی بیمار به اتاق عمل منتقل شد. دراتاق عمل بیمار تحت بیهوشی عمومی لاپاراتومی گردیدکه در مشاهده، روده باریک بیمار از حدود 220 سانتیمتری لیگامان تریتز تا 30 سانتیمتری ایلئوسکال گانگرنه بود. قسمت گانگرنه روده برداشته شد ورزکسیون آناستاموز روده انجام گردید سپس بیماربا تشخیص ایسکمی مزانتر تحت درمان قرارگرفت. هدف از معرفی این بیمار تاکید بر نظرگرفتن احتمال گانگرن روده به عنوان یکی از علل شکم حاد در خانم های باردار می باشد تا با آگاهی از این تشخیص بتوان مانع از تشخیص و درمان ناصحیح شد.
لغات کلیدی حاملگی،گانگرن روده، شکم حاد
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :564
تعداد کل بازدیدها :5269475