يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان عنوان: بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در بیماران سالمند با ترومای مینور سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 94
نویسندگان دکتر سید محمد حسینی نژاد، دکتر فاطمه جهانیان، دکتر ایرج گلی خطیر،دکتر حمید رضا عمرانی، مهسا تقیان
چکیده مقدمه : ترومای سر یکی از شایعترین علل مراجعه به بخشهای اورژانس می باشد. تعداد قابل توجهی از بیماران ترومای سر را ترومای مینور سر تشکیل می دهند. در بیماران با ترومای متوسط تا شدید بدلیل ظهور علایم تصمیم گیری در مورد انجام سی تی اسکن سر راحت است ولی در ترومای مینور بدلیل علامت دار نبودن و نیز اکثرا آسیب جدی داخل جمجمه ندارند و نیاز به درمان خاصی ندارند تصمیم در مورد انجام سی تی اسکن مغز کمی سخت شده است .ما در این مطالعه سعی بر آن داریم تا ببینیم چه زمانی در مراجعین سالمند با ترومای مینور سر نیاز به انجام سی تی اسکن هست. موادها و روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی انجام می شود، جامعه ی مورد مطالعه ما شامل 122 نفر از بیماران میباشند که دچار ترومای سر مینور در سنین بالای 60 سال (بر اساس فرمول کوکران) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در سال 94 هستند ، و بیماران به صورت در دسترس (Convenient) انتخاب می شوند و مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج : همه ی بیماران ما در سن بالای ۶۰ سال قرار داشتند.بیشترین فراوانی در بین بیماران در رده ی سنی 65-60 سال قرار دارند68(55.7%).. در این مطالعه فراوانی مردان بیشتر از زنان میباشد(57.4%)70. سقوط نیز علت بالاترین مکانیسم ضربه به سر بوده است(45.9%)56. در سی تی اسکن های انجام شده از کلیه ی بیماران، در تشخیص طب اورژانس از ۱۲۲ نفر فقط ۴(۳.۳ درصد) مورد و در تشخیص متخصص رادیولوژی از ۱۲۲ نفر فقط ۸(۶.۶ درصد) بیمار مورد یافته ی غیر طبیعی داشتند. نتیجه گیری : انجام بی رویه ی سی تی اسکن مغزی در بیماران، به خصوص بیماران بالای ۶۰ سال با ترومای مینور، باعث هزینه های مالی و جانی بسیاری برای بیماران و سیستم سلامت کشور است.
لغات کلیدی ترومای مینور سر، سالمند، سی تی اسکن جمجه
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :572
تعداد کل بازدیدها :5269483