يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان مقایسه سطح آگاهی پرسنل بخشهای مختلف درمانی درباره احیاء نوزاد در مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرج سال 95
نویسندگان نویسندگان: بابایی سودابه ، فلاح عصمت ، بابایی گیتا ، مسلم خانی فاطمه ، اورنگ هادی
چکیده مقدمه:طبق نظر سازمان بهداشت جهانی ، تقریبا سالانه 120 میلیون نوزاد در سال در کشورهای توسعه یافته متولد میشوند که 3 درصد دچار خفگی یا آسیفیکسی و 25 درصد از آنها دچار مرگ و میر میشوند. آسیفیکسی نوزادان علت اصلی مرگ و میر بخصوص در نوزادان نارس و کم وزن است و این در حالی است که با یک احیا علمی و صحیح از آن جلوگیری کرد..کمیته کشوری احیاء نوزاد با تاکید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، برنامه آموزش احیاء نوزاد را بر اساس کتاب احیاء نوزاد ونظرات انجمن قلب و آکادمی طب اطفال آمریکا ضروری دانست. روش کار:این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در بخشهای مختلف درمانی در سال 95 بود و شرایط ورود به مطالعه، سابقه کار بالای 1 سال ، حداقل مدرک تحصیلی کارشناس و تمایل جهت شرکت در مطالعه بودبرای مطالعه یک پرسشنامه دو قسمتی تهیه شد که قسمت اول مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم ، یازده سئوال راجع به احیاء نوزاد برگرفته از کتاب مرجع احیاء نوزاد بود. تقسیم بندی امتیازات بدین صورت که نمره عالی(90-100)و خوب (80-90) و متوسط(70-80) و ضعیف(کمتر از 60) منظور شد داده ها با استفاده از آزمون تی، کای اسکوار و با استفاده از نرم افزارSPSS 16 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: : یافته ها نشان داد که 17% شرکت کنندگان مرد و 83% زن بودند.در نتایج بدست آمده: در ICU بزرگسال 76%- NICU 96% - نوزادان 90%- اتاق عمل82% - زایشگاه 94%- ICU اطفال 96% - اطفال 89%- اورژانس و سایر بخشها 84% به سوالات پاسخ دادند. نتیجه گیری و بحث: گرچه نتایج نمرات مورد ضعیف نداشتند ولی با توجه به اهمیت موضوع ، در بخشهایی که اولین تماس نوزاد با دنیای بیرون( اتاق عمل-زایشگاه) برقرار میشود یا بخشهایی که از نوزاد مراقبت میشود باید بطور مرتب و دوره ای کلاسهای آموزش احیاء برای پرسنل درمانی برگزار شود.
لغات کلیدی آگاهی، احیا نوزاد،آسیفیکسی
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :575
تعداد کل بازدیدها :5269486