يکشنبه 28 مرداد 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   August 19, 2018
   
   
     
    help
   
عنوان مروری بر اقدامات پیشگیرانه و پروفیلاکسی در مواجهه با NSIs در ایران
نویسندگان پریسا جوانعلی آذر 1، مجید توضیحی 2
چکیده مقدمه: آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و سرسوزن، از جمله تهدیدات شغلی برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی محسوب می شود که احتمال ابتلا به بیماری های عفونی منتقله از راه خون را افزایش می دهد. با وجود اینکه بیش از 20 پاتوژن می توانند از طریق صدمات ناشی از وسایل نوک تیز و سرسوزن منتقل شوند، در دو دهه ی اخیر سه بیماری عفونی HIV، هپاتیت B و C بیشتر مورد توجه متخصصان و پژوهشگران ایران و جهان قرار گرفته است. روش: مطالعه حاضر یک مقاله مروری نقلی بوده و حاصل جستجوی کلمات کلیدی مرتبط متون مندرج در بانک هاي الکترونیکی فارسی، از سال 1380 تا 1395 و جمع بندی نتایج مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی فارسی می باشد که ضمن بررسی گزارش میزان مواجهه کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی با NSIs در استان های مختلف ایران، پروفیلاکسی های قبل و بعد از بروز آسیب را برای مواردی که منشاء مشخصی دارند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: تحقیقات نشان می دهد به لحاظ موقعیت شغلی و وظایف مربوط، بیشترین آسیب مربوط به کادر پرستاری بوده است که بیشترین وسیله ی آسیب رسان سرسوزن و شایع ترین موقیعت آسیب، مرحله ی بازگرداندن درپوش سر سوزن در فرآیند خونگیری و تزریق است. از علل ایجاد آسیب عدم دریافت آموزش لازم، عدم وجود تجهیزات مناسب، بی احتیاطی خودشان و عدم تمرکز فکری، متناسب نبودن تعداد کادر و بیماران تحت مراقبت، عجله ناشی از عدم وجود نیروی کافی و خستگی در حجم بالای کار در شیفت شب گزارش شده است. بحث: تحقیقات حاکی از آن است که در دو دهه ی اخیر با افزایش آگاهی کارکنان نسبت به بیماری های منتقله از راه خون، میزان توجه به پیشگیری از آسیب و اقدامات لازم پس از بروز آسیب بیشتر شده است؛ اما با این وجود، هنوز آمار میزان آسیب ها بالاست. امروزه محقیقین علاوه بر اقدامات اولیه نظیر فشار دادن جهت کمک به خونریزی؛ شستشوی محل با آب و صابون و استفاده از مواد ضدعفونی کننده، ضمن تأکید بر واکسیناسیون علیه هپاتیت؛ گزارش دهی به کمیته ی کنترل عفونی بیمارستان ها جهت شناسایی منشاء عفونت و پیگیری تست های ایمنولوژی فرد و همچنین اقدام به هنگام جهت پروفیلاکسی دارویی به ویژه در مورد ویروس HIV، در نتیجه کاهش احتمال شیوع بیماری را نیز امری بسیار ضروری می دانند. نتیجه گیری: به نظر می رسد که تحقیقات آینده نیز در زمینه کشف واکسن علیه این بیماری ها و بررسی اثر آن ها و همچنین تلاش برای تولید ابزار کم خطر و اتوماسیون فرآیند تزریق و خونگیری ایمن با صرفه ی اقتصادی بالا در راستای کاهش آسیب ها ادامه خواهد داشت.
لغات کلیدی آسیب های ناشی از سر سوزن NSIs، بیماری های عفونی، پرستاران، پیشگیری، پروفیلاکسی، PEP.
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :548
تعداد کل بازدیدها :5269459