Guideline.jpg
شما می‌توانید فایل پوستر آماده را با کلیک روی "نمونه" دریافت و با قرار دادن قسمت‌های مختلف پوستر خود در بخش‌های از پیش مشخص شده، پوستر خود را آماده کنید.