13.5 امتیاز آموزش مداوم برای کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران


اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 103936 امتیاز آموزش مداوم هر یک از تخصص های مخاطب کنگره را تعیین کرد. برای دیدن جزئیات پیوست را مشاهده فرمایید.
علاقمندان به شرکت در این کنگره می بایست بر روی وب سایت کنگره ثبت نام و از طریق جعبه پیام کاربری اختصاصی خود ،علاقمندی خود را برای شرکت در کنگره اعلام کنند. پرداخت هزینه شرکت در کنگره حضوری و در محل خواهد بود.


برای مشاهده "مجوز تخصییص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان" اینجا کلیک کنید.