قابل توجه دوستانی که برای حضور در کنگره قصد دارند در محل ثبت نام کنند.


به دلیل تغییر زمانبندی برنامه های کنگره و حذف مراسم افتتاحیه از روز دوشنبه و انتقال آن به صبح روز سه شنبه، دبیرخانه کنگره میهمانان کنگره را از صبح روز سه شنبه پذیرش خواهد کرد و ثبت نام در محل نیز از صبح روز سه شنبه دایر خواهد بود. (تاریخ درج: 10/06/90)