همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای پذیرش در کنگره لازم است.

دبیرخانه کنگره برای زمان پذیرش میهمانان کنگره جهت تطبیق مشخصات ثبت نام کنندگان آنلاین با افراد حاضر شده و تحویل مدارک صادر شده نیازمند احراز هویت شرکت کنندگان محترم است. خواهشمندیم مدارک شناسایی معتبر اعم از شناسنامه، کارت ملی و . . . را همراه خود داشته باشید.

با سپاس از همکاری صمیمانه شما / دبیرخانه کنگره(تاریخ درج:11/06/90)