متقاضیان گواهی بازآموزی 


دوستانی که متقاضی گواهی بازآموزی هستند می بایست علاوه بر ثبت نام در وب سایت کنگره لازم است در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور از مسیر مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نشانی: http://tabriz.ircme.ir نیز ثبت نام کنند. (تاریخ درج: 11/06/90)