دوشنبه 30 مهر 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   October 22, 2018
   
   
     
    help
   

تعداد : 197
آخرین بررسی نتایج اینترونشن در سکته مغزی
بررسی فراوانی استروک در بیماران مراجعه کننده با تابلوی CVA به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان کاشان طی یکسال
آموزش های پرستاری در بیماران سالمند مبتلا به سکته های مغزی
Oral apraxia among hemiplegic left hemisphere damaged ischemic stroke patients
The effects of nutrition education and diet therapy on glycemic and lipidemic control in patients with type 2 Diabetes
طب سوزنی وتاثیر آن بر بازتوانی بیماران مبتلا به استروک
Development and investigation of the content validity of Azeri aphasia screening test
نقایص حسی در اندام فوقانی بیماران سکته مغزی و پیامدهای آن
Limb Shaking Transient Ischemic Attack: A case report
Noninvasive Brain stimulation for Motor recovery after stroke
Clinical Assessment of Pseudo TIA
Stroke Epidemiology in Southwestern Iran: a Hospital-Based Study in Shiraz
Comparative inter-rater reliability of Asian Stroke Disability Scale (ASDS), modified Rankin Scale and Bartel Index in patients with brain infarction
A novel risk factor of stroke: Stress
Design of Asian Stroke Disability Scale (ASDS)
The effect of curcuminoids supplementation on circulating small dense low-density lipoprotein levels in obese dyslipidemic subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Trial
The effect of simvastatin treatment on vitamin D status in patients with dyslipidemia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Trial
Risk factors for intracranial hemorrhage in acute ischemic stroke patients treated with recombinant tissue plasminogen activator
تاثیر آموزش مراقبت خانواده- محور بر عزت نفس مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
Impact of family- based education on self-steam caregivers of stroke patients.
تاثیر الگوي توانمند سازي خانواده- محور بر خودکارآمدی مراقبین بیماران مبتلا به سکته مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
The effect of family-centered empowerment model on self efficacy of caregivers from stroke patients: a clinical trial study.
Does salt intake affect blood pressure? It depends on your gene
بررسی شيوع پرفشاری خون در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد شهر بيرجند، 1387-1381
Prevalence and risk factors of early and late seizure after stroke in Iranian patients
Stroke subtypes in southern Iran
HOSPITAL MORTALITY ASSOCIATED WITH STROKE IN SOUTHERN IRAN
Controversies in Acute Stroke Treatment
Prevention and Treatment of Hemiplegic Shoulder pain, Subluxation and Capsulitis in Stroke Patients
تاثیر اقدامات پرستاری در بهبود تحرک جسمی و جلوگیری از تغییر شکل های غیر طبیعی بدن در بیماران استروک
correlation of stroke caregiver's quality of life with responsibility burden and depression
The relationship of the mean platelet volume and C reactive protein levels with mortality in ischemic stroke patients
The Most Important Risk Factors of Stroke in Iran
Synthesis of graphite/SnO2 nanocomposite: The new materials as pacemaker electrode
Impacts of a Stroke on Dental Health
Fabrication and characterization of a new microelectrode as BioMEMS devices
Endothelin Receptor Antagonists (ETAs) in Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Treatment (SAH), Review of Randomized Controlled Trials (RCTs)
بررسی روایی و پایایی ابزار تشخیص پیش بیمارستانی سکته مغزی ایرانی
ارزیابی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران سکته مغزی منتقل شده به بیمارستان ولی عصر اراک
تعيين اثر بخشي مراقبت هاي كلينيكي پرستارمحور در بيماران دچار اختلالات نورولو‍ژيك نيازمند مصرف وارفارين
A Comparison of microembolic signals in Behcet's disease with and without nervous system involvement with Transcranial Doppler
A study on the diagnosis and etiology of cerebral venous thrombosis
Outcome of decompressive craniectomy in comparison to nonsurgical treatment in patients with malignant MCA infarction
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke Subtypes; Early and Intermediate Prognosis Based On Causative Classification of Stroke System
Stroke patients eligible for intravenous thrombolysis with tPA in Iran, A cross sectional study
Short term clinical outcome of stroke in patients with or without prior statin treatment.
بررسی آگاهی و نگرش پرسنل اورژانس 115 بیرجند درمورد مراقبت¬هاي پیش¬بیمارستانی استروک بر پايه گايدلاين انجمن استروک آمريكا
Management of antithrombotic drugs in stroke patients who need a medical procedure
Periodontal Disease as a Risk Factor for Stroke
Panoramic dental radiography as an aid in detecting patients at risk for stroke
Dose-dependent effects of aminoguanidine on Post-ischemic Brain Edema in a Temporary Model of Focal Cerebral Ischemia
A review: Imaging and automated diagnosis of acute stroke
Applications of Artificial Neural Networks in Stroke: Research Review and Study Needs
A case report of artery of percheron infarction:A rare stroke syndrome.
خطاهای پزشکی، نظام سلامت و كادرهاي درماني
ارتقاء كيفي محيط پزشكي با رعايت پروفيشناليزم
نگرش اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشكي تبريز به يوتانازي
مراقبت پرستاری از بیماران سکته مغزی
ارتباط قرصهای ضد بارداری و حوادث عروق مغزی: مروری بر متون
Effect of Compelled Weight Bearing on Paretic limb in conjunction with Gait Rehabilitation on Gait Symmetry in Individuals with Chronic Stroke
Does Weight Bearing Asymmetry Cause Postural Instability in Patients with Chronic Stroke?
HINTS to diagnosis stroke in acute vestibular syndrom (Three_step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI DWI with report one case)
The role of the nurse in acute stroke rehabilitation
ضرورت توانبخشی درسکته مغزی
مداخلات گفتاردرمانگر در درمان اختلالات بلع ناشي از سكته مغزي
Role of Transcranial Direct Current Stimulation in Stroke Rehabilitation: Basic mechanisms and Review of Recent Advancements
اثر بخشی آموزش تغذیه در پیشگیری از Stroke در افراد دیابتی مراجعه كننده به مرکز تحقیقات دیابت با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی ( Health Belife Model)
Brain Perfusion CT: physical-technical principle and application in stroke
Recent Updates in Stroke Imaging
An update in Diagnosis and management of Fabry Disease
Stroke in early childhood due to moyamoya disease (A case report)
Risk of stroke in pregnancy with inherited thrombophilia
طراحی و مدلسازی ربات پوششی برای توانبخشی پایین تنه
Blood pressure management in acute stroke
Epidemiology of stroke and comparison of risk factors role in ischemic and hemorrhagic stroke in Tabriz 2009
Evaluating the Genes causes to risk for common forms of stroke
نقش عوامل تغذیه ای در سازکار مرتبط با تصلب شرائین در سکته مغزی
Browse images CT and MRI in the diagnosis of acute stroke
A survey on α7 nAChRs modulators effects on reduction of brain injury after acute cerebral ischemia
Nitric oxide as a regulatory factor for aquaporin-1 and 4 gene expression following brain ischemia/reperfusion injury in rat
Endovascular treatment of hemorrhagic storke: a retrospective study of 5 year experience at northwest of Iran
Endovascular Treatment of Extracranial Carotid Artery Disease:A retrospective study of 5 year experience at northwest of Iran
Computational simulation of Hemodynamics in the Circle of Willis; validation by in vivo observation in an anatomically accurate cerebral arteries model
Emergent Stenting of Extracranial Internal Carotid Artery Occlusion combined with intra arterial TPA in Acute Ischemic Stroke
Computational modeling to quantifying circle of Willis hemodynamics based on in vivo observation
مروری بر اثر فلاونوئید ها بر استروک
Elastic nano-niosomal formulation of carvedilol enhanced oral absorption in rats
بررسی کیفیت زندگی بیماران قلبی-عروقی شهرستان اهر در سال 1392
بکارگیری تحریکات الکتریکی عصبی عضلانی در درمان دیسفاژی مزمن: اولین گزارش از ایران
Magnetic Resonance Imaging (MRI) findings in patients with brain small vessel disease
Intraventricular hemorrhage in hemorrhagic transformation of brain infarction
Importance of diagnosis and management of acute lacunar infarcts
Assessing auditory processing disorders in post-stroke rehabilitation program
Music Therapy in Stroke Rehabilitation
The Psychological and Psychiatric Aspects of Stroke
Maximizing Time Window for the Intra-Arterial Stroke Therapy based on MRI and Angiographic evaluation
بررسی مقایسه ای NIHSS در بیماران CVA ایسکمیک با ریسک فاکتور وبدون ریسک فاکتور
ارتباط دريافت فولات و ويتامين B6 و B12 با سكته مغزي: مروري بر مكانيسم هاي مربوطه
بررسی خستگی و کنترل پاسچر در بیماران سکته مغزی
بررسی اثر امواج شوکی الکتروهیدرولیکی بر پلاک نرم فیبرولیپیدی آترواسکلروتیک
بررسی اثر میکروحباب¬های PESDA بر پارامترهای همودینامیکی شریان کاروتید آترواسکلروتیک
ارایه یک روش جدید آنالیز کامپیوتری برای محاسبه درصد تنگی سطح مقطع عرضی لومن در تصویربرداری فراصوتی B-mode از شریان کاروتید آترواسکلروتیک
diet in secondary prevention of stroke
Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Diagnose NeuroInflammation at Early Stages After Ischemic Stroke
کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمال در درمان استروک
نقش پرستار در مراقبت از زخم فشاری در بیماران مبتلا به سکته حاد
Association Study on common SNPs of PAP2A, ZHC1 and AAMT7 genes with Stroke and Myocardial infarction
Study of prevalent polymorphism in AGT, PDE4D and IL-10 genes and its association with Stroke
Candidate gene polymorphisms in association with genetic susceptibility to stroke in Iranian population
طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه داده های ژنتیکی و بالینی سکته ی مغزی در استان خراسان رضوی
Beneficial effects of Omega-3 fatty acids and its possible mechanisms in stroke
Prevalence of gastrointestinal bleeding in hospitalized patients with stroke in valiasr hospital of zanjan
بررسی مروری استفاده از واقعیت مجازی(Virtual Reality) درتوانبخشی افراد مبتلا به استروک
بررسي میزان زخم بستر در بخش استروک بیمارستان نمازی شیراز
Cytokines in Brain Ischemia
تاثیر راه رفتن کوتاه در مقایسه با راه رفتن بلند مدت بر روی کنترل وضیعتی در افراد مبتلا به همی پارزی مزمن و افراد سالم
: ارتباط بین تقلای فیزیکی با خستگی، دیس پنه، ضربان قلب، سرعت راه رفتن، ثبات پوسچر در بیماران مبتلا به همی پارزی مزمن و افراد سالم
Adjuant Therapy With Intra-Arterial rtPA and additional Integrilin (Eptifibatide) in Acute Ischemic Stroke
The impact and comparison of neurorehabilitation software versus music therapy on patients suffering from stroke
بررسی عوامل خطر ، تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی ، سیر بیماران با تشخیص استروک بستری در بیمارستان کودکان تبریز
ویدئوفلوروسکوپی، ابزاری دارای استاندارد طلایی در ارزیابی اختلالات بلع دهانی حلقی
A review on Post stroke Depression
Effects of repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on post-stroke recovery
A Review on the Effect of Dexamethasone on stroke therapy
بررسی تاثیر فیدبک بینایی (Mirror Therapy) بر بهبود حرکات صورت در بیماران سکته مغزی
بررسی تاثیر اتاق آینه ای (Mirror Room) بر تعادل بیماران سکته مغزی
Neuroprotective Agents in Stroke
Blood Dyscrasias and Stroke
Cardioembolic stroke in young adult: A rare Case Report
Identification of altered platelet proteins by proteomic study in stress oxidative.
Frequency of cerebral venous sinus thrombosis and its predisposing factors in Sanandaj 2010-2011
A survey on effects of Hippophaerhamnoides on prevention of stroke in last published literatures
Therapeutic effects of Curcuma longaon ischemic stroke,a review on recent published literatures
Investigation of G-CSF used alone an in combination with mild hypothermia in a rat model of focal cerebral ischemia
Fungal Meningitis: The Disease Should be Considered in Patient with Ischemic Stroke.
Therapeutic Hypothermia in Ischemic Stroke
Evaluation of the changes in plasma concentrations of taurine, glutamate and glycine in stroke patients
Blood glucose control in acute stroke management
Blood discarsia and stroke Hematologic risk factors in stroke
Protective and therapeutic effects of Cocoa on stroke: A review on current evidences
Role of BNP level and ABCD score in prediction of TIA and Ischemic Stroke
A study of sertraline efficacy on reducing disabilities in stroke inpatients ; A double blind randomized clinical trial
Study of compared level of Income countries with the mortality rate due to stroke in the countries members of the World Health Organization
بررسی مدلهای تصمیم گیری و مراقبتی اقتصادی در بیماران دچار سکته مغزی
Serum ferritin level is an independent predictor of perihematoma edema growth after spontaneous intracerebral hemorrhage
Effect of IMODTM on the inflammatory process after acute ischemic stroke: a randomized clinical trial
Allopurinol as a Preventive Contrivance after Acute Ischemic Stroke in Patients with High Level of Serum Uric Acid: a Randomized, Controlled Trial.
The Association between Plasma Concentration of Free Amino Acids and Cerebrovascular Disease
Endovascular Treatment of Intracranial Artery Dissection: Clinical and Angiographic Follow-Up
Principle of rehabilitation in the acute phase of stroke
ژنتيک استروک و مديريت عملي آن
The Relation of Stroke incidence to Recent Weather
بررسي تأثیر بالینی کندر در فاز حاد سکته ی مغزی ایسکمیک
A survey the clinical efficacy of frankincense in acute ischemic stroke
Penetrating knife injury to the temporal lobe, case report
The effect of providing weight bearing symmetry on complexity of postural control motor behavior in quiet standing in chronic stroke patients
Intranasal administration of drugs in acute stroke, a new approach with promising horizon
مقایسه استفاده از درمان ترکیبی rTMSفرکانس پایین و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهایی بر سفتی مفصلی دست مبتلای بیماران سکته مغزی
Herbal medicine in acute stroke
Nanomedicine in ischemic stroke and thrombolysis therapy
مقایسه استفاده از درمان ترکیبی rTMS فرکانس پایین و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهایی بر سرعت و دقت حرکت دست مبتلای بیماران سکته مغزی
مقایسه استفاده از درمان ترکیبی تمرینات با دسته بازی و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهایی بر سفتی مفصلی دست مبتلای بیماران سکته مغزی
Intranasal Vs. Intravenous in administration of Deferoxamine
A review on role of Deferoxamine in preventing and treatments of stroke patients
Positioning and early mobilisation in stroke
tPA therapy in acute ischemic stroke, a review in recent literature
DECOMPRESSIVE CRANIECTOMY FOR MALIGNANT MIDDLE CEREBRAL INFARCTION
Avoiding pitfalls in management of stroke: a review of the literature
Hypoglycemia misdiagnosed as "stroke": review of the reports
Importance of Surgical Stroke in Cooperation with Social Isolation in Experimental Procedure
importance of surgical stroke in cooperation with social isolation on outcome of expremental procedure
Neuronal differentiation from bone marrow stem cells (BMSC) using Bioactive substance TNT،a promising protocol for treatment of strok
A glance at the list of novel treatments for stroke: a review
Fibroblast Growth Factor-2 and Fetal Bovine Serum usage on Ischemic Stroke in Sub Ventricular Zone by Neural Differentiation
stromal cell therapy for stroke in rat with Generation neural stem cells from bone marrow steromal cells using bioactive substance TNT
Biotechnological quests for production of tissue- Plasminogen Activator: a review
Molecular approaches to assessing the genetic risk of stroke
Variants on chromosome 9p21.3 may influence risk of stroke
Cervical artery dissection and stroke
بررسی تحلیلی روشهای تدوین راهنماهای بالینی در حیطه استروک
Deep cerebral venous thrombosis (Focus on diagnostic and neuroimaging diversity and difficulties)
Effects of Botolinum toxin injections Combined with splinting on recovery of impaired upper extremity in chronic stroke patients
Effects of Mirror Visual Feedback on Recovery of the Plegic Upper Extremity in Patients with Chronic Stroke
What processes may simulate stroke?
Stroke Prevention
Stroke in Children
Interleukins 6 Levels Changes in Acute Phase of Ischemic Stroke and its Relation with twelve-month Prognosis
Effectiveness of Alpha-Lipoic Acid Against Post-Stroke Related Casualties
S100B protein is a reliable biomarker for detection of ischemic stroke and tPA therapy outcomes
Stroke and atrial fibrillation and effect of anticoagulations on it
Protective effect of Coenzyme Q10 in stroke
High Level of Oxidized LDL:A Risk Factor for Stroke
Sleep and cerebrovascular Accidents
بررسي اثربخشي بيوفيدبک الکتروميوگرافي بر کاهش تونوس عضلاني بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکيميک: پژوهش مورد منفرد
Safety and efficacy of Intravenous tissue plasminogen activator (tPA) in Ischemic stroke patients, a single-center’s 30 months experience (Tabriz Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke, T3AIS, report).
عملکرد دستگاه ادراری تحتانی پس از سکته مغزی
Renal Function in Patients with acute stroke and the effect Oxidative stress
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1148
تعداد کل بازدیدها :5448588