يکشنبه 31 تير 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   July 22, 2018
   
   
     
    help
   

تعداد : 18
The Role of MMP-9 gene in skin cancer
The Role of Tumor-suppressor Genes and Cell Cycle Regulatory Checkpoints in the Skin
Activation of Innate Immunity Receptors (Toll-Like Receptors)in Malignant Melanoma
Biology, Morphology, Treatment and prevention of Sarcoptes scabiei, agent of Acariasis (Scabies) in human
Prevalence and Associating Factors with Anxiety and Depression in Patients with Hyperhidrosis
نتايج درماني ماتريسكتومي پارشيل با ليزر گازكربنيك در ناخن گوشه كرده
A survey of Lucilia sericata Meigen (Diptera: Caliphoridae) to maggot therapy, strain from Savojbolagh county, Alborz province, Iran
A Case Report of Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) in a Patient Taking Carbamazepine
New Hybrid Imaging in dermatological pathology: Photoacoustic Imaging, physics and clinical application
Imaging Modality in skin evaluation: How, When and Why
بررسی تطبیقی برنامه‌ی آموزشی (کوریکولوم) مقطع تخصصی پوست در ایران و دانشگاه‌های منتخب جهان
مولفه های روانشناختی موثر بر کیفیت زندگی بیماران با اختلالات پوستی
مروري بر مقايسه روشهاي تشخيصي و ارائه يك الگوريتم تشخيصي براي اونيكومايكوزيس
چکیده انگلیسی سخنرانی Skin grafts
Review on roll of malassezia spp. On dermatit atopic
مرور بر تظاهرات دهانی لانگرهانس سل هیستوسایتوزیس وگزارش یک مورد
ویژگی های واحد های فولیکولی استخراج شده به روش استخراج واحد فولیکول (FUE) در بیماران ایرانی
Characteristics of follicular units, extracted using follicular unit extraction (FUE) method in Iranian patients
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :725
تعداد کل بازدیدها :5230988