دوشنبه 30 مهر 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   October 22, 2018
   
   
     
    help
   

تعداد : 133
مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی براساس مرزی بودن و غیر مرزی بودن شهر محل سکونت در دانشجویان پرستاری ارتش
آمادگی خانوارهای استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی در سال 1394
ارزیابی خطر بلایا در ابعاد عملکردی، ساختاری و غیر ساختاری مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم
مقایسه وضعیت خدمات ارائه شده توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر با استاندارد های موجود در زلزله مرداد ماه 1391 آذربایجان شرقی
ارزیابی مدیریت سلامت پرستاران شاغل دراورژانس بیمارستانهای آموزشی و اورژانس پیش بیمارستانی شهر تهران در پاسخ به حوادث و بلایا در سال 1392
تعیین وضعیت صلاحیت حرفه ای پرستاران شاغل دراورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر تهران و اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخ به حوادث و فوریت های پزشکی در سال 1392
بررسی عملکرد اخلاقی وقانونی پرستاران شاغل در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بخش اورژانس و فوریت بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت ارائه مراقبت در موقعیتهای بحرانی
درس آموخته هایی از زمین‌لرزه‌‌‌های 25 سال اخیر ایران
ارزيابي دانش و مهارت دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي در مورد اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي (CPR) در حوادث و بلايا
پاسخ نظام سلامت به سيل شهرستان نور اردیبهشت ۱۳۹4 (مطالعة موردي)
مدیریت اطلاعات مرتبط با بلایا و ارزيابي مستمر نيازهاي سلامتي
اپيدميولوژي آسيب‌ها و راهکاهای پیشگیرانه مقابله با تروما :یک مقاله مروری
اپيدميولوژي آسيب‌ها وراهکارهای پیشگیرانه تروما:یک مقاله مروری
وضعیت آموزش پرستاری در مدیریت حوادث و بلایا: مطالعه مروری
نقش خدمات توانبخشی ارتوز و پروتز در سوانح
Health Care Failure Mode and Effects Analysis: A Proactive Risk Assessment of laboratory management Process
ارزیابی خطر بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در برابر بلایا - 1395
بررسی استانداردهای ایمنی و نگهداری دیزل ژنراتورهای برق اضطراری بیمارستانهای شهر تبریز 1393
ضرورت استفاده از ابزارهای مراقبت مکان (point of care) در بحران
تجربه یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بررسی نیازهای سلامت روان و ارائه خدمات روانشناختی به جمعیت آسیب دیده در زلزله شهرستان هریس ، روستای سرند
مروری بر کاربردمزایای هلکوپتر آمبولانس در اورژانس پیش بیمارستانی
مروری بر ضرورت تاسیس سیستم ترومای ملی برای ارتقائ سلامت جامعه در حوادث منجر به تروما
تکنیک بازبینی بعدازعملیات(After Action Review) روش کاربردی مستند سازی بلایا وفوریتها
نقش ارتباطات و روابط عمومی در میزان مشارکت مردم در بلایا شهرستان قشم
بررسی آمادگی خانوارهای آذربایجانشرقی در برابر بلایا و مقایسه آن با میانگین کشوری براساس نتایج IrMIDHS سال 1389
بررسی تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در ایران و ژاپن
بررسی وضعیت آمادگی خانوارهای ایران در برابر بلایا براساس نتایج IrMIDHS سال 1389
بررسی تاثیرات بلایای طبیعی بر روی بهداشت،سلامت اجتماعی و اقتصادی(مطالعه موردی بر روی مناطقی از آذر بایجان شرقی)
توانمندسازی :سپری در برابر آسیب پذیری زنان پس از بلایا
آسیب پذیري بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درحوادث و بلایا
Surge capacity of hospitals in emergencies and disasters
رعایت استانداردهای اعتبار بخشی مدیریت بحران بلایا:راهکاری جهت پیشگیری و کاهش اثرات
بررسی یافته های بالینی مصدومین زلزله دشتي مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر
بررسی عملکرد کمیته مدیریت بحران مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس در زلزله دشتي شهرستان بوشهر
آسیب پذیری مراکز بهداشتی و درمانی در درس آموخته هایی از گردباد سال 94 اسفرورین– قزوین
بررسی وضعیت زائرین اربعین عظیم حسینی پذیرش شده در بیمارستانها و پایگاههای 115 در استان کرمانشاه در سال 1394
ارزیابی خطرات در مراکز بهداشتی درمانی شهری تبریز در سال 1393
Title: Evaluation of information efforts to deal with food crisis of water born diseases and priority health cholera in the center of West Ahvaz
تاثیر دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت بحران بر کارآیی مدیران و کارکنان بهداشتی شاغل در مرکز بهداشت غرب اهواز در هنگام بروز آلودگی هوا
مشاركت وهمكاري در حوادث وبلايا
Hemodialysis patients and Disaster preparedness
تاثیر ارتباطات بر مدیریت بحران بیمارستان از دیدگاه امدادگران جمعیت هلال احمرشهرستان آباده1394
کاهش خطرات زلزله بر اجزاي غيرسازه اي
بررسی وضعیت ایمنی بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مطابقت آن با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ارزیابی خطر بیمارستان قائم مشهد در برابر بلایا بر اساس مدل who در سال 1395
تجربه ای تلخ از یونیفرم دانش آموزان در یکی از زلزله های منطقه شمالغرب ایران در ده سال اخیر
ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی در مقابل حوادث غیر مترقبه در سال 1394
بررسی عوامل موثر در فرآیند مدیریت ارائه خدمات بهداشتی در حوادث وبلایا در زمان وقوع حادثه
تعیین سطح آمادگی افراد مسن در برابر سوانح طبیعی و بلایا
وضعیت خدمات ارائه شده به گروههای آسیب پذیر زلزله اهر ، ورزقان و هریس آذربایجانشرقی در سال 91
بررسی وضعیت ایمنی و آمادگی تمام بیمارستانهای استان قزوین در برابر بلایا در سال 1394
عوامل محیطی موثر بر سلامت در روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 1391: 200روز پس اززلزله
بررسی ایمنی سازه ای و غیره سازه ای واحد های بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی
بررسی آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی استان آذربایجان شرقی در مقابله با بلایای طبیعی در سال 1394
بررسی بازسازی و تاب آوری واحد های بهداشتی روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در 200روز پس از زلزله سال 1391
بررسی وضعیت فاضلاب های روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 1391 200روز پس اززلزله
بررسی مدیریت بیماریهای واگیر در مناطق روستایی زلزله زده آذربایجان شرقی (سال 1391)
نتایج نیاز سنجی گروه مدیریت و کاهش خطر بلایای استان آذربایجان شرقی
بررسی تاثیر انجام مراقبت مادران باردار از گروهای آسیب پذیر در حفظ سلامت مادرو کودک در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 91
استفاده از تیم های بومی در حوادث غیر مترقبه برای کنترل بحران
مشکلات ناشی از ورود دستگاههای مکانیزه سنگین به محل حادثه
Study on the level of knowledge and performance of North Khuzestan medical emergency 115 personnel on pre-hospital triage
مروری بر آسیب های ناشی از زلزله های ایران و عوامل مؤثر بر آن در صد سال اخیر
تحلیل تصادفات جاده‎ای و داده‎های آب و هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (محور گرمي ـ بيله سوار)
استانداردهای اعتبار بخشی ونقش آن در آمادگی بیمارستانهای روانپزشکی در مقابله با بحران وبلایا
بررسی نیازها و روش های مناسب آموزش مقابله با حوادث پرتلفات ( MCI) در پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
بررسی نقش و عوامل موثر در مدیریت استرس در بحران
بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل در فوریت اطفای حریق و مدیریت آن در بیمارستان طالقانی تبریز 1395
ارزیابی ایمنی بیمارستان های استان خراسان رضوی در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
ارزیابی ایمنی بیمارستان ابن سینا مشهد در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
لزوم استفاده از سامانه های هشدار زود هنگام برای کاهش تلفات حوادث غیر مترقبه
مقایسه ایمنی بیمارستان های شریعنی و قائم مشهد در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
مديريت بحران در بخش مدارك پزشكي مركز آموزشي درماني سينا در سال1395
کنترل ناقلین وبیماریها در هنگام بروز بلایا
Disease control in disasters
وظایف وکارکردهای کارکنان بهداشتی در هنگام بروز بلایا
کنترل بیماریهای غیرواگیر در بلایا و فوریتها
بررسي رابطه ميزان سواد اطلاعاتي سلامت و نقش آن درتسهيم دانش و ايجاد چابكي در مهار شرايط بحراني مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كرمان 1394
بررسی عوامل مؤثر در بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، ارائه راهکارهایی برای احیای دوباره آن
ایجاد فرهنگ ایمنی سازمانی : راهکاری برای افزایش درک خطر کارکنان
آمادگی اطلاعاتی و ارتباطی بیمارستان در بلایا و فوریتها: مقاله مروری
مخاطرات هسته ای و اثرات آنها بر سلامتی:یک مطالعه مروری
ضرورت مستندسازی در حوادث اورژانس
میزان آگاهی پرسنل فوریت پزشکی ازمدیریت بحران درحوادث وبلایا
Disaster Risk Assessment in Educational Hospitals of Qazvin Based on WHO Pattern in 2015
Preparedness of Iranian hospitals against disasters
آشنایی با ابعاد امداد و انتقال مصدومین و بیماران در حوادث و بلایا
Hemodialysis Unite and Disaster preparedness
مدیریت بحران در زنان باردار به هنگام وقوع زلزله، یک مطالعه مداخله ای، مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز 1391
بررسی میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مقابله با بحران در سال1394
چالشهای کاربرد روانشناسی در مدیریت بحران، بررسی سه زلزله اخیر (هریس، شنبه و مورموری)
تبيين نقش شناخت فرهنگ سازماني وفرهنگ اقوام وتاثیرآن درظرفیت سازی درمديريت بحران وتاب آوري دربلايا
بررسی خدمات ارائه شده به زلزله زدگان توسط بیمارستانهای تبریزو بیمارستان اهردر زلزله سال 91 آذربایجان شرقی
بررسی الگوی صدمات مصدومین زلزله مرداد 1391 آذربایجان شرقی
ضرورت استفاده از ابزارهای مراقبت مکان (point of care) در بحران
تعیین مجموعه حداقل داده برای مصدومین زلزله
بررسی میزان آگاهی کارکنان بیمارستان‎های آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مقابله با بحران درسال 1395
تاثير روابط درون سازماني در ارائه واکنش مناسب در زمان بروز بحران
رابطه مواجهه خشونت شغلی با نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی توسط تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس 115 تهران
مزدک؛ ابتکار بومی اجتماع محور ارتقاء ایمنی منازل برای کودکان
بررسی نتایج ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا درجمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره سه در سال 1394
Survey results Disaster Readiness Assessment households in the population covered by health center number three in 1394
بررسی کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای- رانندگی: یک مرورنظام مند
نقش بیمه درکاهش خسارت های ناشی از بحران
بررسی وضعیت آمادگی سازه ای و غیره سازه ای بیمارستان رازی تبریزدربرابرحوادث غیره مترقبه
بررسی وضعیت آمادگی اعضای بیمارستان رازی تبریز در مقابله با بحران
بررسی وضعیت ایمنی و آمادگی عملکردی مرکز آموزشی- درمانی رازی تبریزدر حوادث و بلایا
بررسی چالش های تخلیه بیماران در بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز
تجربیات و چالش های مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز در پاسخ به زلزله های دوقلوی آذربایجان
ارزیابی غیرسازه ای و روشهای کاهش خطر ومقاوم سازی غیر سازه در واحدهای بهداشتی
چالش های مدیریتی اورژانس 115 تبریز در زلزله ورزقان
مفهوم تاب آوری در بلایا و بحران
بررسي ميزان آمادگي اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت سلامت و فوریتها در بلايا بر اساس مدل WHO در سال 95ـ1394 مورد مطالعه: بیمارستان شهید مطهری فولادشهر
سنجش توان بازیابی سیستم های اطلاعاتی در مواقع بحران در مراکز آموزشی درمانی تبریز
نقش رسانه در تاب‌آوری جامعه در بلایا
تکنولوژی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت شرایط بحرانی و ارتقا سلامت
ارائه خدمات بهداشت باروری در مدیریت بحران
بررسی علل آسیب روانی زنان در بلایا و راهکارهای مقابله با آن
مستندسازی اطلاعات سلامت بیماران در شرایط بحرانی، راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای قانونی و حقوقی
بررسی میزان آمادگی بیمارستان های شهر تهران در برابر بلایای طبیعی
ارزیابی تاثیر آموزش های ادواری بر آمادگی بهورزان استان گلستان در مواجهه با فوریتها
اختلال استرس پس از تروما(PTSD) در بین نجات‌یافتگان زلزله‌ی اهر 1391
سیستم های مخابراتی در پشتیبانی از بحران در پزشکی از راه دور
افسردگی در زنان باردار پس از زلزله
Ethics in disaster and pre-hospital emergency care
Disaster Health Information System: A Field Observation Report of Iran, 2012-2014
Hospital Staff Education in Disaster Management: Speech versus Scenario Base Learning
مستندسازی علمی، درس آموخته ها و ارائه یک مدل اجرائی تمرین (مانور) تمام عیار حادثه ترافیکی پرتلفات
عوامل موثر بر ایمنی بیماران در شرایط بحرانی زلزله اهر ،هریس و ورزقان از دیدگاه پرستاران بیمارستان استاد عالی نسب تبریز : يک مطالعه کيفي
بررسی میزان آمادگی بیمارستان های تبریز در مقابله با بحران در سال 95-94
بررسی میزان ایمنی فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در سال 1394
دواطلبانمحلی غیر رسمی در حوادث و بلایا: (تعاریف، فرصت‌ها و چالش‌ها)
بررسی عملکرد بهداشت محیط در زلزله ورزقان ( شناخت ضعفها و قوتها )
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1053
تعداد کل بازدیدها :5448493