شنبه 31 شهريور 1397
به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید
   September 22, 2018
   
   
     
    help
   
کنگره هایی که زمان اجرای آن به پایان رسیده است
1 سمینار ایمونولوژی
2 اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011
3 سمپوزیوم تازه های طب نوزادان (سمپوزیوم مشترک طب نوزادان ایران و ترکیه)
Recent Advances in Neonatal Medicine Symposia(Iranian Turkish Days in Neonatology)
4 اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران
The First International Congress of Medical Bacteriology
5 اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت
6 اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت
7 دوازدهمین گنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
12 th International Congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry 24-26 October 2012 Tabriz-Iran
8 جشنواره جهانی سلامت وهنر
Global Festival of medicine and art
9 کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان (پرستاری )
International Congress on New Advances in Pediatric Infectious Diseases(nursing)
10 کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
International Congress on New Advances in Pediatric Infectious Diseases
11 ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry
12 اولین کنگره درماتولوژی شمالغرب ايران -تبريز
13 شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران- مهر 1392
14 بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران
21st International Iranian Congress of Physiology & Pharmacology
15 اولین کنگره بین المللی و ششمین کنگره سراسری استروک ایران
6th national & first international Iranian stroke congress
16 دومین گنگره درماتولوژی شمالغرب ایران - تبریز
the second Dermatologic congress in north west of Iran- Tabriz
17 هشتمین گنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
8th Iranian Congress of Clinical Microbiology
18 گنگره میان دوره ای جراحی مغز و اعصاب ایران
The International congress of Iranian neurosurgeons
19 سمپوزیوم بین المللی تازه های هپاتیت B و C
International Symposium on Hepatitis B and C
20 تازه های تشخیص، درمان و اپیدمیولوژی بیماری سیستیک فیبروزیس
updates of diagnosis ,treatment and epidemiology of cystic fibrosis disease
21 کنگره(سمینار) کشوری هیپرتانسیون پولمونر ریوی - تبریز
Pulmonary hypertension summit - tabriz
22 تازه های بیماری های کودکان و نوزادان و تجویز منطقی مکمل های تغذیه ای
international congress on new advances in pediatric and neonatal diseases
23 همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت
24 سمپوزیوم بین المللی تازه های بیماری های التهابی روده
International Symposium on Updates of Inflammatory Bowel Disease (IBD)
25 همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
1th Annual Conference of Health Management in Disasters and Emergencies
26 سومین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی اعصاب کودکان ایران
3rd International and 16th Nationall Child Neurology Congress
27 همایش ملی فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت:تجربه ها، چالش ها و رویکردها
28 همایش بین المللی تروما و مراقبت‌های بحرانی اورژانس
International Congress of Trauma and Emergency Critical Care
29 اولین کنگره بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی با محوریت تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان
the 1st International Congress of IAP's Iranian Division with focus on recent updates in Prevention, Diagnosis & Treatment of Breast Canser
30 دومین همایش ملی کتاب و خواندن : اطلاع رسانی سلامت
31 کنگره بین المللی اورولوژی تبریز
tabriz international urology congress
32 اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری،تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش
The first congress of updates on prevention, diagnosis and treatments of GI cancers
33 سمینار دو روزه تغذیه وریدی و خوراکی نوزادان
Neonatal Parenteral and Enteral Nutrition
34 سمینار دو روزه تازه های کودکان و نوزادان
Congress of Children & Neonate Updates
35 اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری های گوش، حلق و بینی
the first international congress of updates on otarhinolaryngology disease
36 اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس
the first international congress of updates on cystic fibrosis

 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 

برنامه اتوماسیون اداری
 
     
     
  بازدیدهای امروز :1821
تعداد کل بازدیدها :5376227