راهنمای ارایه شفاهی در کنگره
   

  برای ارائه شفاهی در کنگره موارد زیر را رعایت فرمایید:

 

   1) ارائه مقالات در قالب پاورپوینت تهیه شوند.

  2) اسلایدها به زبان انگلیسی باشند.

  3) لوگوی دانشگاه و یا مرکز تحقیقاتی، در بالا و سمت راست اسلاید اول باشد و لوگوی کنگره در بالا و سمت چپ اسلاید اول باشد.

  4) عنوان پژوهش، نام نویسنده یا نویسندگان به همراه آدرس علمی دراسلاید اول ذکر شود.

  5) زیر نام فرد ارائه دهنده خط کشیده شود.

  6) اسلایدها حاوی مطالب زیر باشند:

  • مقدمه، روش اجرا، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع (حداقل 3 مورد)
  • رسم جدول و نمودار در صورت نیاز

   7) مدت زمان ارائه حداکثر 15 دقیقه و پرسش و پاسخ 10 دقیقه می باشد.

  8) زبان ارائه باید انگلیسی باشد.