هزینه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام در کنگره

گروه هدف

ثبت نام آنلاین از سایت تا تاریخ 2 اسفند ماه

ثبت نام در روز برگزاری کنگره

فوق تخصص و متخصصین

3.000.000 ریال

3.500.000 ریال

پزشکان عمومی و داروسازان

2.000.000ریال

2.500.000 ریال

 رزیدنت و دستیاران

1.500.000 ریال

2.000.000ریال