دوشنبه 7 اسفند 1396
کاربران گرامی، جهت یافتن پاسخ پرسش‌های خود نخست به صفحه خانه و یا صفحه خبر وب سایت مراجعه کنید، اگر پاسخ خود را نیافتید بعد از آن برای دبیرخانه کنگره پیام بگذارید یا زنگ بزنید. از همکاری شما صمیمانه سپاسگذاریم. دبیرخانه کنگره
       سياستگزاري
 

edu.jpg
وب‌سایت نخستین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت © 1389
مدیریت و تامین محتوا: موسی غیور ، اپراتوری و امورکاربران : رحیمه نجفی فر و  اکرم دوست زاده ، گرافیک:
حمیدرضا خیری