دوشنبه 2 مهر 1397
نمایه شدن چکیده مقالات در ویژه نامه HPP ( به قسمت خبر مراجعه نمائید)
       کمیته سیاستگذاری
       کمیته علمی
       نحوه نگارش مقالات
       پرسش و پاسخ
       چک لیستهای ارزیابی
       پرداخت هزینه ثبت نام
       پرداخت هزینه کارگاه
       پرداخت هزینه اسکان
Untitled-3.jpg
جهت طرح پرسش بر روی پانل ها کلیک نمائید   
   burushur.jpg      makan.jpg      kanal.jpg