دوشنبه 30 مهر 1397
       برنامه كارگاه ها

نقشه تبریز
frames.gif


      خیلی مهم/خیلی فوری
Icon.gif
مراسم گشایش کنگره از 14 شهریور به 15شهریور منتقل شد.    

buttons.gif متقاضیان گواهی بازآموزی پیوست را بخوانند.(تاریخ درج: 11/06/90)

buttons.gif همراه داشتن کارت شناسایی معتبربرای پذیرش در کنگره لازم است. (تاریخ درج:11/06/90)

buttons.gif 
برنامه استقبال از میهمانان کنگره

buttons.gif قابل توجه دوستانی که برای حضور در کنگره قصد دارند در محل ثبت نام کنند.

buttons.gif قابل توجه ثبت نام کنندگان در کارگاه(با کلیک کردن روی عنوان مطلب پیوست را بخوانید)

buttons.gif برنامه کارگاه های کنگره به تفکیک شرکت کنندگان (با کلیک کردن روی عنوان پیوست را ببینید)


Icon.gif 13.5 امتیاز آموزش مداوم برای کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایرانbuttons.gif من موفق به ثبت نام در کنگره نشده ام چه کار باید بکنم؟   (تاریخ درج: 26/05/90)

buttons.gif نشانی محل برگزاری کنگره

buttons.gifراهنما و دستورالعمل ارایه پوستر(تاریخ درج: 07/05/90)

Icon.gif
اعلام زمان و مکان ارایه مقاله های پذیرفته شده به صورت پوستر
 
(تاریخ درج26/05/90)

 

Baner.jpg