6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

عنوان
بررسی تاثیر زایمان سزارین و طبیعی بر روی ضریب هوشی کودکان
نویسندگان
*علی پولادی ریشهری(دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور بوشهر،alipoladei@yahoo.com) فرناز عیوضیان مسعود صیادی
چکیده
چکیده مكانيسم انجام زايمان يك فرايند خودبخودي و بدون نياز به مداخله مي باشد به جز در مواردي كه جان مادر يا نوزاد در خطر باشد، كه در اين صورت با انجام عمل جراحي سزارين به نجات جان مادر يا نوزاد كمك مي شود. متاسفانه امروزه شيوع سزارين در اكثر كشورهاي پيشرفته به بيش از 50 درصد رسيده ، در حاليكه سازمان بهداشت جهاني هدف براي انجام سزارين تا سال 2010 را 15درصد اعلام كرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تاثیر زایمان سزارین و طبیعی بر روی ضریب هوشی کودکان دختر 5 تا 12 سال انجام گرفته است. روش: این پژوهش از نوع همبستگی /توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه بچه هایی است که با روش عمل سزارین و زایمان طبیعی متولد شده و بین سنین 5 تا 12 سال در شهر برازجان می باشند.از جامعه مورد نظر نمونه 200 نفری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون ریون کودکان و بزرگسالان و آزمون گودیناف است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که بین ضریب هوشی کودکانی که از طریق زایمان طبیعی متولد شده اند با کودکانی که بوسیله عمل سزارین متولد شده اند تفاوت معنی داری وجود دارد.
لغات کلیدی
کلید واژه: زایمان سزارین، زایمان طبیعی، ضریب هوش.
دانلود
PDF
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 125

Visit All: 5557768