6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry

1. بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391
2. بررسي رابطه توكل به خداوند با اضطراب و موفقيت تحصيلي در دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه قرآنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رمضان سال 1391
3. بررسی رابطه ی بین سبک های فرزند پروری و خلاقیت در نوجوانان
4. The relationship between parenting style and creativity in adolescents
5. مقایسه اختلالات رفتاری در بین بازیکنان بازی¬های رایانه¬ای و سایر کودکان
6. بررسي روايي تشخيصي نسخه فارسی سياهه اختلال هماهنگي رشدي (DCD-Q,07) در دانش آموزان ناتوان ذهني آموزش پذير
7. The Relationship between Self-Esteem and Depression with Intelligence Quotient at 3th grade students in Tabriz primary Schools
8. Relationship of adolescent perceptions of attachment with identity in high school students
9. Comparison happiness and social skills to students in gifted and normal
10. بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان
11. The relationship between parenting styles and trends in adolescent drug
12. اثربخشی یادگیری مشارکتی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان گنبد
13. The Efficiency Of Cooperative Learning On The Reduction Of The Students’Test Anxiety In Gonbad Kavoos
14. مقایسه دانش آموزان بینا ونابینا در متغیرهای آزمون حافظه وکسلر
15. بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین کودکان پیش دبستانی 22 بهمن شهرستان شهرکرد
16. بررسي نقش اضطراب وافسردگي درتبيين اختلال بيش فعالي،نارسايي توجه وتركيبي دركودكان پيش دبستاني شهركرد
17. مقایسه سخت رویی و استرس در بین والدین دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی
18. اثر بخشی موسیقی بر اختلال ریاضی کودکان دبستانی
19. رابطه جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان مقطع دبیرستان
20. Emotional intelligence, social intelligence and spiritual intelligence with anger management in the city of Karaj students
21. Critical thinking & academic self efficacy in adolescents.
22. بررسی وضعیت تنبیه جسمی کودکان14-2 سال توسط اعضای خانواده در کشورواستان آذربایجانشرقی در سال 89
23. تاثیرآموزش بر اساس مدل بزنف بر نگرش مادران نسبت به کودک آزاری در مراكز بهداشتي شهركرد سال 1391
24. سلامت روان و مهارت های اجتماعی در نوجوانان
25. احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانی
26. برنامه آموزش خانواده "زندگی سازگار با اُتیسم" و اثر بخشی آن بر کاهش علائم اُتیسم در کودکان مبتلا و کیفیت زندگی مادران آنها
27. مقایسه سبک های مقابله ای در مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی و عادی
28. مقایسه ابعاد رضایت از زندگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر با دانش آموزان عادی
29. بررسی رابطه معنویت با سلامت روان دانش آموزان
30. بررسی رابطه سلامت روان با افسردگی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر زاهدان
31. بررسی رابطه دینداری با کنترل خشم دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی ناحیه 1 زاهدان
32. مقايسه فراوانی اختلال‌هاي رفتاري و ميزان عزت نفس در كودكان آزارديده و آزارنديده
33. Linguistic demotion of family relationships and computer games.
34. دلبستگی به والدین و جهت گیری مذهبی در نوجوانان شهر شیراز
35. بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر زاهدان
36. بررسی رابطه بین پرخاشگری وهوش هیجانی در طلاب علوم دینی شهرستان بوکان
37. "پدر یا مادر مساله اینست": تبیین کیفی تفاوت جنسیت والد بیمار بر نیازهای فرزندان بیماران مبتلا به اختلال روانی
38. تأثیر رفتار درمانی و آموزش خانواده بر کاهش شب ادراری کودکان پیش دبستانی شهر اهواز
39. اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی– رفتاری در کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله¬ای و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
40. بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم سبک¬هاي پردازش هویت، خودکارآمدی تحصیلی و وضعیت اقتصادی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
41. بررسي رابطه بين ابعاد هويت و انواع جهت گيري مذهبي در نوجوانان
42. Limitation to improvement and punctuality
43. بررسی رابطه بین سطح اضطراب و میزان آلفا آمیلاز بزاق مادران با میزان همکاری کودکان 3 تا 6 ساله آنها در مراکز دندانپزشکی
44. Assessing the Relationship between Maternal Anxiety and Their Salivary Alpha – Amylase levels with Child’s Behavior at Dental Appointments
45. Comparison of parenting stress and behavioral problems in children with and without primary nocturnal enuresis.
46. بررسی شیوع اختلالات روانی در میان کودکان مناطق شهری مشهددر سال 92-1391
47. بررسي همه گیر شناسی اختلالات روانپزشكي درکودکان 10-8 ساله جمعیت عمومی شهر مشهد در سال 1391
48. تأثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایۀ پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 92 – 1391
49. بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عزت نفس در بين دانشجويان استان اصفهان The relationship between emotional intelligence and life style and self-esteem among students of Isfahan
50. Social support in child abuse
51. بررسی رابطه حمایت عاطفی والدین واختلال اضطراب جدایی کودکان مهد کودک های منطقه یک استان همدان
52. Survey the relationship between parental emotional support & separation anxiety in kindergarten children of Hamadan
53. مقايسه اضطراب رياضي بر اساس خودکارآمدي و ترتيب تولد در دانش آموزان دبيرستاني
54. Comparison of the mathematics anxiety based on self efficacy and birth order in high school students
55. ارزیابی چند خط پایه از بازی عروسکی بر کاهش علایم پرخاشگری کودکان پیش - دبستانی
56. ارزیابی چند خط پایه از نقاشی درمانی بر کاهش علایم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
57. بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری و نقص توجه در کودکان مبتلا به لکنت زبان و عادی
58. THE INTERRELATIONS AMONG THE PERCEPTION OF PARENTAL STYLES AND PSYCHOLOGICALWELL-BEING IN ADOLESCENCE: A LONGITUDINAL STUDY
59. Self-efficacy and Psychological Reactions between gifted and normal girls
60. بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی و بهزیستی روانی در مقابله با شرایط پراسترس در بین مادران با کودکان کم توان ذهنی
61. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و میزان تکانشگری/نافرمانی مقابله ای در بین کودکان مقطع دبستان
62. تاثير آغوش مادر بر مدت زمان گريه نوزادان نارس به دنبال واکسيناسيون
63. The effect of cuddling on crying duration to pain of vaccination in preterm neonates
64. تاثير سازش يافتگي دوتايي(والدين) و سبک هاي فرزندپروري والدين در سازگاري اجتماعي و عاطفي دانش آموزان مقطع متوسطه
65. بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و نوروتیکی مادران کودکان اوتیسم و کودکان عادی Investigating and comparson of personality and neurotic traits of autistic mother and wihout autistic mother
66. بررسی شیوع کودک آزاری در مدارس راهنمایی خرم آباد در سال 1391
67. اثربخشی نقش کودکان عقب مانده ذهنی بر سازگاری اجتماعی مادران
68. Comparing the identity styles in unsupervised and supervised (15-18 years old) girls in Tehran
69. Survey of The difference between the levels of life quality in mothers of blind, mental retarded with mothers of normal children
70. Survey of Effectiveness of parental awareness on the social problems of the mentally retarded adolescents
71. بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر رفتار¬های کلیشه¬ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتار¬های پرخاشگرانه¬ی کودکان اوتیسم: کاهش شدت و فراوانی رفتار¬های کلیشه¬ای و رفتار¬های آسیب به خود
72. بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر مهارت¬های اجتماعی کودکان و نوجوانان اوتیسم: کاهش مهارت¬های اجتماعی نامناسب و افزایش مهارت¬های اجتماعی مناسب
73. پیامدهای روانی - اجتماعی پس از حادثه سوختگی در کودک و خانواده
74. بررسی اثر بخشی آگاهی والدین بر میزان بروز مشکلات اجتماعی در میان نوجوانان کم توان ذهنی
75. بررسی تفاوت بین سطح کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به نابینایی، کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی
76. The relationship between personality type and parenting style of parents of high school in Tabriz
77. تاثیر آموزش برنامه حافظه فعال رایانه ای بر بهبود توانایی های ریاضی دانش¬آموزان با مشکلات ریاضی
78. برررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمال گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اقلید
79. بررسی نقش پرستار بهداشت جامعه در تغییر رفتار والدین دارای کودک با مشکلات رفتاری در مدارس شهر اصفهان
80. نقش نمایش خلاق در افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی
81. خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی
82. بررسی تفاوت جنسیتی در میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهرستان اردبیل
83. تأثیر اشتغال مادر بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان 18-6 سال
84. بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری در والدین دارای تحصیلات متوسطه شهر تبریز
85. رابطه بین نگرش مذهبی معلمان و سلامت روانی دانش آموزان پایه چهارم
86. اعتباریابی مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر در نمونه ای از جامعه ی ایرانی
87. بررسی رابطه بین شیو های فرزند پروری والدین با خشونت خانوادگی نسبت به فرزندان
88. بررسی رابطه بین مشاهده وتجربه خشونت والدین در دوران کودکی با میزان خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان
89. بررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمرویی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اقلید
90. رابطه ی بین نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر با ویژگی های اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
91. Modeling according to inter-school factors for predicts mental health of high schools students of AZARBAIJANE GHARBI.
92. تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش اختلال افسردگی و اضطراب دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متو سطه ناحیه 4 شهر اهواز
93. بررسی تاثیر استفاده از اسباب بازی های آموزشی بر کاهش شاخص های رفتارهای تکانشی در کودکان بیش فعال ADHD
94. بررسی تاثیر استفاده از بازی ها و اسباب بازی های آموزشی بر کاهش شاخص های اختلال سلوک در کودکان بیش فعال ADHD
95. مقايسه وضعيت دلبستگي به والدين كودكان مهد و غيرمهد
96. رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري و سبك هاي هويتي نوجوانان
97. مشكلات جسمي، رواني و اجتماعي كودكان داراي والدين مبتلا به سرطان
98. شیوع نشانه های افسردگی کودکان دبستانی
99. اثر بخشي مداخله پذيرش وتعهددرماني (act) بر میزان اضطراب وسلامت روان والدين كودك مبتلا به اختلال اوتيسم
100. بررسی تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر افزایش سلامت عمومی و امید به زندگی دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه مدارس شهر سوسنگرد
101. Violent behavior,depressive disorders and creative drawing among the youth
102. مقایسه تعادل در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی
103. بررسي سطح اضطراب، افسردگي و كيفيت زندگي در مادران كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي كودك و نوجوان مركز آموزش درماني شفا در سال 1389
104. Comparing Self-Regulation learning strategies in Gifted and Normal students
105. مقایسه¬ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش¬آموزان تیزهوش و عادی
106. بررسی شیوع مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهرستان سمنان
107. : بررسی مقایسه ای رابطه نگرشهای مذهبی با افسردگی نوجوانان دختر وپسر سنین 17تا 19 سال تهران
108. بررسی مقایسه ای میزان خلاقیت در دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در مدارس غیر انتفاعی ودولتی پایه دوم دبیرستان منطقه 10 شهر تهران
109. Assessment role of music on attention exceptional children on 1392
110. بررسی کیفیت زندگی کودکان دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت در سال 1391
111. Survey on anxiety and depression in children patient with TYPE 2 DIABETES MELLITUS in IRAN
112. مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با والدین دارای تعارض زناشویی وکودکان عادی 6تا 10 سال شهر اصفهان
113. دردهاي جسمي سایکوسوماتیک در سندروم هاي روانپژشكي(اضطراب، افسردگي و....)
114. راهبردهای مقابله ای با خوشبینی و سلامت روان در والدین کودکان عقب مانده ذهنی
115. نگرش فرزند به شیوه فرزند پروری با سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دوره سوم
116. مقایسه کارکردهای اجرایی(بازداری پاسخ،حافظه فعال و برنامه ریزی) در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادی
117. اثر بخشی آموزش هنر سفالگری به عنوان بازی، بر ارتقا کیفیت زندگی و خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی
118. نقش اضطراب بارداری در سلامت روان نوزاد
119. اثربخشی بازخورد زیستی EEG در درمان کمبود توجه / بیش فعالی کودکان
120. ‎ بررسی نشانه ها ‎ی رفتاری درد ناشی از اقدامات تهاجمی در نوزادان
121. مقایسۀ مشکلات نوجوانان دبیرستانی دختر و پسر مدارس دولتی ناحیه 2شهرری
122. تأثیر زنگ ورزش در دانش آموزان مقطع ابتدایی مبتلاء به اختلال بیش فعالی /کم توجهی
123. مقایسه ی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی با درمان گروهی شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز
124. رابطۀ ابعاد کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر شهر بیرجند
125. مقایسه کارکرد کلی و شدت مانیا در دو گروه از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی با اپیزود مانیک و مختلط بعد از یک دوره درمان 6 ماهه
126. مقایسه خود پنداره تحصیلی دانش آموزان درگیر در مشکلات قلدری و دانش آموزان عادی
127. بررسی شیوع انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان نارسا خوان و عادی
128. مقایسه میزان پرخاشگری در مادران دانش آموزان عادی ودانش آموزان استثنایی در مدارس عادی و استثنایی تهران
129. بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه مادران وشیوه های فرزند پروری آنها با نشانه های اختلالات رفتاری کودکان
130. پیش بینی عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان عادی و هوش مرزی(آموزش پذیر) بر اساس بهزیستی روانشناختی والدین
131. رابطه ابعاد خانوادگی و متغیرهاي جمعیت شناختی با هوش معنوي نوجوانان
132. تحلیل محتوای نگرش متخصصین ، معلمان و اولیای دانش آموزان نسبت به موفقیت طرح ارزشیابی توصیفی در مؤلفه های رقابت ،اعتمادبه نفس ، خلاقیت و نوآوری
133. پیش بینی خودکارآمدی دانش آموزان بر اساس بایدهای خویشتن مدار و باید های دیگر مدار
134. فراتحلیل رابطه ی بهزیستی روان و اعتیاددر نوجوانان
135. Study of relationship parenting styles and early maladaptive schemas in mothers children with behavioral disorders symptoms
136. رابطه الگوهای فرزندپروری با هوش هیجانی دختران نوجوان
137. بررسی ارتباط بین خلاقیت و جایگاه مهار در نوجوانان
138. مقایسه وضعیت اشتغال کودکان خیابانی و عادی و اثرات آن بر فرد، خانواده و اجتماع
139. تاثیر افسردگی بر روابط با همسالان در کودکان بین سنین 5 تا 6 سال شهر اصفهان
140. اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه ی کودکان دیرآموز
141. رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در بین دانش آموزان پایه ی ششم شهرستان بندرانزلی
142. IBS ,CHILDREN AND SCHOOL EXAMINATION
143. نقش عدم تحمل آشفتگی در پیش بینی شدت علائم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
144. بررسی رابطه ی بین هویت و عزت نفس در نوجوانان
145. شادکامی و ترتیب تولد
146. رابطه والد- کودک و رضایت از درمان: متغیرهایی فراموش شده در ارزیابی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت
147. اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروری مثبت در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش-فعالی/کمبودتوجه
148. مقایسه اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروری مثبت در مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی و بیش فعالی/کمبود توجه
149. مقایسه سبک های دلبستگی به خدا و سلامت روان در مادران کودکان استثنایی(نابینا، ناشنوا،معلول جسمی) و عادی
150. Comparison of attachment styles to God and Mental health of mothers of exceptional children (blind, deaf, physically disabled) and normal
151. بررسی رابطه سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر
152. بررسي سطح اضطراب كودكان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل
153. ارتباط مشخصات فردی اجتماعی با علایم و منابع استرس و روشهای مقابله در کودکان مدارس ابتدایی شهر تبریز
154. تفاوت های جنسیتی در سازگاری پیش از بیماری کودکان و نوجوان مبتلا به اختلال دو قطبی
155. بررسي رابطه خود كنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر
156. طرد و پذیرش مادر و ترتیب تولد
157. اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان
158. مقایسه اثربخشی روان درمانی بین فردی کوتاه مدت و شناخت درمانی بر افسردگی نوجوانان
159. بررسی وضعيت بهداشت روان دختران نوجوان دبیرستانهای دولتی مشهد در رابطه با ميزان استرس تحصيلي آنان
160. بررسی واکنش های دختران نوجوان دبیرستانهای مشهد به استرس تحصیلی
161. بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارتهای هوش هیجانی بر واکنش دختران نوجوان به استرس تحصیلی
162. Theory of Mind and ADHD
163. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی با شیوه شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی Effectiveness of of cognitive - behavioral Social Skills Training on Decreasing symptoms of ADHD Disorder
164. تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی
165. Psychopathological, family and school-based factors associated with obesity among primary school-aged children
166. ارایه مدل علی در جهت ریشه یابی آسیب های نو پدید (اینترنت ) با توجه به مولفه های سبك های دلبستگی به والد و وی‍‍‍‍ژگی های شخصیتی در دانش آموزان سمپاد
167. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بلوغ عاطفی و سلامت روانشناختی دانش آموزان
168. بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و احساس تنهایی با گرایش به اعتیاد در نوجوانان
169. بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و راهبردهای خودتنظیمی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
170. مقايسه ی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذير و عادی مقطع ابتدايي شهر ایلام
171. Comparison of Social Adjustment Mothers of Children with Educable Mentally Retarded and Normal Students in Elementary Schools in Academic year 90-91.
172. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
173. The Effectiveness of Resiliency Training on Psychological Well-being of Street Female Children with Externalizing Disorders
174. اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر کاهش تعداد خطاهای خواندن و بهبود درک مطلب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن
175. اثر بخشی آموزش ترکیبی (آموزش مستقیم و آموزش آگاهی واج شناسی) بر کاهش تعداد خطاهای خواندن و بهبود درک مطلب دانش آموزان دبستانی دارای اختلال خواندن
176. The prevalence and related factors of depression among students of primary schools in Sanandaj
177. The Relationship between Teenagers Personality Traits and Internet addiction in bokan
178. ریشه یابی شیوع رابطه زودهنگام دختران با جنس مخالف با توجه به مولفه ی شیوه های فرزندپروری
179. Evaluation of co morbidity prevalence of hyperactivity _ attention deficit in children and teenagers referred to the psychiatric clinic of Golestan Hospital based on reported cases in 20.3.2008 to 19.3.2010
180. رابطه بین شیوه های مقابله ای هیجان مدار و مساله مدار با سلامت روان در دانش آموزان
181. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و اضطراب مرگ در بین نوجوانان
182. Study of depressive symptoms prevalence in high school girl students and comparison of the public and private schools in the kuhdasht city in oct.2011 _ jun. 2012
183. کودکان خیابانی، یک مشکل اجتماعی پرخطر
184. تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر تصور از خود، افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به پراشتهایی عصبی
185. عوامل مرتبط با مشکلات رفتار جنسی در نوجوانان اسکیزوفرنیک
186. اثر بخشی بازی درمانی کوتاه مدت بر زمان واکنش دیداری و شنیداری کودکان اوتیستیک
187. مقايسه شاخص هاي ناسازگاري بر اساس آزمون ترسيم آدمك مك آور و ميزان اختلالات رفتاري در کودکان بیش فعال و کم توجه شهر کرمان
188. مقایسه سه گروه نوجوان دختر ناشنوا، عقب مانده ذهنی، عادی در واکنش نسبت به دو محرک دیداری ساده و انتخابی
189. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تاب آوری دانش آموزان دختر
190. Effectiveness education of life skills on girl students' resiliency
191. مقایسه دو گروه نوجوان دختر نابینا و بینا در واکنش نسبت به دو محرک شنیداری ساده و انتخابی
192. اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر اضطراب جدایی کودکان 7-6 ساله
193. The Effectiveness of Attachment-based Therapy on Reducing the Symptoms of Separation Anxiety Disorder Among 6-7 Years Old Children
194. بررسی افسردگي، اضطراب و استرس در نوجوانان خانواده بیماران دیالیزی ومقایسه آن در نوجوانان خانواده های بدون بیماری در شهر بوشهر
195. نقش مولفه های باورهای انگیزشی در پيش بيني پیشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي ناتوانی یادگیری
196. مقایسه مشکلات روانی (اضطراب و افسردگی و پرخاشگری)مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی
197. Slum Children's Quality of Life in Tehran City: A Sociological Study of Marginal Dwelling
198. نقش مولفه های درك حمايت معلم در پيش بيني پیشرفت تحصيلي دانش آموزان داراي ناتوانی یادگیری
199. بررسی وضعیت پرخاشگري (ارتباطي و آشكار) و سازگاري عاطفي- اجتماعي در دانش‌آموزان دختر و پسر کم توان ذهني آموزش‌پذير The study of aggression (relational and overt) and emotional-social adjustment in educable mentally retarded boys and girls
200. بررسی نقش خود ناتوان سازی در پیامد تحصیلی دانش آموزان دارای علائم بیش فعالی و نقص توجه
201. ارتباط بین شخصیت فرد و تغذیه دوران کودکی
202. اثربخشي تئاتردرماني بر كاهش نشانگان رفتاري ADHD دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر اصفهان
203. The effectiveness of theatre therapy in reducing the symptoms of ADHD behavior of primary school boys in Isfahan
204. THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING ATTITUDES AND TYPES OF MATERNAL EDUCATIONAL INVOLVEMENT IN THEIR CHILDREN’S EDUCATION
205. GENERAL HEALTH IN MOTHERS OF CHILDREN WITH ADHD IN CHILD PSYCHIATRIC CLINIC OF AHVAZ GOLESTAN HOSPITAL
206. PARENTING ATTITUDE IN MOTHERS OF CHILDREN WITH ADHD IN CHILD PSYCHIATRIC CLINC OF AHVAZ GOLESTAN HOSPITAL
207. مدل یابی علی بهزیستی ذهنی با توجه به مولفه های پورنوگرافی از طریق تلفن همراه، ، تمایلات جنسی ، رفتار های مغایر جنسی در نوجوانان
208. بررسی نگرش، کاربرد و تاثیر تلفن همراه و پیام کوتاه در نوجوانان.
209. تاثیر قصه درمانی بر کارکردهای اجتماعی و انطباقی کودکان 12 تا 15 سال Narrative therapy effect on social- adaptive functioning of children from 12 to 15 years
210. بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی با رشد اخلاقی دانش آموزان دوره راهنمایی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در سال 90-91
211. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با میزان ناامیدی کودکان 6 تا 10 سال Study of relationship between parents’ personality characteristics with children disappointment from 6 to 10 years
212. تبیین نقش مدرسه در سلامت روان کودکان و نوجوانان
213. A comparison of intolerance of uncertainty and mental health in juvenile offenders mothers with normal individuals mothers
214. The Relationship Between Parenting style and shyness in the high school students in the academic year 91-90 in the Bookan City
215. The Relationship Between Emotional Intelligence and Creativity of Secondary school students in the city Bookan school year 91 -90
216. The relationship between religiosity and identity styles in high school students
217. بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نگرش به بزهکاری در نوجوانان سال دوم راهنمایی شهرستان بابل کد مقاله:11247
218. The relationship between daytime sleepiness and mental health in Yazd adolescents
219. رابطه سلامت عمومی و شادکامی مادر با وزن شیرخوار
220. تاثير روشهای كتاب درماني بر آرامش روانی كودكان و نوجوانان
221. تاثير روش قصه گويي و قصه درمانی بر كاهش افسردگي كودكان
222. Comparison of Executive Functions in Subtypes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Based on Barkley's Model
223. lمقایسه میزان اضطراب امتحان دردختران وپسران ورزشکاروغیرورزشکارشهرستان نیشابور
224. کد: 11246 بررسی مقایسه ای عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری با کودکان اختلال حرکتی در آزمون دیداری-حرکتی بندرگشتالت
225. بررسی وجود ارتباط بین سبک های فرزندپروری والدین و وضعیت تحصیلی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه كد چكيده مقاله:11265 Association between parenting styles and educational performance in first grade students of a high school in Tabriz ABSTRACT NUMBER:11265
226. فرا تحليل اثر بخشي ورزش درماني بر كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك (ایران 89-1384)
227. تأثیر اینترنت برارزشهای تربیتی خانواده دربین کاربران نوجوان اینترنت شهر اهواز
228. بررسي تأثير آموزش فلسفه به روش كند¬و¬كاو فلسفي بر ميزان خلاقيت و آگاهي فراشناختي دانش¬آموزان پايه¬ي ششم ابتدايي ناحيه يك شهر همدان در سال تحصيلي 92-91
229. رابطه سوگیری مذهبی و سلامت روان در نوجوانان شهر کرمان
230. جو روانی-اجتماعی کلاس و میزان سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان
231. استقلال عاطفی و عزت‌نفس در دختران دانش‌آموز
232. مقایسه سطح سرمی فرتین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی و کودکان بهنجار
233. A Comparison of Ferritin Serum Level of Children Suffering from Attention Defecit Hyperactivity Disorder with that of Normal Children
234. اثربخشی آموزش گروهي مهارت‌هاي حل مسأله بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
235. رابطه جهت‌گيري مذهبی و ابعاد شخصیت با امید به زندگی در دانش‌آموزان
236. اثر‌بخشی واقعیت‌درمانی به شیوه گروهی بر جرأت‌ورزي دانش آموزان
237. خانواده درمانی و حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم Family therapy and support of children with autism
238. اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر شادکامی دانش‌آموزان افسرده
239. رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري و ويژگي هاي دموگرافيك با خودكارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان
240. مقايسه اضطراب رياضي و حافظه كوتاه مدّت در دانش‌آموزان حساب نارسا و عادی
241. بررسی سطوح افسردگی و رابطه آن با تاب آوری در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر بیرجند.
242. كيفيت زندگي كودكان حاشيه‌نشين در شهر تهران: مطالعه‌اي جامعه‌شناختي از حاشيه‌نشيني
243. اثر بخشی پروتکل فوردایس بر بهبود مؤلفه های معروف سلامت روان دانش آموزان تک والدی
244. بررسی میزان بیش پاسخدهی شنیداری و وستیبولار در کودکان با اختلال بیش فعالی- کمبود توجه
245. اثربخشی بازی‌درمانی بر توانمندی‌ های ذهنی‌ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش پذير
246. اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر اضطراب و سازگاري كودكان مبتلا به لكنت زبان
247. رابطه سبک های فرزندپروری والدین با اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر تیزهوش
248. Relationship between Parenting Styles of parents with social anxiety of intelligent boy's student
249. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)بر بهبود اضطراب و فراخنای بیماران اضطراب فراگیر(GAD)
250. بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بابل
251. بررسی رابطه فن آوری ارتباطی جدید( بازی های رایانه ای ) با سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی
252. رابطه مقیاسهای بهزیستی ذهنی و خود-تنظیمی در دانش آموزان پسر
253. بررسی علل و عوامل اقدام به خودکشی در ایران
254. بررسی تاثیر آموزش مهارت های بین فردی بر افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان
255. تعیین اثربخشی مشاوره گروهی با روش واقعیت درمانی بر کاهش پرخاشگری در نوجوانان
256. Investigation of Behavioral characteristics of preschool Children of employed and unemployed Mothers
257. پیش بینی میزان سلامت روانی و دلبستگی نوجوانان بر اساس باورهای دینی
258. تاثیر آموزش ایروبیک کودکان بر عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی ارومیه
259. Adolescent mental heath than dattachment based on religious beliefs Predicting
260. Effect of training kids aerobic on cognitive function in urmia preschool children
261. تاثیر آموزش ایروبیک کودکان بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی ارومیه
262. Effect of training kids aerobic on aggressive in urmia preschool children
263. نقش اهداف پيشرفت عملکردي - اجتنابي در افسردگي و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دبیرستانی پسر
264. بررسی اثربخشی قصه درمانی در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
265. پیش بینی میزان سازگاری بر اساس سبک های والدگری در گروه نوجوانان
266. پیش بینی سبک های تنظیم شناختی هیجان براساس سبک های والدگری در گروه نوجوانان
267. پیش بینی میزان سازگاری بر اساس سبک های تنظیم شناختی هیجان در گروه نوجوانان
268. A survey on narrative therapy efficacy in reducing aggression in preschoolers. number of article 11328
269. بررسي رابطه سلامت روان و علل گرايش نوجوانان پسر به مصرف مواد مخدر در شهر تهران
270. Relationship Between Mental health and The Tendency of Adolescents to Use Drugs in Tehran
271. بررسی و مقایسه میزان اختلالات رفتاری کودکان عادی و طلاق مقطع دبستان شهر نجف آباد
272. جوعاطفی خانواده و خودپنداره در نوجوانان بزهکار:تحلیلی بر نقش جوعاطفی خانواده
273. بررسي واكنش نوجوانان و والدين آنها به بلوغ جسماني
274. ارتباط بین امیدواري و افسردگی در بیماران سرطانی
275. بررسی رابطه بین سلامت معنوی، سلامت روان، و جهت گیری مذهبی در والدین و فرزندان
276. تحلیل مقایسه ای ابعاد شخصیتی روان رنجور خویی، برون گرایی و روانپریشی در بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی وکودکان عادی ( مطالعه موردی: شهر یزد)
277. Comparison high and low empathy development of mental disorders in children 5 to 11 years
278. اثربخشی مشارکت والدین دربرنامه آموزش مهارتهای ارتباطی به روش تحلیل کاربردی رفتار و تقویت افتراقی رفتارهای بدیل بر خودیاری کودک واسترس مادرو کودک
279. رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال هراس اجتماعی پدران با هراس اجتماعی نوجوانان مقطع دبیرستان
280. بررسی رابطه ابعاد هیجانی ،شناختی و رفتاری خشم در محیط مدرسه با اضطراب و استرس در نوجوانان پایه تحصیلی راهنمایی شهرستان بابل کد11344
281. The relationship between sports gymnastics ,martial arts (karate) and aggression بررسی رابطه بین ورزش های ژیمناستیک و رزمی(کاراته) و پرخاشگری نوجوانان
282. رابطۀ بین نگرش¬های مذهبی، شادكامي و تاب¬آوری در بين نوجوانان
283. Effectiveness of teaching positive parenting defiant disorder children Coping
284. مقایسه ابعاد سازگاری و سلامت روان فرزندان در 4 گونه مختلف خانواده (بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده)
285. بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش بیش فعالی و نقص توجه در کودکان ADHD
286. مقایسه‏ ی رضایت زناشویی،افسردگی، استرس، اضطراب والدین در خانواده‏ های دارای کودک بیش فعال و عادی
287. شناخت مشکلات هیجانی کودکان ADHD در مقایسه با کودکان عادی از طریق تست ترسیمی
288. مقایسه کارکرد خانواده، رضایت زناشویی، اختلال رفتاری فرزندان در خانواده های دارای مادر شاغل و غیر شاغل
289. کمال گرایی، اضطراب و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
290. بررسي تأثير آموزش مهارتهای زندگي به روش قصه گویي بر کاهش کمرویي کودکان 10-12 سال
291. بررسي رابطه عزت نفس و سرسختی روانی در نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمي
292. Parents’ Age at the Time of Marriage as a Factor in Having More than One Disabled Infants: A Case of Parents Living in Isfahan
293. تأثیر آموزش گروهی برنامه فرزند پروری مثبت در افزایش کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی
294. تأثیر آموزش یادگیری مشارکتی بر میزان مهارت اجتماعی دانش آموزان The Effects of Collaborative Learning on students’ Social Skill
295. تأثیرآموزش مؤلفه های شناختی و فراشناختی خلاقیت بر افزایش سطح مؤلفه¬هاي سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط در بين دانش¬آموزان Effectiveness of Teaching Components of Cognitive and Metacognitive Creativity on the Components of the Fluid Levels, Flexibility, Originality and Elaboration among Students
296. Effectiveness of Teaching Components of Cognitive and Metacognitive Creativity on the Components of the Fluid Levels, Flexibility, Originality and Elaboration among Students
297. The importance of environmental qualities in children's mental health
298. ارتباط عامل های شخصیتی با اضطراب امتحان در نوجوانان
299. رابطه اضطراب اجتماعی با خودپنداره در نوجوانان
300. A study of age and gender differences in perfectionism, procrastination and body image and their relationship with self esteem and academic achievement in adolescents
301. بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان 12-7 ساله در شهرستان کرمانشاه ناحیه2
302. The relationship between self-esteem and mental health and psychological well-being of parents of children 12-7 years old in the region 2, city of Kermanshah
303. بررسی اثر بخشی آموزش والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک فرزندان و الگوهای ارتباطی
304. Study in amount of effective of parental training on reduce symptoms of conduct disorder of children, communication models
305. بررسی اثر بخشی آموزش والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک فرزندان و عملکرد خانواده
306. Study in amount of effective of parental training on reduce symptoms of conduct disorder of children and family operation
307. نقش سرشت و منش در اختلال وسواس فکری-عملی در نوجوانان
308. بررسي رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان
309. بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با جرات ورزی و اعتماد بنفس نوجوانان دختر و پسر
310. کودکان آزار دیده دیروز، بزهکاران امروز
311. بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسر
312. بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان
313. اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح تربیت قزوین
314. اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری و سازگاری فردی اجتماعی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح تربیت قزوین The effectiveness of anger management skills on Aggression and individual and social adjustment In the juvenile offenders of correction and Rehabilitation center of Qazvin
315. The effectiveness of anger management skills on Aggression and individual and social adjustment In the juvenile offenders of correction and Rehabilitation center of Qazvin
316. بررسی رابطه عزت نفس و پرخاشگری در دختران نوجوان تبریز
317. بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک دلبستگی با پرخاشگری نوجوانان
318. مقایسه تسلط تفكر خلاق ربع مغزي D دانش¬آموزان با و بدون ناتوان یادگیری
319. بررسی مقایسه¬ سبک¬های یادگیری دانش¬آموزان LD ریاضی و LD خواندن
320. مقايسه ديدگاه متخصصان، والدين و نوجوانان درباره اضطراب دوران نوجوانی در شهر شهرکرد
321. examined the relationship between parenting styles and self-efficacy with the moral development of students in the schools of Islamic teaching at 1390-1391
322. بررسی رابطه هوش معنوی و سبک دلبستگی با پرخاشگری نوجوانان
323. Comparison Viewpoint Specialists, Parents and Adolescence about Adolescence Anxiety in Sharekord city (Iran)
324. مقایسه سبک¬های یادگیری دانش¬آموزان تیزهوش و غیرتیزهوش سوم متوسطه
325. Psychiatric disorders and behavioral problems in abused children referred to child psychiatric department of Emam Hossein Hospital
326. Investigation the effects of life skills training by telling story on 8-10 years old kids creativity
327. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پرخاشگری نوجوانان
328. Comparison of Social development and Behavioral disorders of students and students with learning disorders in ilam city Elementary Schools in Academic year 90-91.
329. اثربخشي آموزش مديريت استرس بر افسردگي ، علايم جسماني و اختلال در كاركرد اجتماعي فرزندان نوجوان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)
330. نقش راهبردهاي مقابله وكمال گرايي در پيش بيني اضطراب امتحان دانش آموزان دوره دبيرستان
331. اثربخشي آموزش خودتنظيمي بركاركردهاي اجرايي و عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان
332. مقایسه اختلالات رفتاری و رشد اجتماعی دانش آموزان عادی و دچار نارسایی یادگیری در دوره ابتدایی شهرستان ایلام
333. اثربخشي آموزش مهارتهاي عملکردي(ادراک و حافظه ديداري) بر هندسه فضايي کودکان پيش دبستان شهر تهران در ايران
334. The effective of functional skills (perception and visual memory) on the spatial geometry of preschool children in Tehran city, Iran
335. ADHD-IRAn
336. A comparative study of Social Anxiety in adolescents with Body Dysmorphic Disorder and healthy group
337. بررسي عوامل خانوادگي موثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه (دختر و پسر)
338. بررسي رابطه بین باورهای فراشناختی با انواع خشونت خانگی در نوجوانان دختر قربانی
339. Relationship between Family Parenting Styles and Adolescent Social Adjustment
340. بررسی رابطه سبک های فرزندپروری خانواده ها و سازگاری اجتماعی در نوجوانان
341. بررسی رابطه ی اعتیاد والدین با خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی شهر دیهوک
342. بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام خمینی(ره)
343. اثر ساختار خانواده (تک همسری/چند همسری) بر سبک های هویت دانش آموزان
344. بررسی ارتباط بین مذهب ، حجاب و رضایت از تصویر دهنی از بدن دختران نوجوان دبیرستان های شهر رشت
345. تاثیرآموزش بر اساس مدل بزنف بر نگرش مادران نسبت به کودک آزاری در مراكز بهداشتي شهركرد سال 1391
346. Educational and informative materials of the code of ethics and conduct for the children and adolescents in child psychiatric department
347. بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و اضطراب امتحان در دانش آموزان
348. Computer games for management of obese children: A novel treatment to enhance self-regulatory abilities for weight-control
349. Shyness-Sensitivity and effortful control to social adjustment to childhood cancer
350. مقایسه میزان سازگاری در دانش آموزان دارای والدین با شیوه های فرزندپروری متفاوت
351. بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري و پرخاشگري دردختران نوجوان
352. اثربخشي آموزش مبتنی بر روانشناسي مثبت نگر بر تاب آوري و كنترل خشم در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر يزد
353. تعیین اثر بخشی آموزش صبر بر اضطراب،افسردگی و شادکامی
354. بررسی رابطه هوش معنوی و سبک دلبستگی با پرخاشگری نوجوانان
355. Investigate relationship between spiritual intelligence and attachment style with aggression in teenagers
356. بررسی میزان تکامل کودکان در استان آذربایجانشرقی و مقایسه با شاخص کشوری براساس نتایج DHS سال 89
357. اثر بخشی آموزش راهبرد شناختی / فراشناختی بر خودکارآمدی و توانایی حل مسئله ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی
358. بررسی اثر بخشی روش درمانی مونتاگیو (solve it) بر بهبود توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی در مقطع راهنمایی.
359. The relationship between emotional intelligence and attachment style with aggression in teenagers
360. تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر عزت نفس نوجوانان دختر
361. Investigate relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with aggression in teenagers
362. نقش آلکسی تایمیا در پیش بینی اضطراب و افسردگی نوجوانان
363. مقایسه اثر داروی ریسپریدون با آریپیپرازول در درمان علایم بیش فعالی کم توجهی کودکان زیر 6 سال
364. نقش مولفه های باورهای فراشناختی در پیش بینی هراس اجتماعی نوجوانان
365. The impact of life skills training and parenting styles parents on Self- esteem and behavioral adjustment of children of preschool
366. بررسی اضطراب رایانه در دانش آموزان مدارس هوشمند و غیر هوشمند شهر یزد
367. Scientific attitudes towards Child-psychiatry
368. اثربخشی بازی های مبتنی بر حل مسئله بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان مبتلا به حساب نارسی
369. بررسی اثربخشی بازی مادر-کودک بر کاهش نشانه های اختلالات نافرمانی کودکان 5-8سال شهر اراک سال The effectiveness of mather-child play on the decreasing oppositional defiant disorder symptoms in 8-5 years a go childs in arak
370. رابطه سبک های تربیتی والدین با اختلال نقص توجه-بیش فعالی فرزندان
371. رابطه اختلال خوردن (بی اشتهایی عصبی-پرخوری عصبی)با اختلال دلبستگی در دختران 14-18 ساله
372. تحلیل نقاشی(تست ترسیم خانواده)کودکان بیش فعال (ADHD)وکودکان عادی سنین پیش دبستانی شهر همدان
373. بررسی مشکلات نوشتاری کودکان مقطع ابتدایی پایه دوم و سوم شهرستان همدان
374. آیا رضایت از زندگی دانش آموزان پیش بینی کننده بهزیستی تحصیلی آنان است
375. مقایسه سلامت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با سلامت روانی‏ مادران کودکان عادی در مدارس کاشان
376. ارزیابی کارکرد اجرایی و نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی تحت درمان با متیل فنیدیت در مقایسه با افراد بهنجار
377. آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان مادران کودکان با فلج مغزی
378. رابطه گوشه گيري اجتماعي با اختلالات خواب در كاربران اينترنتي شهر اهواز
379. بررسی ارتباط بین باورهای فراشناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان
380. نشانه شناسی آزمون ترسیم خانواده ی کودکان بر اساس الگوی کرمن
381. اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان مدارس دبیرستانی
382. نقش مولفه های باورهای فراشناختی با نگرانی آسیب شناختی (مرضی) در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
383. بررسی رابطه بین نظارت والدین و الگوهای خانوادگی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان
384. نقش شیوه های فرزندپروری والدین و سبکهای دلبستگی کودکان در خودکارآمدی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی
385. The role of parents' parenting styles and the children's attachment style in self-efficacy of the fifth grade students
386. تاثیر بازی بر تبحر حرکتی کم¬توانان ذهنی آموزش پذیر
387. The effect of games on the motor proficiency of educable mentally retard
388. تاثیر آموزش گروهی والدین بر رفتارهای مخرب کودکان مبتلا به اختلال ADHD
389. Efficacy of parents communal training on destructive behaviors in children with ADHD
390. كارآمدي آموزش راهبردهای یادگیری بر حافظه‌ کودکان عقب‌مانده‌ ذهنی خفیف
391. کارآمدی مشاوره شناختی رفتاری گروهي بر پـرخـاشـگری و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال سلوك
392. اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي و اختلال‌هاي رواني كودكان پرورشگاهی
393. مقایسه اثربخشي آموزش‌ مهارت‌هاي اجتماعي با آموزش‌‌هاي فوردايس بر شادماني دانش ‌آموزان
394. اثر بخشي نقاشي‌درماني بر كاهش پرخاشگري دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير
395. اثربخشی آرمیدگی به شیوه جاکبسون بر کاهش اضطراب امتحان تیزهوشان
396. بررسی تاثیر شاهنامه خوانی بر کاهش مشکلات عاطفی، جسمانی، اضطرابی، مشکلات ADHD، مشکلات رفتار مقابله ای و مشکلات سلوک کودکان 6 تا 8 ساله پرورشگاه
397. تآثیر مشارکت در فعالیت های ورزش صبحگاهی مدارس بر عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی
398. مقایسه حافظه دیداری تجسمی کودکان دارای اختلالات یادگیری کلامی با کودکان داری اختلالات یادگیری غیر کلامی
399. مقايسه سبک هاي دلبستگي و ابعاد عشق در نوجوانان با و بدون رابطه با جنس مخالف A comparison of attachment style and the dimension of love between the teenagers with and without relationships the opposite gender
400. نقش واسطه گری عملکرد خانواده برای سبک پردازش هویت وتحول یافتگی «من» در نوجوانان The mediation role of family function for identity style and ego development in adolescents
401. کارآیی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نگرانی آسیب شناختی و علائم اضطرابی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر: با پیگیری دو ماهه
402. اثربخشی حضور ذهن درمانی شناختی در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
403. اثربخشي مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر بهبود فرزندپروری مادران
404. The effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy (CPRT) on severty of symptom of Attention deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
405. مقایسه و اثربخشی خود نظم دهی و تمرینهای تمرکزی بر پیشرفت تحصیلی و کاهش شدت علائم کودکان 11 تا 14 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه ناحیه 1 شهر یزد
406. فراوانی اختلال بیش فعالی(ADHD) و عوامل خطرساز در نوجوانان دختر و پسر مبتلا به سوء مصرف مواد
407. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and risk factors in adolescents with substance abuse
408. Comparison of life satisfaction in the blind, deaf, and normal schools students in Hamadan city
409. مقایسه رضایت از زندگی در دانش آموزان استثنایی نابینا و ناشنوا و عادی مدارس شهر همدان
410. بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قاین
411. مشکلات هیجانی/رفتاری نوجوانان و نقش آن در عملکرد تحصیلی دانش آموزان¬ دختر¬ و پسر
412. "نقش کیفیت خواب در مشکلات هیجانی/رفتاری درونی¬سازی و برونی¬سازی شده نوجوانان"
413. بررسی اثرات بازی های رایانه ای بر سلامت عمومی دانش آموزان دوره راهنمایی
414. رابطه شیوه های فرزندپروري و خلاقیت در كودكان
415. بررسی رفتارهای طبیعی در کودکان
416. رابطه خوش بینی و تصویر بدنی مثبت در نوجوانان دختر منطقه 20 تهران
417. هنجاريابي مقياس اشتیاق تحصيلي در دانش آموزان شهر اصفهان
418. بررسي تاثير شيوه هاي فرزند پروري ادراک شده بر عزت نفس در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي
419. بررسی رابطه بین باورهای مذهبی اساسی با بحران هویت و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان
420. وسواس مذهبی و خوش¬بینی در نوجوانان
421. اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر بر میزان امید و معنای زندگی نوجوانان دختر ایتام
422. بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی
423. نقش صفات شخصيتي با آمادگي براي بي¬حوصلگي در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
424. The Influence of Group Art therapy With Cognitive- Behavioral View on the Disruptive Behaviors of Children
425. بررسی رابطه حل مسئله اجتماعی با هراس اجتماعی در نوجوانان
426. تاثیر هنردرمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش رفتارهای قانون شکنانه کودکان
427. Group art therapy with cognitive- behavioral view, Hypnotherapy and the Integration of art therapy with hypnotherapy on the problems of externalized children
428. مقایسه¬ی اثربخشی ¬هنردرمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری، هیپنوتراپی و تالیف هنردرمانی و هیپنوتراپی برکاهش مشکلات برونی¬سازی¬شده¬ی کودکان
429. مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به ADHD و زیرمجموعه های آن با کودکان عادی
430. مقایسه سیستم های مغزی-رفتاری در کودکان مبتلا به ADHD و عادی
431. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تغییر شیوه های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ کمبودتوجه
432. اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت ( Triple-P) بر کاهش تنیدگی روانی والدین کودکان دارای آسیب شنوایی
433. تاثير برنامه گروهی والدگری مثبت نشانه های افسردگي مادران كودكان کم شنوا
434. تبیین مؤلفه های فراشناخت بر اساس سبک های فرزندپروری والدین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
435. بررسی اثر آموزش مهارت های والدگری در کاهش تنیدگی والدینی مادران داراي کودکان کم شنوا
436. کاربرد روش پسخوراند ویدیویی در مداخلات بالینی: اثربخشی پسخوراند ویدیویی در افزایش رفتار حساس و پاسخده مادران Using video feedback method in clinical interventions: effectiveness of video feedback in increasing sensitive and responsiveness behavior of mothers
437. The comparison of happiness and mental health in boy and girl Mohabad Teenagers .
438. بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی
439. اثربخشی مداخله شناختي - رفتاري بر اضطراب و بي خوابي در دختران نوجوان
440. The effectiveness of Cognitive - Behavioral training on anxiety and Insomnia in adolescence girls
441. مقایسه ی رابطه ي بين کنترل عواطف و اعتياد به اينترنت در نوجوانان پسر و دختر شهر تهران
442. مقایسه کانون توجه، عاطفي بودن مثبت و منفي و توجه انتخابي در کودکان مبتلا به فوبي خاص و اجتماعي با گروه بهنجار
443. نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی، خشم و پرخاشگری، معنا و هدف در زندگی و انگیزش تحصیلی در پیش بینی آمادگی برای بی حوصلگی
444. تأثیر تمرین با توپ سوئیسی بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی
445. ارتباط بين عواطف ناخوشايند و رابطه والد و كودك در بيماران تحت همودياليز
446. اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر شناسایی تیپ های شخصیتی یونگ بر بهبود شیوه های فرزندپروری
447. Comparing the relationship between emotion control and Internet addiction in male and female adolescents in Tehran
448. رابطه رویدادهای استرس آمیز زندگی وحمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب
449. بررسی رابطه بين شيوه‎هاي فرزندپروري با ميزان افسردگي در نوجوانان دختر
450. اثربخشي شناخت درمانی به شیوه ی گروهی در کاهش پرخاشگري نوجوانان بزهکار
451. The Effectiveness Group cognitive therapy to moderate the aggressiveness among criminal adolescence.
452. بررسی رابطه عملکرد خانواده ، هیجان خواهی و پرخاشگری در نوجوانان
453. پیش بینی اعتیاد به بازیهای ویدئویی از روی عملکرد خانواده و هیجان خواهی و پرخاشگری
454. مقایسه سازگاری اجتماعی-عاطفی و احساس ناامیدی بین کودکان مبتلا به سرطان و کودکان عادی ( 7تا13)سال درشهرستان اهواز
455. بررسی تفاوت‌ها در سایر اختلال‌های اضطرابی میان پسرها و دخترهای مبتلا به وسواس فکری ـ عملی
456. ارتباط بین رابطه مادر- کودک با رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردی زبان در کودکان پیش دبستانی
457. رشد مهارت های ارتباطی در کودکان کم شنوایی که از پروتز سمعک یا کاشت حلزون شنوایی استفاده می کنند
458. تاثير مداخلات روانشناسی مثبت در کاهش افسردگی دختران نوجوان
459. اثربخشی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی _ رفتاری در کاهش علایم اضطراب دختران 14 تا 16 ساله بی سرپرست
460. اثربخشی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی _ رفتاری در کاهش علایم افسردگی دختران بی سرپرست 14 تا 16 سال
461. بررسی اثربخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پسر 14 تا 18 ساله مبتلا به اختلال سلوک
462. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای تنظیم هیجان در کاهش علایم اختلال بیش فعالی _ کمبود توجه پسران 8 تا 12 سال
463. بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری و عزت نفس با میزان اضطراب در نوجوانان مقطع راهنمایی
464. بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی مغز با طرحواره های ناسازگار اولیه در میزان افسردگی نوجوانان دبیرستانی
465. بررسی شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1387-1388
466. بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
467. مقایسه جهت گیری زندگی خوشبینانه در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور و افراد سالم
468. تحلیل محتوای نقاشی کودکان و نوجوانان (3 تا 13 ساله شهر تهران)
469. Content analysis of children's paintings (3 to 13 years old in Tehran)
470. مقايسه نگرش رياضي با مؤلفه‌ هاي هوش‌ هاي چندگانه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرستان رامهرمز
471. The consumption of a methamphetamin among teens as a new injury (case ‎study of teens from the ‎‏14‏th area of Tehran)‎
472. Studying the causes of the acceptance of the children in the nursery ‎ centers in Tehran in the year ‎‏2012‏
473. The impact of life skills training on the prevention of drug ‎consumptionamong teenagers of the deprived city of Karaj (Meshkindasht) ‎in the year of ‎‏2009‏
474. پيش بيني پيشرفت تحصيلي نوجوانان از طريق كفايت فعاليتي، اجتماعي و مدرسه اي
475. خود‌کارآمدی در تعامل اجتماعی با همسالان به عنوان پیش‌بینی کننده احساس تنهایی در نوجوانان
476. مقایسه پیشرفت تحصیلی( توانایی خواندن )و وضعیت رفتاری دانش آموزان دیرآموز و عادی پایه چهارم ابتدایی شهرستان بابل
477. مقایسه اثربخشی رفتار درمانی برمهارت خواندن دانش آموزان نارساخوان
478. بررسي تاثیر فقدان پدر بر سازگاری نوجوانان
479. نقش آسیب شناس گفتار و زبان در درمان موتیسم انتخابی (Selective Mutism)
480. بررسی اختلالات شخصیت در افرادی که لکنت میکنند ( people who stutter)
481. نقش رسانه ها در سبک هویت نوجوانان
482. The role of mass media on adolescent identity styles
483. شناسایی و مقایسه استرس زاهای روان شناختی و اجتماعی در نوجوانان دختر وپسر مبتلا به سرطان
484. The identification and comparison of psychological and social stressors in adolescents (girl and boy) with cancer
485. بررسی نقش بازی در تکامل کودکان در استان آذربایجانشرقی و مقایسه با شاخص کشوری براساس نتایج DHS سال 89
486. تعیین اثر بخشي نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر8تا 12 ساله
487. ارزشیابی اثر اموزش مهارتهای زندگی به والدین بر میزان اگاهی از این مهارتها در دانش اموزان اول راهنمایی فرزانگان اهوازدر سال تحصیلی 90-91
488. بررسي اثربخشي آموزش گروهي تحليل رفتار متقابل بر سبك هاي مقابله با استرس دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر گرگان
489. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی در رشد این مهارت ها بر دانش آموزان آزاردیده دختر
490. بررسی و مقایسه میزان جهت گیری مذهبی و ارتباط آن با هیجانات در دختران و پسران دانشجو
491. بررسی اثر بخشی بازی درمانی با استفاده از گل بر کاهش میزان اضطراب کودکان دختر بی سرپرست
492. بررسی و مقایسه رشد اخلاقی نوجوانان عادی و دارای اختلال کمبود توجه
493. بررسي ميزان اضطراب و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر مقطع سوم متوسطه رشته علوم انساني شهر ایلام
494. ارزشیابی اثر اموزش مهارتهای زندگی به والدین بر میزان اگاهی از این مهارتها در دانش اموزان اول راهنمایی فرزانگان اهوازدر سال تحصیلی 90-91
495. بررسی اثر بخشی بازتاب شناسی با استفاده از کفش الکتریکی بر اصلاح نوک پنجه راه رفتن کودکان مبتلا به اتیسم
496. ارائه خدمات سلامت روان در مرکز طبی کودکان بخش داخلی قلب
497. مقایسه تطبیقی درمان فعال¬سازی رفتاری و شناخت درمانی در کاهش شدت علایم افسردگی و اضطراب نوجوانان
498. رابطه بین اختلال بدشکلی بدن و سبک¬های دلبستگی و هویت در نوجوانان
499. The effectiveness of mental rehabilitation based on positive thinking skills training on increasing happiness of physical and motor disabled male adolescents
500. THE RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTION OF FAMILY AND EDUCATIONAL LEVEL
501. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی وارتباط آن باتاب آوری والدین (موردمطالعه شهر استهبان)
502. بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین با افسردگی فرزندان آنها
503. رابطه خودکارآمدی مادرانه، رضایت زناشویی با اختلالات خواب کودکان 4 تا 6 ساله
504. بررسی نگرش معلمان، مشاوران و دانش آموزان نسبت به آموزش مسائل جنسی در دانش آموزان دختر و پسر
505. نقش تاکیدات هدفی والدین و سودمندی ادراک شده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری
506. اثربخشی آموزش گروهی فرزند پروری مثبت به مادران بر بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک
507. بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای(ODD)
508. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با افسردگی نوجوانان دختر
509. رابطه شيوه‎ های فرزند پروري دموکراتیک، سهل‎گيرانه و استبدادی با سازگاري اجتماعي در نوجوانان دختر
510. بررسی رابطه رضایت زناشویی والدین بااختلالات رفتا ری فرزندانشان
511. Oxidative disturbances in child patients with attention-deficit/hyperactivity disorder
512. بررسی تاثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری جسمانی کودکان پیش دبستانی
513. پیش بینی پرخاشگری از روی عملکرد خانواده، هیجان خواهی و اعتیاد به بازی های ویدیویی در نوجوانان
514. نقش بازی در پرورش حواس پنجگانه ی کودکان پیش دبستانی
515. بررسی تاثیر بازی برتقویت املاء دانش آموزان دختر پا یه ی پنجم ابتدایی
516. بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در کاهش اضطراب کودکان
517. بررسی تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی-رفتاری بر افزایش سازگاری فردی- اجتماعی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی
518. عوامل استرس زا در نوجوانان عقب مانده ذهنی
519. بررسی تاثیر آموزش خانواده بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان
520. تاثیر نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان پسر بیش فعال
521. بررسی جو خانواده و رفتار وندالیستی در نوجوانان
522. ارتقاء آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی
523. Investigating the relationship between SCL-25 and Family Emotional Involvement in high school students in Shiraz
524. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روان در نوجوانان شهرستان سنقروکلیایی
525. بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله
526. بررسی ارتباط بین نشانه های مرضی با درگیری عاطفی خانواده در نوجوانان دختر وپسر دبیرستانی شهر شیراز
527. The relationship between social capital and mental health in young falcon city
528. بررسی تاثیر زایمان سزارین و طبیعی بر روی ضریب هوشی کودکان
529. Assessment of personality characteristics in parents of children and adolescents with OCD compared to control group
530. بررسی اثر متغیرهای مداخله گر بر میزان تنش پس از در مادران نخست زا و چند زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت سطح شهر مشهد
531. بررسی رابطه نگرشهای مذهبی با کیفیت زندگی مادران کودکان استثنایی
532. بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر افزايش عزت نفس دختران نوجوان
533. بررسي ويژگيهاي شخصيتي در والدين کودکان مبتلا به اختلال وسواس فکري – عملي در مقايسه با گروه کنترل
534. بررسی مقایسه ای سلامت روان و استرس پس از زایمان در مادران نخست زا و چند زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی سطح شهر مشهد
535. The relationship between religious attitudes of mothers of children with an exceptional quality of life
536. Behavioral Problems in Children with Epilepsy, and Parenting Stress and Parenting Styles of their Mothers
537. تاثیرمراقبت های پیش ازبارداری درکاهش ناهنجاری مادرزادی وارتقاء کیفیت زندگی کودکان مراکزبهداشتی درمانی روستایی آذربایجان شرقی 90 - 89
538. اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش علائم اضطراب فراگير و افزايش کيفيت زندگي نوجوانان
539. Evaluation of parenting styles and anxiety, depression parameters in mothers of children with asthma in Ghaem hospital in 1389 year
540. ارزیابی روش فرزندپروری و میزان اضطراب و افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال 1389
541. The Role of Parenting Styles and Adolescents' Perception of Interparental Conflict in Aggressive behavior
542. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزايش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی
543. رابطه ابعاد خودکارآمدی با اضطراب اجتماعی در کودکان دوره ابتدایی
544. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی
545. اثربخشي روش بازسازي شناختي بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی مادران كودكان كم توان ذهني دوره ابتدايي شهر همدان در سال 1391
546. بررسی تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قوچان
547. بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی شهر قوچان
548. بررسی تأثیر نقاشی‌درمانی بر بهبود عزت نفس دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی
549. نقش تصویر بدنی در پیش بینی کیفیت زندگی دانش آموزان
550. The role of Body image in prediction of quality of life in the students
551. بررسی و مقایسه رابطه مادر-کودک در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال ADHD و همشیر عادی او
552. نقش وضوح هیجانی در پیش بینی علائم استرس پس از آسیب در دانش آموزان دارای تجربه تروماتیک
553. The Role of emotional clarity in post traumatic stress symptoms of Students with trauma
554. عملكرد كودكان با ناتواني يادگيري تحولي در آزمون عصب روانشناختي نپسي:كاركردهاي حسي-حركتي
555. عملكر كودكان با ناتواني يادگيري تحولي در آزمون عصب روانشناختي نپسي :عملكرد زبان
556. The relationship between mothers’ mental health components and emotional behavioral disorders among male adolescents inTabriz
557. اثر بخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر سوگ پسران دبستانی شهر اصفهان
558. تبیین خودکارآمدی در تعامل اجتماعی با هم‌سالان بر اساس افسردگی در دانش‌آموزان پسر استعداد درخشان
559. اثربخشي بازي درماني گروهي بر افزايش ارتباط اجتماعي کودکان اتيسم Effectiveness of group play therapy on the increase of the Social Interactions of Autistic Children
560. بررسي ارتباط سطوح آمادگي جسماني با سلامت رواني کودکان و نوجوانان
561. A comparison of Parenting styles among parents with bully students and victimized peers
562. رابطه تعهد مذهبی با شادکامی و سلامت روان
563. Computer assisted cognitive remediation on Digit span Memory improvement for Children with ADHD
564. ترمیم شناختی با استفاده از کامپیوتر دربهبود فراخنای حافظه مستقیم و معکوس وکسلر در کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه
565. مقایسه بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در بین دانش آموزان پسر با و بدون ناتوانی های یادگیری
566. بررسی کارایی آموزش های شناختی - رفتاری در مراکز اختلالات یادگیری
567. شناسایی راه های پیشگیری از آزار جنسی در کودکان کم توان ذهنی
568. بررسی ارتباط سبک های فرزند پروری والدین دارای فرزند کم توان ذهنی با ابعاد شخصیتی فرزندان
569. بررسي تأثير آموزش پيش دبستاني بر مهارت هاي رواني- حركتي و سازگاري اجتماعي کودکان
570. بررسی رفتارهای وندالیستی در نوجوانان با تفکیک جنسیت
571. بررسی تاثیر آموزش خانواده بر تاب آوری دختران نوجوان
572. بررسی آموزش کودکان دارای اختلالات یادگیری بر پیشرفت تحصیلی
573. ارتباط بين عواطف ناخوشايند و رابطه والد و كودك در بيماران تحت همودياليز
574. مقایسه مشکلات هیجانی و رفتاری در دانش آموزان دارای ADHD از نظر پدران، مادران و معلمان
575. بررسی رابطه¬ی خلاقیت و اضطراب در دانش آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی شهر زنجان
576. بررسي رابطه بين متغييرهاي جمعيت شناختي كودكان و نوجوانان مبتلا و غير مبتلا به اختلال دو قطبي در بيمارستان روانپزشكي روزبه تهران
577. بررسی تفاوت های جنسیتی در بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در بین دانش آموزان دختر و پسر با ناتوانی های یادگیری
578. نقش مهارت های ارتباطی در توانایی حل مسأله اجتماعی
579. Early maladaptive schemas of mothers of mentally retarded children and their correlations with co morbid psychiatric disorders in children in Ardabil in 1392
580. مقایسه و تعیین رابطه بین هوش هیجانی با هدف گرایی ورزشی در دختران نوجوان ورزشکار و غیرورزشکار
581. Empowering Pinocchio to become a real boy
582. تأثیر طرح طناب ورز بر اختلال توجه دانش آموزان کلاس چهارم شهر اراک
583. بررسی میزان اثربخشی تقویت حافظه و دقت دیداری بر درمان اختلال دیکته ی کودکان،با تآکید بر بازیهاو محرکهای دیداری .
584. بررسي ارتباط درون خانوادگی، وابستگی به اینترنت و سلامت روان در نوجوانان
585. مقایسه فنوتایپ گسترده اتیسم بین والدین کودکان مبتلا به اتیسم و والدین کودکان عادی در جامعه ایرانی
586. فرسودگی شغلی دربین معلم‌های مقطع ابتدایی کودکان مبتلا به اتیسم : یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای
587. ارتباط خودکارآمدی با بهزیستی ذهنی و ابعاد آن در نوجوانان
588. کارکرد خانواده، سبک فرزندپروری و فنوتایپ گسترده اتیسم به‌عنوان عوامل پیش‌بینی کننده سازگاری روانشناختی در همشیرهای عادی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم
589. بررسی میزان اثر بخشی بازیهاومهارتهای شنیداری بر تقویت حافظه ی شنیداری، حساسیت شنیداری و درمان اختلال یادگیری دیکته ی کودکان
590. ایا تقویت فرآیند های شناختی درزمینه پردازش دیداری وشنیداری موجب کاهش اختلال دیکته نویسی در دانش آموزان ابتدایی می شود؟
591. Gender differences in adolescents, body image
592. مقايسه اثر درماني ممانتین (Memantine) و متیل فندیت در درمان مبتلايان به اختلال كمبود توجه- بيش‌فعالي (ADHD)
593. The Effect of rope game on Attention Deficit Disorder in Fourth Grade Primary School Students of Education in Arak
594. اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد گشتالت بر بهبود مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر ساری
595. بسم الله الرحمن الرحیم موضوع مقاله : بررسي اثربخشي بازي‌درماني بر توانمندي‌هاي ذهني دانش‌آموزان كم‌توان ذهني آموزش‌پذير پايه اول ابتدايي شهر نيشابور
596. بررسی رابطه بین میزان و نوع استفاده از ماهواره و هویت اجتماعی در میان دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان
597. The role of attachment to God on reduction of emotional-behavioral disorders among male adolscents in Tabriz
598. بررسی مقایسه تاثیر ریسپریدون باریسپریدون+نالترکسون در درمان اختلال طیف اوتیستیک در کودکان 4_12 سال
599. رابطة هوش معنوي و تاب آوري با كيفيت زندگي معلمان
600. RELATIONSHIPS BETWEEN MOTHER'S ATTITUDE, PARENTING STYLE, COMMUNICATION COMPETENCE WITH DEAF CHILDREN’S SELF-ESTEEM IN IRAN HIGH SCHOOLS FOR THE DEAF
601. اثر بخشی بازی های گروهی بررفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان پسر مبتلا به مشکلات برون سازی شده
602. رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با رضایت از زندگی در مادران کودکان استثنایی
603. موضوع : بررسي تاثير روشهاي اصلاح رفتار و آموزش مهارتهاي خودياري بركاهش مشكلات رفتاري كودكان نابينا وابسته به مادر مقطع پيش دبستاني.
604. Relation of attachment to gad and Resilience with life satisfaction in mothers of children with exceptional
605. موضوع : بررسي تاثير شناخت درماني همراه با بازي درماني بركاهش افسردگي كودكان مبتلا به سرطان خون خوش خيم (ALL)
606. بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان طلاق
607. ارتباط بین جو مدرسه و ساختار هدف کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان
608. بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش علائم کودکان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی
609. اثر برنامه راهبردهای مثبت فرزند پروری بر کاهش رفتار های برون سازی شده و استرس والدین کودکان پیش دبستانی
610. اثر بخشی بکارگیری مدل Positive Parenting Program بر تعاملات مثبت والد – کودک خانواده های دارای فرزند استثنایی
611. The Investigation of relationship between demographic variables of children and non-suffering of bipolar disorder in roozbeh psychiatric hospital,Tehran.
612. اثربخشی یکپارچگی حسی با تاکید بر حواس عمقی و دهلیزی بر نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی کودکان 6 تا 12 سال در شهرستان سمنان
613. The role of simultaneous and successive acquisition of second language on reading , spelling and mathematics difficulties of elementary students in Tabriz,
614. اثر بخشي آموزشي شنا بر خودكارآمدي عاطفي و اجتمايي دانش آموزان
615. The study of the epidemiology of behavior disorders in primary school students and its relation to resilience of parents.(studied in Estahban
616. پیش بینی پیشرفت تحصیلی افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری بر اساس حالت های فراشناختی
617. مقایسه اضطراب ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی شهرستان مرودشت
618. مقایسه حافظه کوتاه مدت در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی شهرستان مرودشت
619. "رابطه هوش معنوی و خلاقیت با اثر بخشی در دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت
620. بررسي اثربخشي مداخله غير دارويي در غالب هنر درمانی بیانگر بر تمایل به کنترل در كودكان آسيب ديده سرپرستي The Effectiveness of non pharmacological interventions like Expressive art therapy on desire for control of orphaned children
621. شیوع اختلالات در بخش های مختلف ریاضی در دانش آموزان کلاسهای دوم و چهارم ابتدایی شهرستان اراک
622. اثر بخشی روش ترکیبی « ای بی ای و سان رایز » در آموزش دانش آموزان اتیسم
623. بررسی عوامل خطر اقدام به خودکشی در بین افراد 15 تا 24 سال در شهرستان میناب طی سالهای 90-1389
624. اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی در کاهش نشانه های آزاردیده¬گی در دانش آموزان دختر آزاردیده هیجانی
625. بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي روانی¬-حرکتی دانش¬آموزان مقطع ابتدایی
626. آیا بهزیستی تحصیلی ابعاد شادکامی دانش آموزان شهر اصفهان را پیش بینی کند ؟
627. آیا بهزیستی تحصیلی ابعاد کیفیت دانش آموزان شهر اصفهان را پیش بینی کند ؟
628. بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر اختلالات اضطرابی دانش آموزان دختر دبیرستانی
629. وضعیت کودکان 17-0 سال که محروم از زندگی با والدین خود هستند براساس بررسی DHS در استان آذربایجانشرقی در سال 1389
630. بررسی تشخیص های غیر اختلال هویت جنسی در مراجعین به درمانگاه تغییر جنسیت ایران
631. عنوان : بررسی وضعیت اشتغال کودکان14- 5 ساله استانهای کشور در سال 1389
632. Emotional and behavioral symptoms in children born to mothers with schizophrenia and whitout schizophrenia
633. بررسی تاثیر سبک فرزند پروری با آرزوهای شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین دختران دبیرستانی شهرستان خمینی شهر
634. علل عدم مراجعه کودکان بیمار به مراکز بهداشتی و درمانی طی بررسی IMES در استان آذربایجان شرقی در سال 1384
635. بررسي مقايسه اي قضاوت اخلاقي دختران نوجوان شهري و روستايي
636. وضعیت تکامل کودکان طی بررسی IrMIDHS در استان آذربایجان شرقی در سال1389
637. رابطه ویژگی های شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی مهندسی و علوم اجتماعی دانشگاه رازی
638. بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با پيشرفت تحصيلي و کمرويي در نوجوانان
639. اثر بخشی آموزش آموزه¬های دینی(وظایف و حقوق متقابل والدین و فرزندان) در جو عاطفی خانواده¬ی دانش آموزان دبیرستانی
640. The Effectiveness of Instruction of Religious Teachings (Mutual Tasks and Rights of Parents and Children) On the Emotional Atmosphere of High Student`s Families
641. بررسی مقایسه اي اعتقادات دینی در دختران و پسران دوره راهنمایی و دبیرستان شهرستان سرخس
642. مقایسه هوش هیجانی خانواده های با کودکان نافرمان مقابله ای و خانواده های دارای کودکان عادی در شهر اصفهان 90-91
643. مقایسه ابعاد هوش هیجانی خانواده های دارای کودکان نافرمان مقابله ای با خانواده ها بدون کودک نافرمان مقابله ای شهر اصفهان
644. بررسي ميزان شيوع و شدت اختلال افسردگي در دختران نوجوان شهر تهران
645. اثربخشی آموزش مدیریت والدینی بر کاهش نشانه های نقص توجه -بیش فعالی کودکان8 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی
646. مقایسه شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان 8 تا 12 ساله تک والد و کودکان عادی
647. رضایت مندی زناشویی، سلامت روانی ، کیفیت زندگی، کودکان نابینا ، ناشنوا،عقب مانده ی ذهنی و عادی
648. بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان
649. بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين و سلامت رواني دختران نوجوان شهر تهران
650. اثر بخشی فنون شناختی - رفتاری بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی
651. The effect of self-management strategies training on improving on-task behavior in students with learning disabilities
652. اثربخشی بازی مشترک مادر- کودک بر کاهش علائم ترس اجتماعی و اضطراب منتشر دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان
653. The Effect of Massage Therapy for Children with Asthma on Maternal Anxiety: A Randomized Controlled Trial
654. هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس درجه بندی وندربیلت – فرم ویژه والدین
655. رابطه سبك هاي فرزند پروري والدين با پرخاشگري دختران نوجوان شهر تهران
656. تاثیر خلق بر حافظه در کودکان 8 ساله مدرسه الزهرا در یزد
657. اثر بخشی مداخله درمانی ABA بر روی کودکان اتیسم
658. مقایسه مشکلات هیجانی و رفتاری در دانش آموزان دارای ADHD از نظر پدران، مادران و معلمان
659. تأثیر افسردگی بر اضطراب کودکان پیش دبستان
660. تأثیر اضطراب بر روابط با همسالان در کودکان بین 5 تا 6 سال
661. تاثیر قصه درمانی برکاهش اضطراب کودکان سرطانی
662. رابطه سلامت عمومی و استفاده مفرط از تلفن همراه در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان نکا
663. اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی از طریق بازی بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
664. تأثیر روش آموزشی نوروفیدبک بر تقویت حافظه فعال دانش آموزان دوره ابتدایی
665. تأثیر بازی درمانی بر رشد شناختی، اجتماعی و حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر
666. تأثير آموزش گفتگوي مؤثر بر ميزان سازگاري دانش آموزان پسر اول دبیرستان
667. بررسی ارتباط شیوه های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با سوء مصرف مواد در نوجوانان
668. بررسی مقایسه ای ارتباط جهت گیری مذهبی و سلامت روان درنوجوانان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی
669. تاثیر توانبخشی شناختی رایانه¬یار و داروی روان محرک در بهبود نشانه¬های بالینی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
670. The Effect of Computer-Assisted Cognitive Remediation (CACR) and Psycho Stimulant Drugs on Clinical Symptoms of Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)
671. رابطه عملکرد خانواده و هویت یابی با سلامت روانی نوجوانان دختر دوره متوسطه
672. رابطه عزت نفس و سلامت روان با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش
673. بررسی تاثیر شن بازی درمانی در کودکان بیش فعال3-6 سال منطقه 1 استان تهران
674. ارتباط سبک دلبستگی مادر با مهارت‌های ارتباطی فرزندان پسرعقب مانده ذهنی آموزش‌پذیر
675. بررسی رابطه بین متغیر کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل،استرس وسرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر
676. بررسی تاثیرات معماری بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ذهنی
677. بررسی شادکامی مادران کودکان عقب مانده ذهنی
678. Comparison of the effectiveness of group cognitive behavioral therapy and group cognitive hypnotism for anxiety and depression in adolescent girls with premenstrual syndrome.
679. مقايسه‌ي مهارتهاي اجتماعي و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان فارغ التحصيل آموزشگاههاي زبان با دانش آموزان عادي
680. The Effect of Computer Games on Arousal in Children With Attention/Deficit Hyperactivity Disorder
681. اثر بخشی قصه درمانی براختلالات رفتاری کودکان
682. The effectiveness of story therapy to behavioral disorders in children
683. پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه ی هیجان خواهی در نوجوانان شهر تهران
684. اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کیفیت زندگی، انگیزش و خودکارآمدی کودکان 12-10ساله
685. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی در کودکان طلاق
686. مقايسه سطح استرس تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي تيزهوشان و عادي شهر بيرجند
687. بررسي اضطراب،‌افسردگي و کيفيت زندگي در کودکان مبتلا به سلياک
688. اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان کم شنوایان
689. Relationship between visual- motor perception and cognitive abilities of children with learning disabilities
690. مقایسه انگیزه پیشرفت وسلامت عمومی در دانش اموزان پسر ودختر دبیرستان
691. بررسی وضعیت اجرای آیین نامه انضباطی و نقش آن در عملکرد انضباطی و رفتاری دانش آموزان
692. تأثیر روش خود آموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان اختلال ریاضی
693. رابطه سبک هاي دلبستگي به همسالان با سبک هاي هويت در نوجوانان
694. The relationship between Peer attachment styles and identity styles in adolescence
695. تاثیر نمایش عروسکی در کاهش فوبی خاص دانش آموزان مقطع ابتدایی
696. بررسی مقایسه‌ای فراشناخت و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر شهری و روستایی
697. کیدز اسکیلز برای ارتقاء کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم: یک گزارش موردی
698. بررسی رابطه تاب¬آوری با سلامت روان و هوش معنوی در دانش¬آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
699. تاثیر 10 هفته تمرین هوازی بر آمادگی روانی نوجوانان
700. تاثیر اضطراب اجتماعی اندام بر اختلال خوردن نوجوانان
701. بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏ آموزان دوره ابتدايي
702. خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی سندرم رت
703. بررسی شیوع علایم شخصیت مرزی در نوجوانان
704. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) در نمونه ای از دانش آموزان ایرانی
705. مطالعه مقدماتی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی
706. بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس سوگیری مذهبی (شمس) در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران
707. بررسی اثر بخشی و عوارض دالکستین در مقایسه با داروی ریتالین در کنترل علائم بیش فعالی در یک کارازمایی بالینی در نوجوانان مراجعه کنندگان به بیمارستان روزبه
708. کاربرد های تشخیصی آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین در انواع فرعی اختلال بیش فعالی – کمبود توجه (ADHD )
709. مقايسه سلامت روانی والدين كودكان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی با والدین كودكان سالم
710. Marital Satisfaction amongst Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Normal Children
711. نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی نوجوانان
712. بررسی افسردگی، اضطراب و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی، عقب ماندگی ذهنی و عادی
713. سبک فرزند پروری مستبدانه و روانشناسی مثبت Authoritarian Parenting Styles and positive psychology
714. نقایص حرکتی در کودکان و نوجوانان طیف اوتیسم و پیامدهای آن
715. کاربرد آزمون های ارزیابی پردازش شنیداری در اختلالات ذهنی
716. The effectiveness of self-monitoring programs on increasing attention in students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A single subject study
717. مقایسه¬ی ارزیابی شناختی در دانش¬آموزان با و بدون تروما
718. بررسی مقایسه اختلالات رفتاری فرزندان مادران شاغل و غیر شاغل
719. The comparison of cognitive appraisal in students with and without trauma
720. تاثیر توجه به آموزش مهارت های دستی بر رفتار کودکان مبتلا به اوتیسم
721. نقش تاب‌آوری و سر‌سختي روانشناختی در بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان
722. The comparison of behavioral disturbances among children of employed and unemployed mothers
723. اثربخشی گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش افسردگی و افزایش سلامت روان کودکان طلاق 7 تا 12 سال.
724. تعارض بین والدین و فرزندان
725. نقش شيوه‌هاي فرزندپروري مادران در تکانشگری و رفتارهای مخاطره‌آمیز کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
726. رابطه سبک های فرزندپروری و ابعاد دینداری در دانش آموزان
727. اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری گروهي بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتلا به اوتیسم
728. اثر بخشي آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش مشکلات هیجانی نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان
729. اثربخشی هیپنوتراپی شناختی تمثیلی بر خودپنداره دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر مشهد
730. The comparison of neuro-behavioral systems and theory of mind in normal children and children with subclinical ADHD
731. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی کودکان
732. The Relation of Parenting Styles and Religion Attitudes Dimensions among high school students
733. الگوهای متفاوت نقایص پردازش اطلاعات شنوایی در اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی
734. 1-بررسی تاثیرات روانشناسی روابط معلم-دانش آموز بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
735. نگرش دانش آموزان به درس زبان انگلیسی و رابطه آن با اضطراب امتحان
736. بررسی افسردگی کودکان با رفتارهای بزهکارانه
737. اثر ناتوانی یادگیری بر پردازش شنوایی مرکزی
738. The Effects of mental care of mothers in pregnancy period and infant care on child's mental health and social maturity
739. مقایسه انگیزه پیشرفت وسلامت عمومی در دانش اموزان پسر ودختر دبیرستان
740. بررسی و مقایسه اختلالات اضطرابی بین دانش‌آموزان دختر و پسر (12- 9) سال در مقطع دبستان و راهنمایی شهرستان کاشان
741. اختلالات سیستم شنوایی مرکزی در افراد با ناتوانی یادگیری
742. مقایسه رابطه ی بین تاب آوری و هوش عاطفی با شادکامی در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهر ایلام
743. اثر بخشي آموزش گروهی مهارت هاي اجتماعي بر اختلال بیش فعالی و اختلال سلوک در دختران نوجوان شاهد و ايثارگر شهر اصفهان
744. The relationship among mental health and esteem and self-actualization needs in female high school students
745. پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست : اثربخشی بازی درمانی گروهی بر دانش کودکان از ضرورت اجتناب از نور مستقیم آفتاب
746. بررسی شاخصهای تن سنجی دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی با آسیب مغزی سنین 11-8 سال مقطع ابتدایی شهر تهران
747. تأثیر بازی درمانی به روش قصه گویی بر کاهش کمرویی کودکان دبستانی
748. Study Of Anthropometric Scales In Elementary Course Girls Students With Mental Retardation And Brain Damage That Was Their Ages Between Years In Tehran city
749. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر غلبه بر خشم کودکان 9-11 سال
750. اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی و مقابله با استرس در کاهش بی توجهی و پرخاشگری کودکان سنین پیش دبستان
751. تأثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی بر میزان توانمندی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم تبریز
752. بررسي رابطه بين سبكهاي فرزند پروري والدين با آرزوهاي مسير شغلي و بهزيستي روانشناختي دانشآموزان دخترسال سوم دبیرستانهای دولتی شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي91-90
753. بررسی نقش فعالیت های ورزشی در گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد وحد بروجرد
754. بررسی نقش ورزش در گذراندن اوقات فراغت و رابطه آن با افسرگی و اضطراب در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد بروجرد
755. رابطه بین تفکر قطعی نگر با ابراز وجود در دانش آموزان پسر
756. Review of the Relationship between Deterministic Thinking with Assertiveness in Male students article code:12703
757. بررسی رابطه سرمایه ی روان شناختی و هوش معنوی با سرزندگی معلمان ابتدایی ناحیه 2 شهر اصفهان سال 92-91
758. تاثیردرمان فراشناخت برافسردگی وراهبردهای کنترل فکرنوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی
759. بررسي رابطه بين آرزوهاي مسير شغلي بابهزيستي روانشناختي دانش آموزان دخترسال سوم دبیرستانهای دولتی شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي91-90
760. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و سلامت عمومی نوجوانان مبتلا به سرطان
761. فرا تحليل اثر بخشي ورزش درماني بر كودكان مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك (ایران 89-1384) A Meta –analysis on effectiveness of exercise therapy on children suffering from spastic cerebral palsy (CP) (Iran 1384-89)
762. بررسي مقايسه¬اي شاخص¬هاي ترسيمي اضطراب و افسردگي در آزمون نقاشي آزاد دانش¬آموزان با و بدون ناتواني يادگيري
763. مقايسه‌ي منزلت اجتماعي والدين با و بدون كودكان کم¬توان ذهني شهر اصفهان
764. بررسی عزت نفس و صمیمیت اجتماعی در بین جوانان دختر فراری و غیر فراری در شهر مشهد سال 1391
765. توافق پرسشنامه های PRESCHOOL ANXIETY SCALEپدران، مادران و مربیان در کودکان 4 تا 6 سال مهدکودک
766. بررسی رابطه بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
767. رابطه کیفیت زندگی، خلق و اضطراب اجتماعی در کودکان آزار دیده و عادی
768. رابطه خودپنداره مادر با عزت نفس و خودپنداره فرزند
769. رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب آوری با اضطراب اجتماعی نوجوانان
770. رابطه شیوه های فرزندپروری با خودپنداره نوجوانان
771. ارتباط بین سطح استرس والدگری مادر و اضطراب در کودکان دبستانی
772. اثربخشی مداخله درمانی مبتنی بر آموزش خانواده برکاهش نشانگان بیش فعالی و نقص توجه کودکان مبتلا به ADHD
773. مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر
774. اثربخشی فراشناخت درمانی بر خودمختاری نوجوانان دختر (18-14)جانبازان شهر اصفهان
775. مقایسه سطح بهداشت روانی، شکایت جسمانی، وسواس – اجبار و حساسیت در روابط بین فردی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و عادی کرمانشاه
776. بررسی رابطه سبک های مقابله ای و اضطراب در مادران تک فرزند و مادران چند فرزند
777. مقايسه سطوح سازگاری روانی ، عزت نفس و افسردگي در نوجوانان ورزشکار و غيرورزشکار دختر شهر کرج
778. بررسی تأثیرکاربرد الگوی توانمندسازی خانواده محوربر کیفیت زندگی دختران نوجوان مبتلا به کم خونی فقر آهن
779. اثربخشی خانواده درمانی براساس دلبستگی والد فرزندی در کاهش افسردگی دختران نوجوان
780. اثربخشی روش مواجهه و جلوگيري از پاسخ به شيوه ي خود درماني بر كاهش علائم وسواس شستشو در میان دانش آموزان دوره متوسطه
781. رابطه اوقات فراغت و سبک هويت نوجوانان
782. The relationship between Adolescent identity style and leisure
783. اثربخشی بازی درمانی در کاهش پرخاشگری وپیشرفت تحصیلی کودکان بیش فعال 7 تا 9 ساله
784. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه‌شده مقیاس تصور از خدا برای نوجوانان
785. اثربخشی قصه درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب در کودکان دبستانی
786. اثربخشی نقاشی آزاد بر هوش هیجانی نوجوانان
787. بررسی و مقایسه میزان شادکامی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان خرم آباد
788. بررسي مقايسه¬اي سبك¬هاي مقابله با استرس در دانش¬آموزان معلول¬جسمي- حركتي و دانش¬آموزان غير معلول با توجه به نقش جنسيت و سطح تحصيلات
789. مقايسه ي سبك هاي دلبستگي و سرسختي روانشناختي در نوجوانان فاقد و واجد والدين
790. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مادران مبتلا به اختلال وسواس- اجبار بر میزان مشکلات رفتاری کودکان آنها
791. عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان در خانواده های چند همسر و تک همسر
792. ارتباط بين مهارتهاي تفكر انتقادي و سلامت روان در دانش آموزان شهر تهران
793. The Relationship between Critical Thought Skills and Mental Health of Tehran Students
794. بررسي كيفيت زندگي و سلامت روان در بافندگان فرش نوجوان
795. Investigation of Quality of Life and Mental Health in Adolescent Carpet Weavers
796. تأثير ورزش و فعالیت های هوازی گروهي و انفرادی سه يا شش جلسه ای در هفته بر كاهش اضطراب دانش آموزان پسر شهر اراک
797. Effects of aerobic exercise and activity group and individual sessions per week Three or Six city students to reduce anxiety
798. تاثير بازي شناختي حركتي بر مهارت حرکتی ظریف كم توانان ذهني آموزش پذير
799. مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش پیش از دبستان در کشورهای ایران، آلمان و کره جنوبی.
800. بررسی تطبیقی نظام آموزش و پرورش کودکان استثنایی در کشورهای آلمان، سوئد و ایران.
801. بررسی تظاهرات بالینی، ویژگی¬های جمعیت شناختی و اختلالات همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی I
802. مقایسه اثر بخشی باز های پرورشی منتخب توپی و غیر توپی بر کاهش اختلال بیش فعالی دانش اموزان پسر
803. The examination of clinical features, demographic characteristics and comorbidities in children and adolescent with bipolar mood disorder type 1
804. بررسی تکنیک های رفتاری در مقابله با بی اختیاری ادراری در دوران یائسگی و تاثیر آن درافزایش کیفیت زندگی زنان وخانواده
805. Comparative efficacy of selective breeding hub and non-hub opened by reducing hyperactivity disorders male students.
806. بررسی رابطه معلم- شاگرد با خودكارآمدي تحصیلی دانش آموزان
807. بررسی رابطه معلم- شاگرد با انگيزه پيشرفت دانش آموزان
808. تدوین نسخة کوتاه مقیاس نگرش به والدین برای نوجوانان
809. بررسی ماهیت اختلالات املایی و تبیین عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهر قاین
810. بررسی فراوانی همبودی اختلال نقص توجه و بیش فعالی با اختلال هماهنگی حرکتی
811. بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر ابراز وجود دانش آموزان دختر کمرو
812. رابطه جهت گیری دینی والگوهای ارتباطی و شادکامی مادر بر ادراک کودکان ازبهداشت روانی
813. بررسی تاثیر ماهواره بر خشم، اضطراب، افسردگی و هراس اجتماعی نوجوانان
814. بررسی رابطه هوش هیجانی و بلوغ اجتماعی و جهت گیری مذهبی و سلامت روان نوجوانان
815. رابطه بین سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری با کمال گرایی دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه
816. بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در کاهش خستگی پذیریِ کودکان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
817. فعالیت بدنی و عوامل بازدارنده شرکت در فعالیت بدنی نوجوانان 12 تا 17 سال استان آذربایجان غربی
818. اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه¬های اختلال¬های¬ رفتاری درونی¬ سازی¬شده در دانش¬آموزان
819. بررسي تاثير ورزش بوچيا بر كيفيت زندگي معلولين فلج مغزي
820. گزارش مورد: استفاده از تنتور اپيوم در سم¬زدايي کودکان وابسته به مواد اپيوئيدي
821. اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری بر کارکرد انطباقی کودکان
822. نقش کمرویی در پیش بینی هراس اجتماعی نوجوانان
823. Assessment of anxiety, depression and quality of life in children with celiac
824. مقایسه سبک های فرزند پروری والدین و رگه های شخصیتی دانش آموزان قلدر و غیر قلدر در مقطع راهنمایی
825. رابطه بین بلوغ عاطفی و احساس تنهایی با نگرش نسبت به سیگار کشیدن در نوجوانان پسر
826. بررسی وضعیت سلامت عمومی دانش‌آموزان و مقایسه‌ی آن در بین دانش‌آموزان ساکن مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان عادی
827. مقایسه شیوع اختلالات افسردگی و اضطراب در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن جسمی
828. ارتباط بین شیوه های سازگاری مادران و درک از بیماری در کودکان مبتلا به سرطان
829. بررسی رابطه انسجام خانواده و بحران هویت در نوجوانان
830. آیا شما کمرو هستید؟ نسبت به روابط خود با دیگران مطمئن نیستید؟ آیا این احساس ناراحتی که در شما، سبب رفتار تشویش آمیز می شود مانع آن است که استعداد ذهنی و درونی خود را نشان بدهید؟افراد کم رو از همه کس می ترسند و از برخورد با دیگران حتی اگر خیلی مختصر و کوتاه هم باشد خجالت می کشند. احساسات منفی مانند افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی از هم راهان کم رویی هستند. آیا شما هم در برخورد با دیگران در خود فرو می روید؟ به این علت که نمی دانید چگونه باید در جمع حاضر شوید، چگونه رفتار کنید، چگونه حرف بزنی
831. بررسی تاثیر ورزش های جمعی و فردی در سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر بوشهر
832. بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین و مشکلات رفتاری- عاطفی دانش آموزان دختر سال سوّم راهنمایی
833. The Effectiveness of Group Exercise And Individual Exercise on Social Adjustment in Bushehr’s Adolescents
834. Comparative Study of Emotional Stability in Personal and Group with Non-Athletic Teenagers in Bushehr
835. بررسی مقایسه ایی پایداری عاطفی در نوجوانان ورزشکار فردی و گروهی با نوجوانان غیر ورزشکار شهر بوشهر
836. بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای در مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی
837. The Effects of Computer Games on the Social Skills of Secondary School Students
838. Predictive use of Computer Games and Social Skills According to Gender
839. مقايسه حافظه بصري و استدلال عيني- انتزاعي در دانش آموزان با اختلال رياضي و بدون اختلال ریاضی
840. پیش بینی کنندگی میزان استفاده از بازی های رایانه ایی و مهارتهای اجتماعی با توجه به جنسیت
841. اثر بخشي بازی هاي کامپیوتري بریادگیری جدول ضرب در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری رياضي
842. مقایسه اثربخشی توانایی حل مسأله بر سازگاری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهر مشهد
843. اثر بخشی آموزش والدین در برقراری رابطه براساس اصل همکاری گرایس برکاهش اضطراب نوجوانان اوتیستیک
844. اثر بخشی هیجانی و رفتاری الگوی نگارش بیانگر در بهبود افسردگی ، اضطراب و تنیدگی در نوجوانان
845. مقایسه توانایی نظریه ذهن در کودکان کم شنوا و کودکان اوتیستیک Study of Theory of Mind in Autistic and Hearing Loss Children
846. مطالعه هوش وویژگیهای شخصیتی کودکان سه زبانه , دوزبانه و یکزبانه
847. بررسی شیوع اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان سیستان و بلوچستان Prevalence of learning disability in primary school students of province sistan and balochestan
848. پیش بینی شادکامی نوجوانان بر اساس سبک های دلبستگی
849. مقایسه سطح بهداشت روانی، شکایت جسمانی، وسواس – اجبار و حساسیت در روابط بین فردی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و عادی کرمانشاه Comparison of mothers mental health, physical complaint, obsession-compulssion, interpersonal relationship sensitivity level of normal children and children with cerebral palsy of Kermanshah city
850. بررسی تأثیر آموزش تمرینات ذهن خوانی بر مهارت های ارتباطی کودکان اوتیستیک
851. بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری برترس های کودکان 8-11 شهر اصفهان
852. تعیین شیوع اضطراب امتحان دردانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی Prevalence of anxiety in high school students and its relationship province sistan and balochestan Education operation
853. Comparison of mothers depression, anxiety, aggression, paranoid, phobia, psychosis level of normal children and children with cerebral palsy of Kermanshah city
854. Dimensions of Mental Health and Academic Achievement: relations and causal ordering
855. مقایسه عوامل انگیزش ورزشی نوجوانان دختر و پسر با توجه به نظریه خود مختاری
856. Dimensions of Emotional Intelligence and Mathematics Performance
857. Dimensions of Emotional Intelligence and EFL Achievement
858. Effects of Depression, Anxiety and Stress on Academic Performance
859. بررسی رابطه بین ارزیابی هیجانی و سازگاری عاطفی و بهداشتی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی کرمانشاه
860. بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری تحصیلی - شغلی و سازگاری در خانه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی
861. مقایسه اثربخشی تجسم حرکتی بر روی مهارت های حرکتی درشت و مهارت های حرکتی تعادلی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی
862. The correlation between social skills, social and academic-job adjustment of girl and boy high school student
863. مقایسه میزان سلامت عمومی و سلامت هیجانی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و عادی کرمانشاه
864. مقایسه سطح افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، پارانوئید، ترس مرضی و روانپریشی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و عادی کرمانشاه
865. مقایسه سطح بهداشت روانی، شکایت جسمانی، وسواس – اجبار و حساسیت در روابط بین فردی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی و عادی کرمانشاه
866. Comparing of effect of motor imagery on gross motor skills and balance motor skills in children with developmental coordination disorder
867. تدوین برنامه توانمندسازی با رویکرد مذهبی و یررسی اثربخشی آن بر بهبود کیفیت زندگی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی
868. مقیاس سنجش اوليه نارساخواني تحولي ويژه كودكان پيش دبستاني: مطالعه مقدماتی
869. رابطه انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی (عمومی، شغلی و حرفه ای)
870. Rapid Visual Processing and Spatial Working Memory improvement after QEEG-based Neurofeedback Training in ADHD Children: Evidence from CANTAB
871. Phonological Awareness improvement in Children with Dyslexia via Neurofeedback Training: A Follow up study
872. اوتیسم و تغذیه: مروری بر مطالعات پیشین
873. بررسی اثر برنامه طراحی شده مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید بر سلامت روان دانش آموزان ناشنوا
874. اثربخشي بازي درماني گروهي بر کاهش بيش فعالي- نقص توجه کودکان 5 تا 10 ساله
875. اثر بخشی تئاتر درمانی بر فراخنای توجه کودکان دختر دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
876. Effectiveness of group play therapy on reducing ADHD - attention deficit in children 5 to 10 years
877. The effect of Building Blocks early intervention program in improvement of developmental ability in preschoolers with autism spectrum disorder
878. بررسی تأثیرکاربرد الگوی توانمندسازی خانواده محوربر عزت نفس دختران نوجوان
879. اثربخشي روش نمايش انيميشن بر يادگيري مفاهيم عيني و انتزاعي دانش آموزان 8 تا 11 ساله
880. The effectiveness of using animation in learning on concepts visual and abstract of students 8 to 11 years old.
881. رابطه كمال گرايي والدين با اضطراب امتحان در نوجوانان
882. الگوی ارتباطی خانواده، پر خاشگری و سلامت روان نوجوانان پسر
883. مقایسه پرخاشگری در نوجوانان کاربر بازی های رایانه ای خشن و نوجوانان غیر کاربر
884. ارتباط جهت¬گیری¬های مذهبی با بلوغ عاطفی و خودتنظیمی عاطفی در نوجوانان
885. مطالعه اثربخشی آموزش در تغییر باور نوجوانان نسبت به میزان آسیب زا بودن مواد اعتیاد آور( بررسی مدل باور سلامت)
886. بررسی تاثير اعتياد والدين بر سلامت روان فرزندان وتغيير گرايش آنها به اعتياد
887. رابطه هیجان خواهی و مولفه های آن با گرایش به اعتیاد در دانش آموزان
888. بررسی خرده مقیاس های سلامت روانی و ارتباط آن با سوابق ورزشی نوجوانان
889. بررسی ارتباط بین جهت¬گیری¬های مذهبی با احساس تنهایی و ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
890. بررسی تاثير اعتياد والدين بر سلامت روان فرزندان وتغيير گرايش آنها به اعتياد
891. تأثیر بازی¬های دبستانی منتخب بر رشد مهارت¬های حرکتی درشت و دامنه توجه دانش-آموزان کم¬توان ذهنی آموزش پذیر
892. مقایسه رشد اجتماعی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار
893. مقایسه نگرش های مذهبی و ابعاد آن در بین نوجوانان سیگاری و غیر سیگاری
894. تأثیر تماشای تلویزیون بر خلاقیت، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی
895. سبک دلبستگی در دختران فاقد سرپرست و عادی و رابطه آن با احساس تنهایی
896. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و وضعیت تحصیلی و روانی دانشجویان
897. رابطه عملکرد و انسجام خانواده با تاب آوری در دانش آموزان
898. بررسی رابطه بین احساس تنهایی با گرایش به اعتیاد و ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
899. اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی و قصه درمانی بر کاهش میزان بیش فعالی کمبود توجه در کودکان 7 – 4 ساله مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بیمارستان بزرگ نفت اهواز
900. نقش خودکارآمدی در پیش بینی کمک‌طلبی تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری
901. The role of achievement goals in prediction of academic help-seeking of students with learning disabilities
902. بررسي و مقايسه عناصر عشق (تعهد، صمیمیت و شوریدگی ) بین والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی
903. پیش¬بینی¬ الگوی گرایش به دوستی با جنس مخالف بر اساس سبک¬های دلبستگی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه
904. بررسی تاثیر و مقایسه دو روش درمانی فرنالد و گیلینگهام در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان قائمشهر
905. Comparative study play therapy and story therapy in decreasing ADHD symptoms
906. اثر بخشی آموزش مهارت های بینایی فضایی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی The effectiveness of Visual-Spatial Skills Training on the Mathematical Performance of Students with Math-learning Disabilities
907. مقایسه سلامت عمومی و استرس ادراک شده در والدین دارای فرزند بااختلالبیش فعالیو کمبود توجه و والدین دارای فرزند فاقد اختلال بیش فعالی و کمبود توجه
908. رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سطح نگرانی نوجوانان شهر رشت
909. بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان قائمشهر
910. بررسی عوامل مادری و نوزادی پیشگویی کنندۀ اختلال بيش فعالي و كمبود توجه در کودکان
911. Study of General health andPerceived Stress among parents of ADHD children and normal children
912. بررسی رابطه همنشینی با همسالان منحرف، رفتارهای پرخطر و تماشای فیلم های پورنو در نوجوانان
913. مقایسه کیفیت زندگی در دانش¬آموزان دارای نشانه¬های بدشکلی بدن و جمعیت عادی
914. The compare of quality of life in the students with and without body dysmorphic traits
915. مقایسه هوش هیجانی و تاب آوری در دانش آموزان پسر سیگاری و غیرسیگاری
916. رابطه اضطراب مادر و ترس از دندانپزشکی با کنترل اضطراب کودک
917. رابطه ویژگی های شخصیتی و آمادگی اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان ایوان
918. بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا با مشکلات رفتاری درونی سازی شده در نوجوانان
919. جایگاه کودکان در مطالعات علمی- پژوهشی سلامت روان در ایران
920. بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا با اختلال¬های برونی¬سازی شده در نوجوانان
921. مقایسه سبک های فرزندپروری و اجتماعی بودن
922. موردپژوهی کاربرد عروسک درمانی در افزایش سازگاری و مهارت های ارتباطی در نوجوانی اتیستیک
923. اثر بخشی آموزش فنون وافزایش سطح مهارتهای والدین بر سبکهای فرزند پروی و تغییر نگرش آنها
924. اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر افزایش مهارت های ارتباطی کودکان اتیستیک
925. بررسی رابطه بین نگرش نسبت به والد با گرایش به اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان
926. تفاوت های وابسته به جنس در اختلال وسواس جبری در نوجوانان
927. تاثیر آموزش جرات ورزی بر خود کار آمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی
928. Mental rehabilitation based on positive thinking skills training on increasing happiness low of hearing boy adolescents.
929. تاثیر آموزش مهارت هاي زندگي بركفايت اجتماعي دانش آموزان داراي نقص بينايي
930. رشد زبان: از عینی به انتزاعی
931.  تاثیر آموزش جرات ورزی در کفایت اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی
932. تاثیر آموزش تفكر واگرابرخلاقيت كودكان پيش دبستاني داراي مادران شاغل
933. Assessment happiness in low of hearing adolescents.
934. تاثیر آموزش هنر نقاشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان یزد
935. رابطه ی تاب آوری و پیشرفت تحصیلی با نگرش به بزهکاری
936. بررسي رابطه سبك هاي مديريت كلاس بر عزت نفس دانش آموزان
937. Language Growth: From Concrete to Abstract
938. ارتباط تصویر تن و عملکرد تحصیلی: کنترل نقش اضطراب ، عزت نفس و سطح تحصیلات مادر
939. بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر در مدارس عادی و استثنایی
940. نقش میانجی ویژگی های شخصیت در رابطه بین پیشرفت تحصیلی و نگرش به بزهکاری
941. The comparison of moral development in hearing- impaired children using cochlear implant with normal children
942. رابطه بین هوش معنوی والدین بر میزان خود بازداری دانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی ناحیه 1 یزد
943. بررسی سبک فرزند پروری والدین با اضطراب کودکان پیش دبستانی و رضایت زناشویی آنان
944. بررسی رابطه صفات طیف اوتیسم و اضطراب در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر ایلام
945. تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر رشد اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک
946. ارتباط سبک های دلبستگی و بهزیستی روان شناختی مادران دارای کودک کم توان ذهنی شهر ایلام
947. تاثیر هوش اخلاقی برخود کنترلی رفتار دانش آموزان دختر مقطع پنجم ابتدایی شهرستان تفت در سال 91- 92
948. نابهنجاری های عصبی در کودکان اوتیستیک
949. بررسی میزان اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش میزان علائم اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین مطلقه
950. اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر افزایش عزت نفس و سلامت روان نوجوانان
951. مشکلات روانشناختی كودكان مبتلا به سرطان هنگام بازگشت به مدرسه
952. رابطة هوش معنوي و تاب آوري با كيفيت زندگي دانش آموزان
953. بررسی ارتباط اضطراب امتحان، خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان
954. Distinguishing ADHD from the BMD Patients by Classifying Their Visual Evoke Potential Features
955. بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل زندگی با خودشیفتگی در دانش آموزان
956. بررسی علل گرایش به مواد روانگردان، از نظر نوجوانان مصرف کنندۀ آن در شهر تبریز درسال 90-1389
957. مقایسه خودپنداره ، اضطراب و ترس اجتماعی دانش آموزان LDو دانش آموزان عادی ابتدایی شهرستان بابلسر
958. بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بردرک باورکاذب کودکان اتیسم با عملکرد بالا
959. Comparison of self-concept, anxiety and social phobia among Learning Disabled and normal elementary students city of Babolsar
960. The effect of Interventions theory-of-mind on understanding false belief in High-Functioning children with autism
961. بررسی رابطه فاکتور پاراکلینیکی جیوه و منیزیم درخون وشیوع علایم بیش فعالی همراه با کاهش توجه در کودکان مبتلا به AD/HD
962. Teaching Creative Thinking to Children: Lessons from Cognitive Studies of Designers آموزش تفکر خلاق به کودکان با استفاده از یافته های علوم شناختی در مطالعه طراحان
963. Investigation of correlation between Para clinical factors mercury and mineral in blood and prevalence of AD/HD symptoms
964. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری پسران پرخاشگر پیش دبستانی شوش دانیال(ع)
965. بررسی اثرگذاری عزت نفس بر شادکامی و رضایت دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهر همدان
966. مطالعه ای بر سطح سلامت عمومی روان در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان مرکز آموزشی درمانی رازی مرکز تحقیقات روانپزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
967. نقش رفتارهاي والدگري مادران در بروز رفتارهاي پرخاشگري در کودکان پيش دبستاني
968. The role of parenting techniques in child aggressive behaviors
969. بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی آزمون ایرانی متغیرهای توجه (Iran TOVA)
970. Mental health and self-esteem of Girl students primary school in the city of Ilam with employed and unemployed mothers
971. Relationship between social anxiety in adolescent and behavioral inhibition in childhood
972. بررسی وضعیت بیماران بستری در بخش کودک ونوجوان در سال 91(در بیمارستان رازی تبریز)
973. بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با احساس تنهایی در بین نوجوانان
974. بررسی رابطه جهش تحصیلی دانش آموزان و سطح سلامت روان
975. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه والدین دانش آموزان با جهش تحصیلی و بدون جهش تحصیلی
976. مقایسه اثر رسپریدون و رفتار درمانی در کاهش رفتارهای تکراری کودکان اتیسم
977. بررسی همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و مفهوم خویشتن با میزان افسردگی در نوجوانان دارای دو والد، یک والد و بدون والد
978. Comparison of Visual Memory in parents of autism Children and normal children
979. اثربخشی درمان شناختی رفتاری کودک محور (CCBT) بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان اضطرابی Effectiveness of Child Cognitive-behavioral Therapy (CCBT) in the treatment of anxious children’s behavioral difficulties
980. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کودک محور (CCBT) بر کاهش افکار خودآیند منفی کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی Effectiveness of Child Cognitive-behavioral Therapy (CCBT) in decrease of negative automatic thoughts for anxious children.
981. Study and comparison of anxiety disorders in male and female students(9-12) primary and guidance school in kashan
982. بررسي ارتباط تاب آوری با جو روانی- اجتماعی کلاس و تنیدگی تحصیلی نوجوانان
983. بررسی مقایسه ای نیازهای روانشناختی در نوجوانان به تفکیک جنسیت
984. بررسی مقایسه ای عزت نفس و مشارکت در کلاس در نوجوانان به تفکیک جنسیت
985. بررسی مقایسه ای انگیزش و التزام تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت
986. بررسي ارتباط بين تاب آوری تحصیلی با خودپنداره ریاضی و لذت ریاضی نوجوانان
987. بررسی مقایسه ای تاب آوری کلی و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان به تفکیک جنسیت
988. مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران نوجوانان آزاردیده و آزارندیده Comparison parenting styles in abused and non-abused in adolescences
989. بررسي ارتباط تاب آوری تحصیلی با عزت نفس و حمایت اجتماعی نوجوانان
990. Prenatal maternal stress associated with ADHD in early childhood
991. مقایسه منبع کنترل وسلامت عمومی در دانش آموزان پسر ودختر دبیرستان شهر کرمانشاه
992. بررسي ارتباط تاب آوری تحصیلی با ابعاد انگیزش تحصیلی نوجوانان
993. بررسي ارتباط بين تاب آوری با ابعاد انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان
994. بررسی علایم اجتماعی اوتیسم در فرزندان دیگر خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم
995. بررسی رابطه ی اختلالات روان پزشکی با طول دوره ی خدمت وظیفه ی عمومي
996. The study of relationship between duration of military service and appearance of psychiatric problems
997. اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود عملکرد دانش آموزان با اختلال وسواس: يک پژوهش مورد منفرد
998. بررسي نقش پيش بيني پذيري مهارت هاي ارتباطي بر اساس سبك مقابله اي مسئله مدار در نوجوانان
999. رابطه هوش هيجاني و كاركرد خانواده با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع راهنمايي گوگان
1000. مقايسه ویژگی های شخصیتی والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک و والدین نوجوانان عادی
1001. رابطه سبک های دلبستگی به والدین و خدا با سلامت روانی در والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی
1002. تاثیر درمانهای شناختی-رفتاری با اجرای گروهی، بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه در کودکان آزار دیده جسمانی .
1003. بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی
1004. بررسي نقش سلامت عمومي در پيش بيني مهارت هاي ارتباطي در نوجوانان
1005. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر اصفهان چکیده
1006. بررسی رابطه تاب آوری، هوش معنوی و هوش اجتماعی در نوجوانان
1007. تأثير آموزش مهارت‏هاي مقابله‏اي بر بهبود كيفيت زندگي مادران کودکان MR
1008. مقایسه ی انواع کارکرهای اجرایی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه کم توان ذهنی
1009. تأثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سلامت روان مراجعين نوجوان خود معرف به مراكز ترک اعتیاد بهزیستی شهرستان قاین
1010. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در میان معلمان ابتدایی شهر پیرانشهر
1011. بررسي رابطه سبك مقابله اي مسئله مدار با عزت نفس در نوجوانان
1012. 12641- Hyperactivity Types in Deaf Children and Adolescents
1013. آسیب های روانی- اجتماعی و وابستگی به تلفن همراه در دانش آموزان
1014. 12643- Anxiety and Depression in Deaf Children and Adolescents
1015. مقایسه شکل گیری مجدد اندیشه و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه با کودکان عادی
1016. ارتباط تصویر تن و عملکرد تحصیلی: کنترل نقش اضطراب ، عزت نفس و سطح تحصیلات مادر
1017. مقایسه انعطاف پذیری شناختی و حافظه کوتاه مدت دیداری در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه با کودکان عادی
1018. بررسي تاثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي به شيوه ي گروهي بر سلامت رواني و ابراز وجود نوجوانان
1019. مقایسه خودتنظیمی حافظه کلامی و برنامه ریزی و سازمان دهی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کمبود توجه با کودکان عادی
1020. Comparison between Effectiveness of Mindfulness integrated Cognitive Behavioral Therapy (MiCBT) and Rational Emotional Behavior Therapy (REBT) on procrastination, perfectionism and worry in students
1021. 12650- Effectiveness of Life Skills Training on Family and Social Self-esteem in Exceptional Children’s Mothers
1022. مقایسه الگوهای دلبستگی کودکان تحت مراقبت مهدکودک با کودکان تحت مراقبت خانواده
1023. نقش مهد کودک در رشد هوش هيجانی کودکان 7تا11 ساله
1024. مقايسه راهبردهای تنظيم شناختی هيجان دانش آموزان خودکارآمد و ناکارآمد در شرايط استرس
1025. Maternal Spiritual Well-Being, Vitality and Prosocial Behaviors in Children: The Investigation of Mediator Variables
1026. Maternal Physical Well-Being AND Emotional-Behavioral Psychopathology Symptoms in Children
1027. رابطه بین مولفه های سلامت روان با ابعاد تعهد سازمانی (مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی پیرانشهر)
1028. The effect of mindfulness training on increasing academic motivation of Esfahan high school female students
1029. اثر بخشی اموزش راهبرد کنترل ونظارت برافزایش میزان سازگاری اجتماعی دختران نوجوان
1030. تأثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی (مورد مطالعه: فراگیران مقطع متوسطه شهرستان پیرانشهر)
1031. The Effect of Positive Interventions on Decrease of Depression In High schools girls
1032. بررسی مشارکت کودکان ناتوان فیزیکی در فعالیت های رسمی و غیررسمی
1033. خصوصيات روانسنجي مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان
1034. بررسی میزان احساس اضطراب اجتماعی ، پرخاشگری و اختلال افسردگی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمن دیابت بیمارستان شرکت نفت اهواز
1035. کارايی خانواده و مسائل و مشکلات خانواده های دانش آموزان استثنايی
1036. مقایسة اختلالات اضطرابی در دانش‌آموزان دختر و پسر شهر شیراز
1037. تاثیرآموزش«مهارت های تفکر» رابرت جی. مارزینو برکاهش علائم اختلال نارسائی توجه/ بیش فعالی کودکان پیش دبستان
1038. رابطه اختلالات اضطرابی و ناامیدی در دانش¬آموزان دختر
1039. Effectiveness of Diabetes disease on Depress Aggressive behavior and social Anxiety among Adolescents
1040. بررسی اثر شدت لکنت بر روی احساسات و نگرش‌های وابسته به گفتار از طریق چک لیست واکنش عاطفی در بین دانش آموزان لکنتی
1041. رابطه شیوه های فرزندپروری و سلامت روانی دانش آموزان
1042. بررسی ضریب همبستگی بین دو چک لیست آشفتگی روانی گفتار و واکنش عاطفی در بین دانش آموزان لکنتی
1043. بررسی مروری تاثیر درمان "پرنده سحرخیز" بر خانواده های دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم
1044. Obesity and its Risk Factors as Viewed by Obese Adolescent Girls: A Qualitative Study
1045. تأثیر آوای قرآن با ترجمه و تفسیر و آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی و افسردگی مادران کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت زبان
1046. The influence of emotion on language and communication disorders
1047. بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی ، اضطراب و استرس نوجوانان:یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
1048. میزان شیوع اختلال سلوک و بی اعتنایی مقابله ای در دانش آموزان دوره ابتدایی استان گیلان
1049. اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود عملکرد دانش آموزان با اختلال وسواس: يک پژوهش مورد منفرد
1050. نقش جهت گیری هدف پيشرفت و باورهاي خودكارآمدي در پيش‌بيني پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
1051. Effectiveness of Quran sound , Interpretation & Translation on Anger control , social Anxiety and Depression among the mothers with children of stuttering
1052. بررسی کارآمدی درمان شناختی رفتاری هیپنوتیزمی گروهی بر افزایش عزت نفس و شادکامی وسلامت روان دانش آموزان نوجوان
1053. The Relationship between Locus of Control Children and Their Mothers
1054. بررسي شیوع اختلال بيش فعالي، كمبود توجه درکودکان 12-8 ساله وارتباط آن بااضطراب والدین
1055. مقایسه سلامت روانی و عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان آموزش پذیر 12-7 ساله شهرستان تبریز
1056. مقایسه سازگاری روانی مادران دانش‌آموزان پسر ابتدایی عقب‌مانده ذهنی با مادران دانش‌آموزان پسر ابتدایی عادی
1057. بررسی کارامدی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی برافزایش امیدواری دانش آموزان نوجوان:یک آزمایه ی کنترل شده تصادفی
1058. ارزیابی میزان تأثیر قصه گویی بر نقاشی های دانش آموزان دوره ی ابتدایی
1059. رابطه بین مسئولیت پذیری و گرایش مذهبی با شناخت محیطی در دانش آموزان دختر و پسر راهنمایی شهر سبزوار
1060. بررسی رابطه بین شایسته سالاری و سلامت روان مدیران مدارس شهر پیرانشهر
1061. رابطه ی هوش معنوی وافسردگی در دانش آموزان پسر
1062. اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی در درس علوم
1063. رابطه شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان
1064. Review of the Relation between Spiritual Intelligence and Depression in Male students
1065. مکانیسم¬های دفاعی، تنظیم هیجانی و افکار خودکشی در نوجوانان
1066. مقایسه تاب¬آوری و عزت نفس مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی
1067. بررسی اثربخشی آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان دبیرستانی
1068. مقایسه سبک¬های تربیتی خانواده مادران کودکان (6-4سال) دارای نیازهای ویژه ذهنی با مادران کودکان عادی
1069. تاثیر آموزش مهارت های زندگی به والدین در کاهش اختلال رفتاری دانش آموزان عقب مانده ذهنی
1070. اثربخشي آموزش خانواده بر نگرش والدين نسبت به مواد مخدر
1071. بررسی تأثیر طب فشاری بر افزایش توجه کودکان دارای اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی (ADHD)
1072. تأثیر آموزش یوگا بر بهزیستی روان شناختی و مولفه های آن در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز
1073. Effectiveness of family education on parents' attitude towards drugs
1074. The Efficacy of Life Skill Training for Parents of Mentally Retarded Students with Behavioral Disorders :article code12717
1075. مقایسه طرحواره های ناکارآمد اولیه، سبک های مقابله ای و عواطف منفی در دختران فراری، بی سرپرست و عادی
1076. کارآمدي دعا و نيايش در سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان
1077. مقایسه ویژگی های شخصیتی و روانی در دختران فراری، بی سرپرست و عادی
1078. تأثیر طب فشاری بر کاهش تکانه های کودکان دارای اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه (ADHD)
1079. تنوع اختلالات روانی در کودکان دارای اختلال یادگیری و عادی
1080. Prevalence of eating disorders among girl adolescent in Tabriz and Uromiye
1081. اثر آزمايشي تشويق و تنبيه بر ادراک بصري دانش آموزان
1082. تأثير گروه درماني در كاهش ناسازگاري رفتاري دانش آموزان
1083. تاثیر آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اتیسم
1084. Evaluation of time Perception in Child and Adolescent with Attention Deficift/Hyperactivity Disorder
1085. آموزش مهارت هاي زندگي بر سطح اعتيادپذيري و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
1086. مقایسه سلامت روان، عزت نفس و خودکار آمدی در دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار
1087. اختلالات رواني در افراد مصروع و غير مصروع
1088. Diversity of eating problem in 3-6 year-old children in Daycare centers in Gorgan
1089. تأثیر آموزش یوگا بر شادکامی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر اهواز
1090. هموانسفالوگرافی قشر پیشانی(HEG) برای کودکان دارای اختلال بیش فعالی-کمبود توجه
1091. رابطه سلامت روان و جهت گیری مذهبی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز
1092. آموزش مهارت هاي زندگي بر سطح اعتيادپذيري و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر
1093. بررسي کارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشکلات اجتماعی کودکان
1094. The relationship between mental health and religious directionality of the students of guidance schools of Shiraz.
1095. بررسي کارآيي مدل پردازش اطلاعات اجتماعي در پيش بيني مشکلات اجتماعی کودکان
1096. بررسی رابطه پذیرش و طرد و پرطرفدار و کم طرفدار بودن با قلدر و قربانی بودن در بین همسالان دانش آموزان
1097. مقایسه نگرش به بزهکاری به تفکیک جنسیت در نوجوانان
1098. Frequency of Firesetting in Primary School Children of Shiraz, Iran, ; Spring 2013.
1099. مقایسه سلامت روان دانش آموزان مقطع دیستان و راهنمایی عادی و معلول جسمی حرکتی شهر شیراز
1100. توانایی خواندن در دانش آموزان طیف اتیسم با استفاده از هوش آزمای نوین تهران _ استانفورد _ بینه
1101. بررسی ارتباط ویژگی¬های شخصیتی، تنظیم شناختی هیجانی و خودکارآمدی با استعداد سوء مصرف مواد در دانش آموزان
1102. Mental health of the healthy and disabled students of elementary and guidance schools of Shiraz
1103. نقش نارسایی شناختی و تكانشوري در پيش بيني رفتارهای اعتیاد آور دانش آموزان مقطع متوسطه
1104. A Study of Reading Competence in Students with Autism Spectrum Disorder (ASD) using the Intelligence Scale of Tehran- Stanford- Binet.
1105. بین سبک های فرزندپروری با بعد جنسیت آرزوهای شغلی همبستگی وجود دارد.
1106. مقایسه پردازش هیجانی و تکانشوری در دانش آموزان دارای نشانه های ADHD و عادی
1107. پیش بینی اختلال شخصیت افسرده براساس طرحواره های ناکارآمد اولیه، سبک های مقابله¬ای و عواطف منفی
1108. بین سبک فرزند پروری آزادگذاری، و بهزیستی روان شناختی همبستگی وجود دارد.
1109. بررسی رابطه¬ی بین ادراک از جو مدرسه و خودکارآمدی با رضایت از زندگی
1110. بررسی تفاوت قلدری ادراک شده از نظر دانش¬آموزان و مسئولان مدارس
1111. Study on Writing Disorder by Neurofeedback Training
1112. Sex differences in body dissatisfaction, overweight, and dietary restraint among adolescents in Shiraz, Iran
1113. بررسی ارتباط چندمتغیری جهت گیری مذهبی و سلامت روانی با افکار خودکشی نوجوانان
1114. Presenting a new model for teaching money skills to individuals with intellectual disabilities
1115. بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری برترس ازجراحات جزئی و حیوانات کوچک کودکان 8-11 شهر اصفهان
1116. Children pro social behavior relationship with mother s vitality
1117. ارزیابی شناختی،سبک مقابله با تعارض والدین و سبک های هویت نوجوانی؛بررسی نقش واسطه ای سبک مقابله با تعارض
1118. بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری برترس از شکست و انتقاد کودکان 8-11 شهر اصفهان
1119. Prediction to communication problem with peers based on mother’s alexitimia
1120. Relationship between mother s vitality and children behavioral problem
1121. مطالعه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و خلاقیت در میزان خلاقیت کودکان پیش دبستانی
1122. اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری بر ترس از مرگ کودکان 8-11 اصفهان
1123. بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری برترس از ناشناخته های کودکان 8-11 شهر اصفهان
1124. اثربخشی تمرین بازی های حرکتیِ اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان چند معلولیتی: یک مطالعه تک آزمودنی
1125. The Effect of Practicing Social-Movement Games on Increasing Social Skills of Students with Multiple Disabilities A Single-Subject Study
1126. رابطه انسجام¬خانوادگی و احساس تنهایی با سلامت روانی دانش¬آموزان سرآمد(تیزهوش)
1127. بررسی اثربخشی تمرینات حرکتی درکاهش رفتارهای کلیشه ای کودکان اوتیستیک
1128. بررسی رابطه سبک‌های هویت و باورهای خودکارآمدی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان‌هاي شهر تبریز
1129. Cognitive appraisals of interparental conflict, coping style and the styles of identity;examing the mediating role of coping style
1130. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس ایرانی کشور مالزی
1131. بررسی رابطه مزاج و سبک فرزندپروری والدین در کودکان با تشخیص اختلالات اضطرابی
1132. تاثیر فیلم درمانی با رویکرد چند بعدی بر آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
1133. The Effect of Movie-Therapy Based on Multi-dimensional Appronch on Addiction Potential in Adolescents
1134. The relationship between temperament and child-rearing style in children with anxiety disorders
1135. A Study on the Effectiveness of Physical Exercises on Decreasing the Stereotypical Behaviors of Autistic Children
1136. مقایسه نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان
1137. تدوین برنامه مدیریت رفتار برای والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی وتاثیرآن براسترس‌های والدگری ومشکلات رفتاری کودکان
1138. مقایسه انگیزش پیشرفت ومنبع کنترل در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال سوم دبیرستان های شهر زاهدان
1139. بررسی وضعیت آموزش برقراری ارتباط مناسب با کودک به والدین نسبت به سایر آموزشها در مراقبتهای بهداشتی کودکان در مراکزبهداشتی درمانی شهرستان تبریز
1140. رابطه ی مسئولیت پذیری با خلاقیت در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر کرج
1141. مقایسه انگیزش پیشرفت ومنبع کنترل در دانش آموزان تیزهوش و عادی سال سوم دبیرستان های شهر زاهدان
1142. تاثیر آموزش مهارت حل مساله برقدرت تحمل ابهام دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر کرج
1143. The Comparison of Achievement Motivation and Locus of Control between Gifted and Normal 3rd Grade High School Students with gender differentition in Zahedan
1144. کاهش مشکلات عاطفی نوجوانان دختر بوسیله آموزش مستقیم راهبردهای فراشناختی
1145. تاثیر تمرین مقاومتی بر خودپنداره بدنی پسران نوجوان غیر فعال
1146. مقایسه هویت یابی با نیازهای اساسی روان شناختی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی
1147. Effectiveness of Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT-C) on Emotion Regulation in children of divorce
1148. رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه با هويت جنسي در نوجوانان دختر دبيرستاني
1149. The relationship of primary maladaptive schema with gender identity in adolescents’ girls of high schools
1150. مقایسه رشد اجتماعی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند شهر اصفهان
1151. رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری با سبک های دلبستگی در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان
1152. پیش بینی ایمنی هیجانی نوجوانان توسط فرایندها و محتوای خانواده
1153. نقش اهداف پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و التزام رفتاری در دانش آموزان ADHD ، دارای مشکل تحصیلی و عادی با استفاده از مدل معادلات ساختاری
1154. مقايسه کودکان دارای اختلال خواندن و عادی مقطع ابتدائی از لحاظ كاركردهاي سازمان دهي و حافظه كاري
1155. مقایسه نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان
1156. نشانه های بلوغ عاطفی وراهکارهای افزایش آن
1157. The Comparison of Imposter Syndrome between Gifted and Normal 3rd Grade High School Students with in Zahedan
1158. مقایسه کمبود توجه، فزون کنشی و کمبود توجه-بیش فعالی در دانش آموزان عادی، ADHD و دارای مشکل تحصیلی
1159. مقایسه اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی، ADHD و دارای مشکل تحصیلی
1160. پیش بینی اجتناب از کمک خواهی نوجوانان بر اساس ویژگی های شخصیتی و ادراک از کمک دهنده
1161. مقایسه انگیزش تحصیلی و التزام رفتاری در دانش آموزان عادی، ADHD و دارای مشکل تحصیلی درمدارس دبیرستانهای پسرانه شهرستان قائمیه
1162. تاثیر بازی درمانی گروهی برکاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز
1163. The effectiveness of Life Skills training on social, emotional and educational adjustment in male and female Iranian school students
1164. مقایسه ی کارکردهای اجرایی در نوجوانان دارای نیمرخ اختلال شخصیت مرزی و سالم
1165. بررسی مشکلات خواب در کودکان اوتیستیک
1166. مقایسه ی هوش کلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی بر حسب آموزش های پیش دبستانی و جنسیت در شهر تبریز
1167. The predicting role of cognitive emotional regulation's parents on emotion regulation and academic achievement in their adolescents
1168. اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب و استرس و افزایش امیدواری نوجوانان
1169. رابطه هوش و گرایش به نوع اسباب بازی در کودکان 4 تا 6 سال
1170. پیش¬بینی بلوغ عاطفی بر اساس عوامل شخصیتی در میان نوجوانان دختر
1171. بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری مذهبی دانش آموزان
1172. بررسي تاثیر مقابله درمانگري مادران در کاهش شدت و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان
1173. بررسی مقایسه¬ای عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در بین کودکان دارای اختلالات روانی با کودکان سالم در مدارس استثنایی و عادی )بالای 10 (سال شهر ایلام
1174. بررسی عملكرد تحصيلي و پرخاشگری در دانش آموزان کاربر رايانه
1175. بررسی رابطه چندگانه مؤلفه های قدرت ادراکی-دیداری با هوش در کودکان دارای اختلال یادگیری
1176. بررسی نقش عوامل جامعه پذیری بر انگیزه ورزشی شناگران نوجوان
1177. اثر آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر رویکرد بومی بر سلامت روانی نوجوانان 13 تا 19 ساله
1178. The relationship between self-regulation and sensation seeking in delinquent male adolescents of Mashhad city
1179. بررسی رابطه ی راههای مقابله با استرس والدین و کنترل خشم آنها و تاثیر آنها بر عزت نفس کودکان
1180. بررسی رابطه کیفیت زندکی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان کاشمر بر عزت نفس فرزندانشان
1181. Nutrition in Children with Autism
1182. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان نوجوانان
1183. بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روان دختران نوجوان شهر کرمان
1184. مقایسه کارکردهای اجرایی در نوجوانان دارای نیمرخ اختلال وسواسی-جبری و سالم
1185. تبیین مدل سبک هابی دلبستگی،سازگاری هیجانی و انحرافات اجتماعی در نوجوانان
1186. Comparison mental adjustment of mothers mentally retarded elementary school boy students with mothers of mentally normal elementary boy students.
1187. بررسی سودمندی بازي درماني گروهي با تكنيك كار با گل بر کاهش پرخاشگری دختران پرخاشگر پنجم ابتدایی
1188. تاثیر فیلم درمانی با رویکرد چند بعدی بر آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
1189. بررسی رابطه پرخاشگری و رفتارهای پرخطر با نحوه گذراندن اوقات فراغت در دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه Study of correlation of aggression and high risk behaviors with leisure time spending in male students of first year of high school
1190. مقایسه نشانگان وانمودگرایی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر زاهدان
1191. اثر بخشی مداخلات روانی- اجتماعی بر علایم اختلال بیش فعالی- نقص توجه در کودکان پیش دبستانی
1192. بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری واسترس فرزندان نوجوان جانبازان و فرزندان نوجوان غیر جانباز
1193. تاثیر برنامه آموزش فرزند پروری مثبت بر سلامت روان مادران
1194. تاثیر نمایش خلاق بر کاهش پرخاشگری کودکان
1195. تفاوت دلبستگی به والدین در میان نوجوانان دارای تاب¬آوری بالا و پایین
1196. تاثیرات کاربردی آموزش برنامه حل مساله در خانواده
1197. رابطه شیوه های فرزندپروری با احساس تنهایی در دانش آموزان
1198. بررسی و مقایسه عزت نفس، خود پنداره و خود کارآمدی دانش آموزان مبتلا و غیر مبتلا به اختلالات یادگیری
1199. The Comparison of Achievement Motivation and Locus of Control between Gifted and Normal 3rd Grade High School Students with gender differentition in Zahedan
1200. بررسی میزان شیوع اختلال بیش فعالی-نقص توجه در دانش آموزان پیش دبستانی استان آذربایجان شرقی
1201. Analytic & comparative study of biological, cognitive, mental and social characteristics of parents with more than one exceptional child in Qom city
1202. اثربخشی برنامه حل مساله شناختی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مهارت حل مساله بین فردی دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول
1203. بررسي مهارت هاي اچتماعي كودكان پيش دبستاني از ديدگاه والدين و مربيان
1204. بررسی تحلیلی و مقایسه¬ای ویژگیهای زیستی، شناختی ، روانی واجتماعی والدین بابیش ازیک فرزنداستثنایی درشهرقم
1205. بررسی تاثیرآموزش مدیریت خشم بر پایه رویکرد شناختی رفتاری بر میزان خشم و مشکلات رفتاری-هیجانی دختران نوجوان
1206. تعیین اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی
1207. بررسی واکنش های کودکان از لحاظ کمرویی در قالب هراس اجتماعی
1208. مقايسه وضعيت اضطراب كودكان مهدکودکی و غيرمهدکودکی شهر تبريز
1209. ارتباط بین وضعیت دلبستگی و میزان اضطراب کودکان مهد کودکهای شهر تبریز
1210. The effect of multi-user war computer games on the Emotional-behavioral disorders in adolescents.
1211. بررسی تأثیر بازی های رایانه ای چند کاربره جنگی بر اختلالات هیجانی- رفتاری نوجوانان
1212. فراتحلیل اثر بخشی آموزش والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان
1213. بررسي1
1214. نقش کیفیت ارتباط دو سویه در تعامل های بین مادر-فرزند با اضطراب اجتماعی در کودکان
1215. Quality of interaction in the interaction between the mother - son with social anxiety in children
1216. جوعاطفی خانواده و خودپنداره در نوجوانان بزهکار:تحلیلی بر نقش جوعاطفی خانواده
1217. بررسی ویژگی های روانسنجی و استاندار سازی مقیاس درجه بندی کانرز معلم فرم کوتاه و تجدید نظر شده
1218. مقایسه مهارت های شناختی کودکان با و بدون اختلال ویژه یادگیری در استان آذربایجان شرقی
1219. Effect of Rhythmic Play on Social Skills and Sensory-Motor Skills of Preschoolers Children
1220. بررسی مقایسه‌ای ميزان اضطراب و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان تبريز داراي مادران شاغل و غيرشاغل
1221. بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود توانایی برنامه ریزی – سازماندهی کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی ( ADHD)
1222. تأثیر گِل درمانی در کاهش اختلال های رفتاری کودکان دبستانی
1223. بررسی مروری تاثیر برنامه "پرنده سحرخیز" بر خانواده های دارای کودک مبتلا به اتیسم
1224. بررسی عوامل مخل بهداشت روانی دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 91-90
1225. The investigation of factors disturbing mental health among students of high & secondary schools in Qom city in 1390-91
1226. اثربخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر ترس از حیوانات، در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان بجنورد
1227. بررسی اثربخشی مشاوره شناختی – رفتاری بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر (مطالعه موردی) Effectiveness of cognitive-behavioral counseling on people with Generalized anxiety disorder (GAD): (case study)
1228. Association between Fear and Coping Strategies (Problem – Focused / Emotion - Focused) in Children 7 and 8 years old of Bojnourd City
1229. اثربخشی هنر درمانی با رویکرد نقاشی بر ترس از ناشناخته ها، در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان بجنورد
1230. The efficacy of art therapy with painting approach on coping strategy (problem – centered, emotion – centered) of 7-8 aged children in Bojnourd City
1231. Feasibility study of presenting and improving the play therapy services provided for children with physicalyl handicapped children living in handicapped care centers
1232. مقايسه حافظه بصري و استدلال عيني- انتزاعي در دانش آموزان با و بدون اختلال رياضي
1233. پیش‎بینی توانایی نظریه ذهن کودک بر اساس درون‎داد حالت‎های ذهنی مادر در مکالمات روزمره
1234. نمايي از اختلالات زبان و گفتار در كلينيك هاي توان بخشي و راهكارهاي ارتقاي خدمات گفتاردرماني كودكان
1235. تاثیر نمایش خلاق بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی
1236. بررسی حمایت اجتماعی مددکاران از کودکان آزار دیده مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهر کرمان در سال 1391.
1237. بررسی رابطه خوشبینی با پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان
1238. مولفه های معنوی و کودکان امروزی
1239. بررسی توانمند سازی و حمایت اجتماعی مددکاران اجتماعی از کودکان خیابانی پذیرش شده در مرکز کودکان خیابانی شهر کرمان در سال 1391.
1240. اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در تأمين و ارتقاء سلامت روان كودكان و نوجوانان
1241. بررسی رابطه خوشبینی با شادزیستی، افسردگی، اضطراب و اعتمادبنفس دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان
1242. بررسی تاثیر آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر کاهش اضطراب مادران کودکان با نیازهای ویژه ذهنی واختلالات رفتاری
1243. تاثیر فیلم درمانی با رویکرد چند بعدی بر آمادگی به اعتیاد در نوجوانان
1244. Treatment of OِDD Children with Structured -play therapy
1245. بررسی وضعیت اختلالات روانپزشکی در دانش آموزان ابتدایی عشایر استان فارس در سال تحصیلی 91-90
1246. The influence of emotion on language and communication disorders
1247. The Executive Functionsʼ Deficits in Children with Hearing Loss
1248. نقایص عملکردهای اجرایی در کودکان کم شنوا
1249. نقش رسانه ها بر یادگیری کودکان پیش دبستانی
1250. وضعیت سلامت روانی و کیفیت خواب دانش آموزان دختر دبیرستانی
1251. تأثیرآموزش جرأت¬ورزی بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
1252. بررسی رابطه بین شیوه¬های فرزندپروری، خلاقیت و هوش هیجانی در دانش¬آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه¬ی دوشهر یزد
1253. بررسي رابطة نگرش ديني و سبك‌هاي مقابله‌اي با سلامت روان در بين دانش‌آموزان دختر ناحيه 3 تبريز
1254. پیش بینی پذیرش اعتیاد بر اساس سبکهای دلبستگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی
1255. اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر میزان نافرمانی مقابله ای در کودکان مبتلا به اختلال رفتار مقابله ای و بی اعتنایی(ODD) در دوره دبستان
1256. Effect of indirect messages from students about drug awareness posters on Industrial
1257. Mental health survey of adolescents 12-18 years addicted parent families
1258. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر
1259. نقش کیفیت زندگی و سبک های فرزند پروری در مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
1260. تبیین خودکارآمدی اجتماعی بر اساس باورهای غیر منطقی در دانش آموزان پایه متوسطه شهرستان چالوس
1261. نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی
1262. تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان
1263. تاثيرافشاءيا عدم افشاء هويت ‍ژنتيكي اهداءكنندگان جنين بر بهداشت رواني كودك
1264. اثربخشی استفاده از وسیله کمک آموزشی بر تقویت حس لامسه یک دانش آموز مبتلا به کم توانی ذهنی
1265. تأثیر درمان با کمک حیوان بر مهارت های اجتماعی کودکان طیف اتیسم
1266. تغییر نگرش و افزایش عزت نفس نوجوان کم توان ذهنی معتاد به مصرف مواد مخدر: مداخلات شناختی ـ رفتاری
1267. اثر بخشی درمان مدیریت استرس شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مادران کودکان با حملات تشنجی
1268. مداخله های شناختی ـ رفتاری: افزایش دامنه توجه دانش آموزان کم توان ذهنی
1269. تأثیر موسیقی درمانی بر سلامت روان مادر دارای فرزند مبتلا به کم توانی ذهنی
1270. پیشگیری های جرم شناختی از پدیده«فرار دخترا ن از خانه»بر اساس مداخلات روان شناختی مبتنی بر تیپ های شخصیتی
1271. مقایسه فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر رشته ریاضی وفیزیک شهر اصفهان سال تحصیلی91-90
1272. اثر بخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر فرزند پروری مادران دارای کودک 11-8 ساله مبتلا به اختلال بیش¬فعالی – کمبود توجه
1273. بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب کودکان معلول
1274. بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود مهارت های خود کنترلی نوجوانان
1275. بررسي تاثير رابطه با جنس مخالف بر افزايش اضطراب و افت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان
1276. تاثيرآموزش گروهي عزت نفس بر خودپنداره دانش آموزان تك والد و غير تك والد
1277. بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر حافظه و توجه کودکان معلول
1278. بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب کودکان معلول
1279. بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر بلوغ اجتماعي نوجوانان دبيرستاني
1280. اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر كاهش اضطراب اجتماعي دختران 12-15 ساله درگير جدايي والدين
1281. بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر افزایش حافظه ی فعال کودکان دارای اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی (ADHD)
1282. بررسي اضطراب و خصومت در بين دانش آموزان 15-17 ساله دختر داراي پدر سوء مصرف كننده مواد و دانش آموزان عادي
1283. رابطه وسواس مرگ و اضطراب مرگ با سطح امید در جوانان
1284. مقايسه مشکلات تنظيم هيجان بین دانشجويان مصرف كننده سيگار و دانشجويان عادي
1285. تحليل و مقايسه نقاشي كودكان 8-10 ساله داراي پدر معتاد و كودكان عادي
1286. سلامت روان و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر نوجوانان
1287. بررسي رابطه گرايش ديني و روابط اجتماعي با شادی و پيشرفت تحصيلي نوجوانان
1288. تأثیر آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد دانش‌آموزان‌ دارای اختلال یادگیری
1289. بررسی رابطه سطح اضطراب، پرخاشگری و هیجان پذیری دختران با سطح تنش در مادران
1290. رابطه اعتياد به اينترنت با افسردگي و هويت در بين نوجوانان
1291. رابطه ی بین سبک های دلبستگی والدین و بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان
1292. مقایسه میزان ناامیدی کودکان مستقر در مراکز شبه خانواده با کودکان عادی
1293. هنجاريابي شاخص تنيدگي والدين ( PSI ) براي كودكان 6-4 سال شهرستان تهران
1294. بررسی تاثیر مهارت های یادگیری بر مهارت های تعاملی و اجتماعی کودکان( عادی و دارای اختلال یادگیری)
1295. بررسی مقایسه ای تاثیر مهارت های یادگیری بر مهارت های تعاملی و اجتماعی کودکان( عادی و دارای اختلال یادگیری) به تفکیک جنسیت
1296. بررسی اثر بخشی ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری پسران و دختران عقب مانده ذهنی خفیف 14 تا 18 ساله شهر کرمانشاه
1297. اثر بخشی برنامه آموزشي مديريت خشم بر خودکارآمدي و كاهش پرخاشگري دانش آموزان سوم دبيرستان شهر کرمانشاه با بهره گيري از تئوري خودكارآمدي
1298. Challenges of Return Orphans and Vulnerable Children to family, from the perspective of caring team members' ideas and their experiences in the like family home care centers
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 701

Visit All: 6196737