همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت

تعداد : 132
1. نیازسنجی سلامت جنسی و باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و مشاوره بیماری های رفتاری شهر ساری-1392-1393
2. بررسی نیاز آموزشی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر کرمانشاه در زمینه موضوعات بهداشتی
3. بررسی سبک زندگی دانش آموزان پایه اول متوسطه اول و مقایسه وضعیت شهر و روستا با هم شهرستان پاوه –آبان ماه 93
4. بررسی سبک زندگی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جهت مراقبتهای پیش از بارداری – پاوه سال 1393
5. مقایسه نیازهای آموزشی مرتبط با سلامت باروری مردان و زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج امیرالمومنین قم
6. بررسی وضعیت رفتارهای تغذیه سالمندان تحت پوشش بهزیستی
7. نیاز سنجی روش آموزش خود آزمایی پستان در پرستاران شهر زابل
8. نیاز سنجی شاخص های هشت گانه برنامه مروج سلامت در مدارس مجري استان تهران مناطق (اسلامشهر- ري و جنوب تهران ) سال تحصيلي 90- 89
9. بررسی تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اساس نیازهای جسمانی دختران نابینا مراکز استثنائی استان تهران
10. نیازسنجی رفتارهای مرتبط با تحرک بدنی در سلامت قلب وعروق براساس موانع ومنافع درک شده در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان کرمانشاه
11. دیدگاه ها و نظرات مادران درباره آموزش مسایل جنسی به دختران نوجوان خود:یک مطالعه کیفی
12. نیاز های آموزش سلامت از نظر دانش آموزان همسان همدان در سال 1393
13. تجارب بهورزان شهرستان رزن از موانع مشاركت مردمي در ارتقاي سلامت- مطالعه كيفي پديدارشناسي
14. نیاز سنجی پرونده الکترونیک سلامت: رویکردی عملی برای پیاده سازی و طراحی سیستم های اطلاعات سلامت
15. نیازسنجی آموزشی دانشجویان مامایی در راستای پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزاد در بحران
16. بررسی دیدگاه پزشکان مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در ارتباط با پرونده الکترونیک سلامت
17. نیاز سنجی سلامت برای گروههای خاص (گروههای پرخطر و سخت در دسترس ) با تربیت رابط مشاور از گروه معتادان بهبود یافته در مراکز درمان سوءمصرف مواد دولتی و خصوصی
18. چالش های مدیریت بیمارستان: یک مطالعه کیفی
19. مهارتها و توانمندی های مورد نیاز مدیران بیمارستان؛ مطالعه کیفی
20. موانع موجود درروند اجرایی شدن طرح توسعه نظام سلامت درمدیریت و مراقبت از مدد جو در بخشهای روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز
21. نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حوزه سلامت
22. ابزار ارزیابی کوتاه تغذیه ای سالمندان ساکن جامعه(SNAQ+65)
23. تاثیر برنامه پزشک خانواده برآگاهی مادران از علائم خطر دوران بارداری و پس از زایمان در مناطق روستایی استان کردستان
24. تاثیر برنامه پزشک خانواده بر میزان رضایت از مراقبتهای مادران و نوزادان در مناطق روستایی استان کردستان
25. نیازهای آموزشی دوران بلوغ دختران دبیرستانی شهر کاشان در سال 1393؛ کاربرد مدل قصد رفتاری
26. نیازسنجی سلامت جنسی و باروری: آیا ادغام خدمات HIV در خدمات سلامت جنسی و باروری ایران ضروری است؟
27. حفظ و ارتقای سلامت نوجوانان با نیازسنجی سلامت
28. بررسی برخی مشکلات شایع در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آزادشهر در سال 1392
29. معرفی ابزارهای نیازسنجی سلامت برای سیستم های اطلاعات بیمارستانی
30. ارزیابی کیفیت خدمات ویزیت پزشکان در درمانگاه تخصصی شیخ الرئیس تبریزدر سال 1393
31. مقایسه نیازهای آموزشی مرتبط با سلامت باروری مردان و زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج امیرالمومنین قم
32. بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی- عروقی در بهورزان شهرستان اندیمشک در سال 1393
33. نياز سنجي ايمني و بهداشت حرفه اي كارگران صنايع ريخته گري استان آذربايجان شرقي
34. موانع موجود بر سر راه استقرار سیستم سلامت الکترونیک
35. بررسی نیاز آموزشی دانشجویان کارشناس پیوسته بهداشت عمومی و برخی از چالش های موجود در اجرای برنامه های درسی آنان دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1394
36. بررسی شیوع و علل مصرف خودسرانه دارو در جمعیت تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان بستان آباد
37. تبیین نیازهای سلامت زنان کارگر،طراحی و ارزشیابی مداخله مبتنی بر نتایج
38. تبيين نیازسنجی سالک از ديدگاه مردم ساکن درمناطق سالک خیز شهراصفهان:یک مطالعه کیفی
39. بررسی تأثيرآموزش بر مبناي تئوري رفتاربرنامه‌ريزي شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه كننده به پایگاه‌های بهداشتی شهر آشخانه در سال 1392
40. نیاز سنجی سلامت در برنامه¬های سلامت در بلایا و فوریت¬ها: یک مطالعه مقایسه¬ای
41. اثربخشی آموزش از طریق همسانان بر رفتارهای ارتقا، دهنده سلامت دانش آموزان مدارس راهنمایی
42. نیازسنجی سلامت برای بیماران دارای اختلال روانپزشکی
43. نياز سنجي آموزشي بهورزان شاغل در شبكه بهداشت و درمان شبستر در زمینه دوره‎های آموزش ضمن خدمت
44. تأثیر مداخله آموزشی بر اساس نیازسنجی سلامت مبتنی بر الگوی پرسید به منظور ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
45. بررسی نقش و جایگاه نیازسنجی در تصمیم گیری های مهم نظام سلامت ایران
46. آموزش نحوه مطالبه گری به بیماران به منظور افزایش میزان رضایت آنها از مهارتهای ارائه اطلاعات پزشکان : نیاز احساس شده نظام سلامت
47. بررسی نیازسنجی سلامت جوانان استان کرمانشاه سال ۱۳۹۳
48. نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
49. بررسی نیازهای آموزشی رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع دو
50. تجارب بستگان نزدیک بیماران دارای عوامل خطرساز سرطان معده و کارکنان بهداشتی– درمانی از تعیین کننده های رفتار تغذیه ای: یک آنالیز محتوای کیفی تئوری محور
51. بررسی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
52. نیازسنجی آموزشی سلامت باروری و جنسی مردان بالغ شهر اهواز
53. ارائه مدل نیازسنجی در سلامت روان
54. بررسی نیاز های زنان تحت خشونت خانگی بر اساس نوع خشونت و علت های ان، جهت طراحی برنامه ارتقاء سلامت: مطالعه‌ای کیفی
55. راه اندازی سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در روستاي سار
56. نيازهاي سلامت شهرستان كرج درسال هاي1391 و1393
57. Etiologic Assessment of Maternal Mortality in West Azerbaijan, Iran: A Retrospective Descriptive Study
58. كاربرد عملي تئوري و مدل ها در نيازسنجي سلامت
59. نياز سنجي آموزش سلامت خانواده در زنان مراجعه کننده به واحد تنظيم خانواده مراکز بهداشتي درماني شهر تبریز
60. بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای کودک زیر 5 سال مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی استان اصفهان در خصوص بیماری اسهالی در سال 1391
61. رویکرد چندبخشی و نیازهای سلامت جنسی و باروری نوجوانان: مقاله مروری
62. موانع و چالش های نیازسنجی سلامت در شهرستان شازند
63. اثر بخشي مداخلات انجام شده جهت رفع مشکلات سلامت مناطق روستایی شهرستان ساوه طی سالهای 92 و 93
64. اولویت بندی نیازهای سلامت در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشت شهری تابعه دانشکده علوم پزشکی ساوه
65. نیاز سنجی نوجوانان شهرستان کرج جهت تبیین ویژگی "مراکز سلامت دوستدار نوجوان": یک مطالعه کیفی
66. مداخله متکی بر شواهد و مبتنی بر نیازسنجی مراقبت پیش از بارداری در درمانگاههای بهداشتی-درمانی شهرستان ساوه
67. نیازسنجی الگومحور دانش آموزان در دو مرحله عملیات عینی و ذهنی با بهره گیری از نظریه رشد ذهنی پیاژه
68. بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهرستان بوکان
69. روش شناسي مدلهاي تحليل تصميم گيري چند معياره در نیازسنجی سلامت
70. فریاد بی صدا: نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان-یک مطالعه کیفی
71. بررسی میزان رضایتمندی بیماران از ابعاد مختلف خدمات پرستاری در بیمارستان های دولتی بهشهر در سال 1393
72. بررسی شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب
73. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان خانواده نسبت به نیازسنجی سلامت در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان مرند
74. بررسی تاثیر برنامه پزشک خانواده بر بهبود شاخص های بهداشتی کودکان
75. نيازسنجي سلامت و بيماري قلبي عروقي
76. بررسي روند تحقق اصول مشارکت هاي مردمي و همکاري هاي بين بخشي در سطح اول ارايه خدمات قبل و بعد از اجراي طرح پزشک خانواده
77. نيازسنجي خود مراقبتی در انفارکتوس میوکارد
78. بررسی نیاز سنجی سلامت در دانشکده علوم پزشکی بهبهان
79. بررسی اثربخشی فرم ارزیابی اولیه سلامت بیماران بر روی برنامه های مراقبتی و سلامتی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر، 1393-94
80. بررسی نيازهاي آموزشي مادران نخست زای سزارین شده مراجعه کننده به بیمارستان کوثر شهر قزوین، 1394
81. نیازسنجی مهارتهای سلامت باروری و جنسی مردان بالغ شهر اهواز
82. نیاز سنجی حرفه ای در مامایی و لزوم طراحی مدل
83. نیازهای بهداشتی دختران نوجوان
84. نیازسنجی در پژوهش،پژوهش در نیازسنجی
85. نقش کارگزاران روابط عمومی حوزه سلامت در نیاز سنجی و جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد
86. نيازسنجي سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1393)
87. حل مشکل دفع غیربهداشتی زباله در روستای دانباران شهرستان سراب
88. نیازسنجی رابطین بهداشتی و جلب مشارکت همگانی
89. تاثیرمداخلات آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی سلامت درزلزله ورزقان
90. تعیین نیازهای آموزشی خودمراقبتی دانشجویان بدوورود به دانشگاه علوم پزشکی تبریزدرسال تحصیلی 94-93
91. معرفی مجموعه حداقل داده های مورد نیاز در نیازسنجی سلامت
92. ارزیابی وضعیت موجود و آسیب شناسی نیازسنجی سلامت در خانه های بهداشت روستایی شهرستان مرند
93. حل مشکل دفع غیر بهداشتی فاضلابهای خانگی در روستای جوقان برزگ از خانه های مرکز شماره یک شهری
94. ارزشیابی برنامه های آموزش همگانی بر اساس مدل CIPP
95. حل مشکل کمبود آب آشامیدنی سالم با اجرای برنامه نیازسنجی سلامت در روستای آغور آباد
96. شیوع دیابت حاملگی در زنان باردار شهر کرمانشاه؛ نیازسنجی سلامت زنان باردار
97. حل مشکل سلامت عدم جمع آوری و دفع غیر بهداشتی زباله روستای قره آغاج با برنامه نیاز سنجی
98. برنامه ها و پروژه های نیازسنجی سلامت (بهترین عملکرد) 2. ارتقای مشکل اولویت دار سلامت: بهسازی، جدول کشی و گلکاری محوطه مرکز بهداشتی درمانی دیزج حسین بیگ با جلب مشارکت خیرین محلی (اجرای فاز اول و دوم در سالهای 90 و 91 و فاز سوم در سال 93)
99. برنامه ها و پروژه های نیازسنجی سلامت (بهترین عملکرد) 3. ارتقای مشکل اولویت دار سلامت: حل مشکل دفع غیر بهداشتی زباله با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای دیزج حسین بیگ
100. نیازسنجي آموزشی اولین گام آموزش كارآمد کارکنان سازمان ها
101. تحليلي بر نيازهاي آموزشي پرستاران مركز آموزشي درماني آيت الله طالقاني كرمانشاه در زمينه پيشگيري از خطرات شغلي مرتبط با عوامل بيولوژيكي
102. بررسی موانع اجرای آموزش به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان
103. تبیین چالشهای برنامه نیازسنجی آموزش سلامت در استان یزد (مطالعه کیفی)
104. بررسی مشکلات و موانع اجرای برنامه نیاز سنجی سلامت در استان چهار محال و بختیاری در سال های1393-1394
105. بررسی چالش پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394
106. تقایل پارادایم ها در مراقبت های دوران بارداری و زایمان
107. نیازسنجی ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت
108. نیازسنجی آموزشی معلمین و کارکنان مقاطع متوسطه استان همدان در مورد سرطان وپیشگیری از ‏آن
109. حل مشکل دفع غیر بهداشتی زباله با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای داران شهرستان جلفا
110. حل مشکل دفع غیر بهداشتی زباله با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای آلمالوداش، شهرستان آذرشهر
111. تاثير نيازسنجي سلامت بر كاهش بروز بيماري هپاتيت B در روستاي اخي جهان، شهرستان آذرشهر: یک نمونه موفق
112. نیازسنجی آموزشی مربیان ورزش در خصوص مراقبت از بیماران غیر واگیر در حین فعالیتهای ورزشی
113. بررسي چالش ها و موانع نيازسنجي سلامت در شهرستان آذرشهر
114. طراحی و اجرای برنامه نیازسنجی سلامت در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
115. نیاز سنجی آموزش مربيان بهداشت مدارس درمورد تغذیه صحیح دانش آموزان در شهرسبزوار در سال 1394
116. حل مشکل دفع غیر بهداشتی زباله با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای ماهی آباد
117. گزارش یک مشاهده عینی از چالش های ملموس نظام شبکه سلامت از ارتقای سبک زندگی و بهبود خودمراقبتی در مولفه های سلامت و توانبخشی سالمندان در روستا های تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی روستایی، تجربه یک پزشک خانواده
118. بررسی فرايند اجرايي برنامه ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت های اولیه بهداشتی، يک گزارش تجربه در حوزه سيستم پژوهش سلامت
119. حل مشکل تب مالت با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای ماهی آباد
120. کاهش عرضه و مصرف قلیان
121. جمع آوری بهداشتی فاضلاب
122. بهسازی آرامستان قدیمی روستای خاصه لر
123. نیازسنجی آموزشی در زمینه مباحث سلامت در رابطین سلامت ادارات شهرستان خوانسار
124. حل مشکل آلودگی آب آشامیدنی با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای چولاقلو
125. حل مشکل حیوان گزیدگی با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای ینگجه
126. جمع آوری و دفع بهداشتی زباله از طریق سیستم عمومی با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای نشق
127. حل مشکل دفع غیر بهداشتی فاضلابهای خانگی با اجرای برنامه نیازسنجی سلامت در روستای جوقان بزرگ
128. حل مشکل آلودگی آب آشامیدنی با برنامه نیازسنجی سلامت در روستای گلبوس
129. سنجش نظر مردم و نخبگان نسبت به عوامل موثر بر احساس امنیت ( مطالعه موردی شهر گناباد)
130. نیاز سنجی سبک زندگی سالم در مردان و زنان میانسال
131. ارزیابی سلامت جامعه با هدف شناسایی و اولویت بندی مشکلات و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقاء سلامت: یک روش موثر نیازسنجی
132. بررسی وضعیت نیازسنجی سلامت در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان تبریز در سال 1393
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 1306

تعداد کل بازدیدها : 6202364