1th Annual Conference of Health Management in Disasters and Emergencies
همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها

Count: 133
1. مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی براساس مرزی بودن و غیر مرزی بودن شهر محل سکونت در دانشجویان پرستاری ارتش
2. آمادگی خانوارهای استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی در سال 1394
3. ارزیابی خطر بلایا در ابعاد عملکردی، ساختاری و غیر ساختاری مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم
4. مقایسه وضعیت خدمات ارائه شده توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر با استاندارد های موجود در زلزله مرداد ماه 1391 آذربایجان شرقی
5. ارزیابی مدیریت سلامت پرستاران شاغل دراورژانس بیمارستانهای آموزشی و اورژانس پیش بیمارستانی شهر تهران در پاسخ به حوادث و بلایا در سال 1392
6. تعیین وضعیت صلاحیت حرفه ای پرستاران شاغل دراورژانس بیمارستانهای آموزشی شهر تهران و اورژانس پیش بیمارستانی در پاسخ به حوادث و فوریت های پزشکی در سال 1392
7. بررسی عملکرد اخلاقی وقانونی پرستاران شاغل در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و بخش اورژانس و فوریت بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت ارائه مراقبت در موقعیتهای بحرانی
8. درس آموخته هایی از زمین‌لرزه‌‌‌های 25 سال اخیر ایران
9. ارزيابي دانش و مهارت دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي در مورد اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي (CPR) در حوادث و بلايا
10. پاسخ نظام سلامت به سيل شهرستان نور اردیبهشت ۱۳۹4 (مطالعة موردي)
11. مدیریت اطلاعات مرتبط با بلایا و ارزيابي مستمر نيازهاي سلامتي
12. اپيدميولوژي آسيب‌ها و راهکاهای پیشگیرانه مقابله با تروما :یک مقاله مروری
13. اپيدميولوژي آسيب‌ها وراهکارهای پیشگیرانه تروما:یک مقاله مروری
14. وضعیت آموزش پرستاری در مدیریت حوادث و بلایا: مطالعه مروری
15. نقش خدمات توانبخشی ارتوز و پروتز در سوانح
16. Health Care Failure Mode and Effects Analysis: A Proactive Risk Assessment of laboratory management Process
17. ارزیابی خطر بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی در برابر بلایا - 1395
18. بررسی استانداردهای ایمنی و نگهداری دیزل ژنراتورهای برق اضطراری بیمارستانهای شهر تبریز 1393
19. ضرورت استفاده از ابزارهای مراقبت مکان (point of care) در بحران
20. تجربه یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بررسی نیازهای سلامت روان و ارائه خدمات روانشناختی به جمعیت آسیب دیده در زلزله شهرستان هریس ، روستای سرند
21. مروری بر کاربردمزایای هلکوپتر آمبولانس در اورژانس پیش بیمارستانی
22. مروری بر ضرورت تاسیس سیستم ترومای ملی برای ارتقائ سلامت جامعه در حوادث منجر به تروما
23. تکنیک بازبینی بعدازعملیات(After Action Review) روش کاربردی مستند سازی بلایا وفوریتها
24. نقش ارتباطات و روابط عمومی در میزان مشارکت مردم در بلایا شهرستان قشم
25. بررسی آمادگی خانوارهای آذربایجانشرقی در برابر بلایا و مقایسه آن با میانگین کشوری براساس نتایج IrMIDHS سال 1389
26. بررسی تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در ایران و ژاپن
27. بررسی وضعیت آمادگی خانوارهای ایران در برابر بلایا براساس نتایج IrMIDHS سال 1389
28. بررسی تاثیرات بلایای طبیعی بر روی بهداشت،سلامت اجتماعی و اقتصادی(مطالعه موردی بر روی مناطقی از آذر بایجان شرقی)
29. توانمندسازی :سپری در برابر آسیب پذیری زنان پس از بلایا
30. آسیب پذیري بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درحوادث و بلایا
31. Surge capacity of hospitals in emergencies and disasters
32. رعایت استانداردهای اعتبار بخشی مدیریت بحران بلایا:راهکاری جهت پیشگیری و کاهش اثرات
33. بررسی یافته های بالینی مصدومین زلزله دشتي مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر
34. بررسی عملکرد کمیته مدیریت بحران مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس در زلزله دشتي شهرستان بوشهر
35. آسیب پذیری مراکز بهداشتی و درمانی در درس آموخته هایی از گردباد سال 94 اسفرورین– قزوین
36. بررسی وضعیت زائرین اربعین عظیم حسینی پذیرش شده در بیمارستانها و پایگاههای 115 در استان کرمانشاه در سال 1394
37. ارزیابی خطرات در مراکز بهداشتی درمانی شهری تبریز در سال 1393
38. Title: Evaluation of information efforts to deal with food crisis of water born diseases and priority health cholera in the center of West Ahvaz
39. تاثیر دوره آموزش ضمن خدمت مدیریت بحران بر کارآیی مدیران و کارکنان بهداشتی شاغل در مرکز بهداشت غرب اهواز در هنگام بروز آلودگی هوا
40. مشاركت وهمكاري در حوادث وبلايا
41. Hemodialysis patients and Disaster preparedness
42. تاثیر ارتباطات بر مدیریت بحران بیمارستان از دیدگاه امدادگران جمعیت هلال احمرشهرستان آباده1394
43. کاهش خطرات زلزله بر اجزاي غيرسازه اي
44. بررسی وضعیت ایمنی بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مطابقت آن با استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
45. ارزیابی خطر بیمارستان قائم مشهد در برابر بلایا بر اساس مدل who در سال 1395
46. تجربه ای تلخ از یونیفرم دانش آموزان در یکی از زلزله های منطقه شمالغرب ایران در ده سال اخیر
47. ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی در مقابل حوادث غیر مترقبه در سال 1394
48. بررسی عوامل موثر در فرآیند مدیریت ارائه خدمات بهداشتی در حوادث وبلایا در زمان وقوع حادثه
49. تعیین سطح آمادگی افراد مسن در برابر سوانح طبیعی و بلایا
50. وضعیت خدمات ارائه شده به گروههای آسیب پذیر زلزله اهر ، ورزقان و هریس آذربایجانشرقی در سال 91
51. بررسی وضعیت ایمنی و آمادگی تمام بیمارستانهای استان قزوین در برابر بلایا در سال 1394
52. عوامل محیطی موثر بر سلامت در روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 1391: 200روز پس اززلزله
53. بررسی ایمنی سازه ای و غیره سازه ای واحد های بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی
54. بررسی آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی استان آذربایجان شرقی در مقابله با بلایای طبیعی در سال 1394
55. بررسی بازسازی و تاب آوری واحد های بهداشتی روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در 200روز پس از زلزله سال 1391
56. بررسی وضعیت فاضلاب های روستاهای زلزله زده آذربایجان شرقی در سال 1391 200روز پس اززلزله
57. بررسی مدیریت بیماریهای واگیر در مناطق روستایی زلزله زده آذربایجان شرقی (سال 1391)
58. نتایج نیاز سنجی گروه مدیریت و کاهش خطر بلایای استان آذربایجان شرقی
59. بررسی تاثیر انجام مراقبت مادران باردار از گروهای آسیب پذیر در حفظ سلامت مادرو کودک در زلزله استان آذربایجان شرقی سال 91
60. استفاده از تیم های بومی در حوادث غیر مترقبه برای کنترل بحران
61. مشکلات ناشی از ورود دستگاههای مکانیزه سنگین به محل حادثه
62. Study on the level of knowledge and performance of North Khuzestan medical emergency 115 personnel on pre-hospital triage
63. مروری بر آسیب های ناشی از زلزله های ایران و عوامل مؤثر بر آن در صد سال اخیر
64. تحلیل تصادفات جاده‎ای و داده‎های آب و هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (محور گرمي ـ بيله سوار)
65. استانداردهای اعتبار بخشی ونقش آن در آمادگی بیمارستانهای روانپزشکی در مقابله با بحران وبلایا
66. بررسی نیازها و روش های مناسب آموزش مقابله با حوادث پرتلفات ( MCI) در پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
67. بررسی نقش و عوامل موثر در مدیریت استرس در بحران
68. بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل در فوریت اطفای حریق و مدیریت آن در بیمارستان طالقانی تبریز 1395
69. ارزیابی ایمنی بیمارستان های استان خراسان رضوی در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
70. ارزیابی ایمنی بیمارستان ابن سینا مشهد در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
71. لزوم استفاده از سامانه های هشدار زود هنگام برای کاهش تلفات حوادث غیر مترقبه
72. مقایسه ایمنی بیمارستان های شریعنی و قائم مشهد در برابر بلایا و فوریت ها بر اساس مدل WHO در سال 1395
73. مديريت بحران در بخش مدارك پزشكي مركز آموزشي درماني سينا در سال1395
74. کنترل ناقلین وبیماریها در هنگام بروز بلایا
75. Disease control in disasters
76. وظایف وکارکردهای کارکنان بهداشتی در هنگام بروز بلایا
77. کنترل بیماریهای غیرواگیر در بلایا و فوریتها
78. بررسي رابطه ميزان سواد اطلاعاتي سلامت و نقش آن درتسهيم دانش و ايجاد چابكي در مهار شرايط بحراني مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كرمان 1394
79. بررسی عوامل مؤثر در بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، ارائه راهکارهایی برای احیای دوباره آن
80. ایجاد فرهنگ ایمنی سازمانی : راهکاری برای افزایش درک خطر کارکنان
81. آمادگی اطلاعاتی و ارتباطی بیمارستان در بلایا و فوریتها: مقاله مروری
82. مخاطرات هسته ای و اثرات آنها بر سلامتی:یک مطالعه مروری
83. ضرورت مستندسازی در حوادث اورژانس
84. میزان آگاهی پرسنل فوریت پزشکی ازمدیریت بحران درحوادث وبلایا
85. Disaster Risk Assessment in Educational Hospitals of Qazvin Based on WHO Pattern in 2015
86. Preparedness of Iranian hospitals against disasters
87. آشنایی با ابعاد امداد و انتقال مصدومین و بیماران در حوادث و بلایا
88. Hemodialysis Unite and Disaster preparedness
89. مدیریت بحران در زنان باردار به هنگام وقوع زلزله، یک مطالعه مداخله ای، مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز 1391
90. بررسی میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مقابله با بحران در سال1394
91. چالشهای کاربرد روانشناسی در مدیریت بحران، بررسی سه زلزله اخیر (هریس، شنبه و مورموری)
92. تبيين نقش شناخت فرهنگ سازماني وفرهنگ اقوام وتاثیرآن درظرفیت سازی درمديريت بحران وتاب آوري دربلايا
93. بررسی خدمات ارائه شده به زلزله زدگان توسط بیمارستانهای تبریزو بیمارستان اهردر زلزله سال 91 آذربایجان شرقی
94. بررسی الگوی صدمات مصدومین زلزله مرداد 1391 آذربایجان شرقی
95. ضرورت استفاده از ابزارهای مراقبت مکان (point of care) در بحران
96. تعیین مجموعه حداقل داده برای مصدومین زلزله
97. بررسی میزان آگاهی کارکنان بیمارستان‎های آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای مقابله با بحران درسال 1395
98. تاثير روابط درون سازماني در ارائه واکنش مناسب در زمان بروز بحران
99. رابطه مواجهه خشونت شغلی با نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی توسط تکنسین های فوریت های پزشکی اورژانس 115 تهران
100. مزدک؛ ابتکار بومی اجتماع محور ارتقاء ایمنی منازل برای کودکان
101. بررسی نتایج ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا درجمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره سه در سال 1394
102. Survey results Disaster Readiness Assessment households in the population covered by health center number three in 1394
103. بررسی کیفیت زندگی افراد آسیب دیده پس از حوادث جاده ای- رانندگی: یک مرورنظام مند
104. نقش بیمه درکاهش خسارت های ناشی از بحران
105. بررسی وضعیت آمادگی سازه ای و غیره سازه ای بیمارستان رازی تبریزدربرابرحوادث غیره مترقبه
106. بررسی وضعیت آمادگی اعضای بیمارستان رازی تبریز در مقابله با بحران
107. بررسی وضعیت ایمنی و آمادگی عملکردی مرکز آموزشی- درمانی رازی تبریزدر حوادث و بلایا
108. بررسی چالش های تخلیه بیماران در بیمارستان روانپزشکی رازی تبریز
109. تجربیات و چالش های مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز در پاسخ به زلزله های دوقلوی آذربایجان
110. ارزیابی غیرسازه ای و روشهای کاهش خطر ومقاوم سازی غیر سازه در واحدهای بهداشتی
111. چالش های مدیریتی اورژانس 115 تبریز در زلزله ورزقان
112. مفهوم تاب آوری در بلایا و بحران
113. بررسي ميزان آمادگي اورژانس بیمارستان شهرهای اقماری برای پاسخگویی به عملکرد مدیریت سلامت و فوریتها در بلايا بر اساس مدل WHO در سال 95ـ1394 مورد مطالعه: بیمارستان شهید مطهری فولادشهر
114. سنجش توان بازیابی سیستم های اطلاعاتی در مواقع بحران در مراکز آموزشی درمانی تبریز
115. نقش رسانه در تاب‌آوری جامعه در بلایا
116. تکنولوژی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت شرایط بحرانی و ارتقا سلامت
117. ارائه خدمات بهداشت باروری در مدیریت بحران
118. بررسی علل آسیب روانی زنان در بلایا و راهکارهای مقابله با آن
119. مستندسازی اطلاعات سلامت بیماران در شرایط بحرانی، راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای قانونی و حقوقی
120. بررسی میزان آمادگی بیمارستان های شهر تهران در برابر بلایای طبیعی
121. ارزیابی تاثیر آموزش های ادواری بر آمادگی بهورزان استان گلستان در مواجهه با فوریتها
122. اختلال استرس پس از تروما(PTSD) در بین نجات‌یافتگان زلزله‌ی اهر 1391
123. سیستم های مخابراتی در پشتیبانی از بحران در پزشکی از راه دور
124. افسردگی در زنان باردار پس از زلزله
125. Ethics in disaster and pre-hospital emergency care
126. Disaster Health Information System: A Field Observation Report of Iran, 2012-2014
127. Hospital Staff Education in Disaster Management: Speech versus Scenario Base Learning
128. مستندسازی علمی، درس آموخته ها و ارائه یک مدل اجرائی تمرین (مانور) تمام عیار حادثه ترافیکی پرتلفات
129. عوامل موثر بر ایمنی بیماران در شرایط بحرانی زلزله اهر ،هریس و ورزقان از دیدگاه پرستاران بیمارستان استاد عالی نسب تبریز : يک مطالعه کيفي
130. بررسی میزان آمادگی بیمارستان های تبریز در مقابله با بحران در سال 95-94
131. بررسی میزان ایمنی فیزیکی مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در سال 1394
132. دواطلبانمحلی غیر رسمی در حوادث و بلایا: (تعاریف، فرصت‌ها و چالش‌ها)
133. بررسی عملکرد بهداشت محیط در زلزله ورزقان ( شناخت ضعفها و قوتها )
Notices
Occasion
Statistics
Visit today: 1182

Visit All: 6202240