همایش ملی فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت:تجربه ها، چالش ها و رویکردها

تعداد : 159
1. بررسی امکان به کارگیری آموزش از راه دور برای پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2. تاثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
3. ارزيابي زير سيستم هاي پاراکلينيکي در سيستم اطلاعات بيمارستاني مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) شهر مشهد
4. ارزیابی عوامل موثر بر کاربری سیستم ذخیره سازی و تبادل تصاویر رادیولوژی بر مبنای وب بر اساس مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری اطلاعات در بیمارستان کاشانی اصفهان
5. ارائه مدل مفهومی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت بر اساس دیدگاه پزشکان
6. بررسی موانع اجرایی و راهکارهای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت دندان پزشکی از دیدگاه متخصصین سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال
7. بررسی سیاست های امینت اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی
8. ارائه مدل پیش بینی سکته مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
9. بررسی امکان اجرای آسیب شناسی از راه دور در مراکز درمانی استان آذربایجان غربی از لحاظ وجود الزامات و استانداردهای سخت افزاری
10. عوامل موثر بر آگاهی کارکنان موسسات بیمه از منشور حقوق بیمار از منظر تحول نظام سلامت
11. ارزش گذاری نسبی خدمات در تعرفه گذاری خدمات پرستاری
12. نقاط قوت و ضعف طرح تحول نظام سلامت جهت رضایتمندی مراجعین اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان
13. كاربرد پذيري سيستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران دربيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد
14. اولویت بندی «عوامل کلیدی موفقیت» پذیرش فنآوری شناسایی با فرکانس رادیویی دربیمارستان به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
15. بررسی سرطان‌خیزترین استان‌های کشور با استفاده از GIS
16. مرور نظامند بر تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات در خود مدیریتی بیماری صرع
17. ارزیابی سیستم اطلاعات داروخانه از دیدگاه کاربران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: 1393
18. بررسی وضعیت امنیت فنی سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
19. بررسی میزان آمادگی بیماران دیابتی در استفاده از فن آوری موبایل هلث
20. بررسی وضعیت امنیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی در حوزه منابع انسانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
21. مطالعه تطبیقی نظام های مراقبت نواقص تولد کشورهای منتخب و ارائه راهکاری مناسب برای پرونده الکترونیک سلامت کودکان
22. بررسی دیدگاه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به به کارگیری فناوری اطلاعات در کاهش نابرابری های سلامت
23. اولویت بندی «چالش های» به کارگیری تلفن همراه هوشمند در ارایه خدمات سلامت در بیمارستان با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
24. نقش مديريت اطلاعات سلامت در اجراي طرح تحول نظام سلامت كشور
25. مقایسه عملکرد الگوریتم های درخت تصمیم با شبکه بیزین برای پیشگویی سکته مغزی
26. بررسی قابلیت های سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1392
27. مرور نظام مند و فراتحلیل تاثیر استفاده از شبیه ساز واقعیت مجازی در آموزش برونکوسکوپی
28. سنجش میزان همراستایی فن آوری اطلاعات و کسب و کار در مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
29. طراحی سیستم تصمیم یار بالینی تشخیص عفونت کاتتر PICC نوزادان با استفاده از منطق فازی
30. پیش بینی بقاء سرطان روده بزرگ با استفاده از روش های داده کاوی
31. بررسی کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد پرسنل بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان رزن
32. مقایسه و نقش مدیریت دانش در اجرای برنامه های طرح تحول سلامت در مراکز خصوصی و دولتی
33. به کارگیری فناوری واقعیت مجازی برای بازتوانی بیماران مبتلا به بیماری سکته مغزی
34. نیازهای عمومی جهت ثبت سرطان فعال در سیستم های اطلاعات سلامت
35. بررسی میزان درخواست پرونده های پزشکی از بخش مدارک پزشکی بیمارستان کوثر سمنان
36. استفاده از داده کاوی در طراحی سامانه هوشمند تشخیص بیماری پمفیگوس وولگاریس
37. وضعیت استفاده از تکنولوژی سلامت همراه در ایران
38. طراحی نرم افزار حمایت از تصمیم در تجویز دوز داروهای کودکان مبتلا به سرطان خون
39. مقایسه هزینه اي بيماران بستري، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي امام حسین (ع) شهرستان هشترود و خاتم النبیاء(ص) شهرستان میانه
40. مرور نظام مند طراحی نرم افزارهای مورد استفاده در پزشکی از راه دور در ایران
41. بررسی رابطه بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی بین مدیران و کارکنان مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1395
42. رضایتمندی بیماران بستری بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت
43. دیدگاه پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسب به نقش تکنولوژی شناسایی از طریق امواج رادیویی در مراقبت سلامت
44. ارائه چارچوب كلي براي شبكه ملي اطلاعات سلامت ايران
45. ارزیابی زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پزشکی از راه دور در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
46. طراحی الزامات نمونه اولیه پورتال سلامت ملی براساس تجارب کشورهای منتخب
47. بررسی وضعیت سیستم های اطلاعات اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی-درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران
48. اهمیت یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات سلامت در اجرای طرح تحول نظام سلامت
49. نقش پرونده الکترونیک سلامت در ارتقاء دانش و مهارتهای متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت
50. جایگاه مدل اطلاعات مرجع در تسهیم اطلاعات مراقبت سلامت
51. ارزیابی و اعتبارسنجی مدلهای پیشگویی مورتالیته با بهره گیری از سیستم های اسکورینگ APACHEII و SAPSII در دو شهر بزرگ تهران و مشهد- شاخص های پیشنهادی در امر اعتبارسنجی بیمارستانی-
52. ارزیابی استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران : مروری ‏‎ ‎بر مطالعات
53. مرتفع نمودن چالش های فراروی طرح تحول نظام سلامت از طریق ایجاد سیستم کارآمد مدیریت اطلاعات سلامت
54. بررسی جایگاه مدیریت اطلاعات در مدل‌های برتر اعتباربخشی جهان: یک مطالعه مروری- تطبیقی
55. بررسي عوامل موثر بر بهره برداري از تخت هاي بيمارستانی
56. بررسی دیدگاه بیماران دیالیزی در مورد تمایل به استفاده از پرونده سلامت فردی و روش دسترسی به آن
57. تله روباتیک دراقدامات پیش بیمارستانی
58. بررسي سطح آگاهي كادر پرستاري از سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه سال 95
59. ارائه ی الگوی مديريت ريسك براي امنيت سیستم¬های اطلاعات سلامت کامپیوتری در بيمارستان هاي ايران
60. بررسی موانع فنی و زیرساختی ارسال پرونده الکترونیک سلامت بیمارستانهای زنجان به سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) و اریه مدل مدیریتی و اجرایی در جهت بهبود روند ارسال پرونده ها
61. کیفیت پردازش اطلاعات در سیستم های اطلاعات پرستاری: یک مطالعه ارزیابی از یک کشور در حال توسعه
62. بررسی سیستم ذخیره و تبادل تصویر از دیدگاه کارکنان رادیولوژی بر اساس مدل پذیرش فن آوری
63. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس مدل پذیرش فناوری
64. کاربرد اخلاق در پزشکی از راه دور: مروری نظام مند
65. طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت نوآموزان
66. بررسی دیدگاه اعضای هیت علمی رشته فناوری اطلاعات سلامت نسبت به دوره کارآموزی
67. توسعه سيستم تصميم يار بر پايه اطلاعات سيار براي استفاده در مشاوره از راه دور
68. کاربرد تله مدیسین در بازتوانبخشی و درمان سرپایی بیماری پارکینسون
69. بررسی آگاهی و نگرش کا‎ ‎رورزان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز نسبت به فناوری پزشکی از راه دور
70. میزان اثر بخشی فناوری اطلاعات سلامت بر فرایند گردآوری آمار بیمارستای در بیمارستان های منتخب شهر اهواز ‏
71. روند شاخصهای عملکردی بیمارستانهای ایران در سالهای 1390 تا 1394 مطابق با برنامه پنجم توسعه بر اساس داده های کشوری آواب
72. وضعیت شاخصهای بیمارستانی در بیمارستانهای دانشگاهی در شهر های زیر 50 هزار نفر به تفکیک تعداد تخت در سال 1394
73. اولویت‌بندی «عوامل مؤثر بر به‌کارگیری تخت هوشمند در پیشگیری از زخم بستر» در بخش مراقبت‌های ویژه از دیدگاه جامعه پژوهش
74. ارائه مدل مفهومی هم کنش پذیر ثبت الکترونیک زنان زایمان منطبق بر پرونده الکترونیک سلامت ایران
75. ارزشیابی «عوامل کلیدی موفقیت» پیاده سازی شبکه بی‌سیم حسگر برای کنترل عفونت بیمارستانی بخش مراقبت‌های ویژه به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
76. رابطه بین رضایت و اعتمادکاربران نسبت به خدمات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعات بیمارستانی
77. تاثیر انتخاب علت زمینه ای مرگ بر بهبود کیفیت آمار علل مرگ و میر پریناتال
78. تعویض کابلهای شبکه داده در یک بخش بیمارستانی، تهدیدها و چالشها؛ ارائه یک تجربه
79. میزان به کارگیری شبکه اجتماعی تلگرام جهت آموزش و یادگیری دانشجویان پرستاری
80. بررسی وضعیت استفاده از تلفن هوشمند در بین دانشجویان پرستاری
81. بررسی آموزش ضمن خدمت کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت در طول اجرای طرح تحول سلامت
82. بررسی و مقایسه الگوریتم های داده کاوی به منظور پیش بینی بیماری مزمن کلیوی
83. بررسی نرم افزارهای فارسی داروشناسی تلفن هوشمند
84. بررسی مشکلات مدیریتی بخش مدیریت اطلاعات سلامت و علل آن از دیدگاه مدیران و کارشناسان مدارک پزشکی ؛ یک مطالعه کیفی
85. ارزیابی میزان ثبت علايم و علت های مبهم مرگ در گواهی فوت های صادره از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران
86. دیدگاه پرستاران در رابطه با تأثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر عملکردشان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم:1394
87. الزامات اطلاعاتی و زیر ساختی کارت سلامت چشم پزشکی
88. مدیریت اطلاعات زنجیره تامين دارو با رويكرد شبيه‌سازي سيستم‌هاي پويا در بیمارستان رضوي مشهد
89. تعیین میزان مهارت دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در کارآموزی در عرصه ی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حوزه فناوری اطلاعات-1394
90. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص وضعیت بیمار با استفاده از فشار سیستولیک و دیاستولیک
91. بررسی اثر اجرای طرح تحول نظام سلامت در رضایتمندی بیماران در بیمارستانهای دولتی تبریز
92. بررسی رضایتمندی پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی تبریز
93. رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت
94. ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه از ديدگاه کاربران
95. الکترونیکی کردن فرم های Greensheet در راستای دسترسی آسان و سریع به اطلاعات بیماران
96. بررسی سطح دسترسی به مراکز خدمات سلامت روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) : مطالعه موردی شهرستان ایذه
97. بررسی مقایسه¬ای سامانه¬های طبقه بندی ملی نئوپلاسم در کشورهای منتخب و ارایه الگو برای نظام ثبت سرطان در ایران
98. بررسی تاثیر به کارگیری سیستم پذیرش ، ترخیص و انتقال (ADT) در فرایند پذیرش و ترخیص از دیدگاه کارکنان درمراکز آموزشی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
99. بررسي پتانسيل مراكز آموزشي درماني استان اصفهان در جذب گردشگري سلامت با استفاده از آناليزاطلاعات موجود در سيستم هاي HISبه تفكيك فصول كتاب ICD10 در سال 94
100. شناسايي و ارزیابی ریسک های برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات سلامت با رويكرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)
101. پذیرش فناوری شناسایی با استفاده از امواج رادیویی(RFID) از دیدگاه کارکنان بخش های جراحی براساس مدل پذیرش فناوری(TAM)
102. ارائه الگوی ارزش نسبی مبتنی بر منابع (RBRVS) در سیستم بهداشت و درمان ایران:1395
103. فقدان شناسايي مكانيزه بيماران تحت پوشش بيمه تكميلي و افزايش استفاده از يارانه سلامت بيماران و ارائه راهكار جهت كاهش سوء استفاده بيمه هاي تكميلي بعد از اجراي طرح تحول سلامت
104. بررسي پراكندگي بيماريها به تفكيك فصول icd10 در استان اصفهان بر اساس آناليز اطلاعات HIS بيمارستانها در سال 94
105. تولید محتوای کمک آموزشی مبتنی بر موبایل اندروید و بررسی تاثیر ویژگی های نرم افزار بر روی دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت، مورد مطالعه:درس اصطلاحات پزشکی
106. یک رویکرد بهینه به کمک عامل بر پایه کیفیت سرویس برای سیستم های نظارت بر سلامت فراگیر بر روی شبکه های حسگر بیسیم بدن
107. وضعیت کدگذاری تشخیص ها و اقدامات درمانی در بیمارستان های ایران: یک بررسی ملی
108. بررسی خطاهای کدگذاری بالینی در پرونده های بستری
109. نیازهای اطلاعاتی پرونده الکترونیک سلامت بیماران سلی
110. بررسی‎ ‎مؤلفه های اصلی سامانه های مدیریت اطلاعات سلامت مصدومان در بلایا ‏
111. پذیرش و استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستان بر اساس تئوری متحدالشکل پذیرش و استفاده از فناوری در بیمارستان های آموزشی اصفهان
112. اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی بر فعالیت های بخش مدیریت اطلاعات سلامت از دیدگاه کارکنان
113. بررسی شاخص¬های بهره¬وری نظام مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان¬های عمومی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران با استفاده از مدل پابن لاسو طی سال¬های 90-93
114. بررسی استاندارد ویزیت بیماران سرپایی در کلینیک شیخ الرئیس تبریز
115. تکنیک پردازش تصویر جهت تشخیص نودول های سرد غده تیروئید
116. نقش سیستم جامع اورژانس پزشکی یکپارچه در بهبود ارائه مراقبت های پیش بیمارستانی
117. صدور معرفی نامه الکترونیکی جهت بیماران دارای بیمه تکمیلی کوثر از طریق کیوسک
118. انگیرش تحصیلی و یادگیری: کلید ارتقاء آموزش در فناوری اطلاعات سلامت
119. ارزیابی طرح تحول نظام سلامت براساس شاخص های عملکردی واحد آمار بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد
120. نقش مدیریت اطلاعات در تجاری سازی فناوری: یک مطالعه مروری نظام مند
121. تاثیرگزارشات الکترونیکی پرستاری برامر مراقبت از بیمار ازدیدگاه پرستاران بیمارستان نمازی
122. سیستم تصمیم یار بالینی تشخیص وضعیت نوزاد با استفاده از ترکیب گزارش شرح حال و تحلیل سیگنالهای گریه
123. بررسی مقایسه ای شاخص های عملکردی اورژانس بیمارستانی یکسال قبل و یکسال بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های بالای 64 تخت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
124. استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در انجام فرآیندهای بیمارستانی در مراکز آموزشي و درمانی تبریز
125. الزامات عملکردی واحد رادیولوژی در سیستم اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران
126. طراحی و ارزیابی سیستم پیشنهاد کننده شواهد مبتنی بر انتولوژی جهت توصیه شواهد علمي برای پزشکان
127. راهکارهایی جهت تقویت سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی «آواب» براساس تجارب کاربران (ارائه یک تجربه)
128. تحلیل و بررسی روابط در مجموعه داده بیماران سرطان ریه و پیش بینی ریسک مرگ یکسال پس از جراحی
129. چالش حفظ امنیت اطلاعات بیماران در تله مدیسین (پزشکی از راه دور )
130. کاربرد داده‎کاوی در زمینه تشخیص حمله قلبی
131. بررسی اشکالات HIS در طی اجرای طرح تحول سلامت با استفاده از سامانه ارتباط با کاربران HIS (تیکتینگ)
132. ارایه الگوی عوامل موثر بر استقرار زیرساخت فناوری تشخیص صدا در بیمارستانهای فوق تخصصی شهر تهران
133. بررسی مدل های آموزش الکترونیک و ارائه یک مدل جامع در این زمینه
134. رفع چالش ثبت اطلاعات دموگرافیک بیماران در سامانه سپاس: تجربه مفید در بیمارستان علوی
135. طراحی مدل بازی الکترونیکی سلامت محور و ایجاد نمونه ای در زمینه دیابت
136. فرصتها و جايگاههاي شغلي موجود و آينده براي دانش آموختگان رشته فنآوري اطلاعات سلامت: مشکلات و الزامات
137. سیستم جامع نوبت دهی تامین اجتماعی راهکاری جهت توزیع عادلانه بیمار (طرح یک ایده)
138. چالش هاي رشته فناوری اطلاعات سلامت و هدایت‌های آتی
139. بررسی وضعیت بخش مدارک پزشکی از بعد آتش سوزی در مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
140. بررسی دادهای ثبت شده مرگ نوزادان در نرم افزارهای موجود در نظام سلامت
141. بررسی کیفیت اطلاعات گواهی های فوت در بیمارستان های شهدای عشایر و تأمین اجتماعی خرم آباد - 1391
142. نگرش کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت نسبت به مولفه های کیفیت زندگی کاری درحیطه های محیط کاری و روانشناختی
143. میزان اجرای دستورالعمل های کدگذاری صدمات ، سوختگی ها و مسمومیت ها در بیمارستانهای آموزشی امام خمینی و فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
144. بررسی مقایسه ای کدگذاری صدمات در کتابهای طبقه بندی منتخب
145. بررسی مقایسه¬ای "علل خارجی تصادفات" در سامانه¬های طبقه بندی منتخب
146. طراحی و ارزیابی سیستم اطلاعاتی کارت هوشمند سلامت
147. مطالعه مقایسه ای نیازمندیهای سامانه یکپارچه گزارش بیماریهای مشمول گزارش فوری(Notifiable)
148. فرصت ها و چالش های استفاده از فناوری های سلامت همراه
149. بررسي مقایسه اي سیستم هاي ذخیره سازی و انتقال تصایر پزشکی (PACS) از بعد روشهای پیاده سازی مجزاSingle PACS) ) باپكس جامع Enterprise PACS)) در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی استان اصفهان
150. بررسي چالش ها و فرصت هاي طرح سپاس از ديدگاه كاربران مديريت اطلاعات سلامت در داشنگاه علوم پزشكي مشهد
151. برنامه های کاربردی سلامت همراه: تحلیل اعتبار علمی منابع
152. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر حجم کاری بخش مدیریت اطلاعات سلامت
153. توسعه نرم افزار همراه خود مراقبتی سرطان پوست سیب
154. مقایسه تطبیقی حداقل مجموعه داده‌های نظام مدیریت اطلاعات حوادث ترافیکی در کشورهای کانادا، استرالیا، مالزی، ایران و ارائه الگویی مناسب برای ایران
155. موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در حوزه سلامت با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
156. ارزیابی کیفیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکي ايلام از دیدگاه کاربران بر اساس مدل وب کوال
157. بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس مدل نانوکا و تاکوچی در نیمسال اول سال تحصیلی94-93
158. آموزش بیمار مبتنی بر کامپیوتر: مطالعه مروری
159. بررسی هزینه کرد کشورهای منتخب برای پرونده الکترونیک سلامت ؛ با رویکردی تطبیقی
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 596

تعداد کل بازدیدها : 6196632