شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران- مهر 1392

عنوان
تصفيه آب در اجتماعات كوچك مبتني بر مصالح بومي
نویسندگان
ابراهيم محمدي كيش ، حبيب اله صالح احتراميان حقيقي ، محمدحسين يوسفي ، 1 - كارشناس ارشد مهندسي آب و فاضلاب شركت آب وفاضلاب روستايي استان فارس 2 – دانشجوي كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست-آب وفاضلاب وكارشناس اداره نگهداري شركت آبفار فارس 3 – رئيس اداره نگهداري وبهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب
چکیده
چكيده: عوامل متعددي چون كمبود منابع آب آشاميدني وهزينه بالاي طرحهاي تامين آب در اجتماعات كوچك بخصوص در مناطق روستايي باعث شده سامانه هاي ساده وارزان قيمت، جهت تامين آب آشاميدني مورد توجه قرار گيرد با توجه به اينكه تاكنون تحقيقي جامع در خصوص ساخت صافي هاي سفالي متخلخل غير تحت فشار با قابليت عبور آب جهت تصفيه در ايران به عمل نيامده است دراين فرايند ساخت صافي هاي سفالي با درصدهاي مختلف تخلخل و قابليت نفوذ جهت تصفيه آب در مناطق روستايي را با تكيه بر منابع محلي و بومي در دو فاز شامل امكان ساخت صافي هاي سفالي متخلخل و كارائي اين صافيها در تصفيه آب بررسي نموديم. در فاز اول جهت ايجاد تخلخل به صورت ميكروسكوپي درصافي هاي سفالي آرد گندم با درصدهاي مختلف به خاك رس اضافه نموديم كه ساخت تعداد 16 نمونه صافي سفالي از 4 تا 45 درصد تخلخل ميسر گرديد، در فاز دوم مطالعه كارايي استفاده از صافي هاي سفالي متخلل در حذف پارامترهاي: كدورت، نيترات، هدايت الكتريكي، TDSو ميكروارگانيسمهاي موجود درآب (كليفرمها) بررسي گرديد كه در اين مرحله با محاسبه راندمان حذف اين پارامترها مشخص شد كه صافيها توانايي بالايي در حذف آلاينده هاي شاخص ميكروبي (100درصد كلي فرمهاي شاخص وگرماپاي)، رنگ (كاهش45 تا50درصد رنگ ورودي متغيير) و كدورت (كاهش76 تا 90 درصد به ازاء كدورت ورودي متغيير) آب را داشته، اما اين سامانه نمي تواند جامدات محلول، هدايت الكتريكي، سختي و نيترات آب را حذف نمايد.
لغات کلیدی
كلمات كليدي : صافي سفالي ، آرد گندم ، تصفيه آب ، كدورت ، ميكرو ارگانيسم
دانلود
PDF
تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 1242

تعداد کل بازدیدها : 6202300