کنگره هایی که زمان اجرای آن به پایان رسیده است
1. سمینار ایمونولوژی
2. The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011
اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
3. Recent Advances in Neonatal Medicine Symposia(Iranian Turkish Days in Neonatology)
سمپوزیوم تازه های طب نوزادان (سمپوزیوم مشترک طب نوزادان ایران و ترکیه)
4. The First International Congress of Medical Bacteriology
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران
5. اولین همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت
6. اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت
7. 12 th International Congress of Iranian Academy of Restorative Dentistry 24-26 October 2012 Tabriz-Iran
دوازدهمین گنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
8. Global Festival of medicine and art
جشنواره جهانی سلامت وهنر
9. International Congress on New Advances in Pediatric Infectious Diseases(nursing)
کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان (پرستاری )
10. International Congress on New Advances in Pediatric Infectious Diseases
کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
11. 6th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
12. اولین کنگره درماتولوژی شمالغرب ايران -تبريز
13. شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران- مهر 1392
14. 21st International Iranian Congress of Physiology & Pharmacology
بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران
15. 6th national & first international Iranian stroke congress
اولین کنگره بین المللی و ششمین کنگره سراسری استروک ایران
16. the second Dermatologic congress in north west of Iran- Tabriz
دومین گنگره درماتولوژی شمالغرب ایران - تبریز
17. 8th Iranian Congress of Clinical Microbiology
هشتمین گنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
18. The International congress of Iranian neurosurgeons
گنگره میان دوره ای جراحی مغز و اعصاب ایران
19. International Symposium on Hepatitis B and C
سمپوزیوم بین المللی تازه های هپاتیت B و C
20. updates of diagnosis ,treatment and epidemiology of cystic fibrosis disease
تازه های تشخیص، درمان و اپیدمیولوژی بیماری سیستیک فیبروزیس
21. Pulmonary hypertension summit - tabriz
کنگره(سمینار) کشوری هیپرتانسیون پولمونر ریوی - تبریز
22. international congress on new advances in pediatric and neonatal diseases
تازه های بیماری های کودکان و نوزادان و تجویز منطقی مکمل های تغذیه ای
23. همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت
24. International Symposium on Updates of Inflammatory Bowel Disease (IBD)
سمپوزیوم بین المللی تازه های بیماری های التهابی روده
25. 1th Annual Conference of Health Management in Disasters and Emergencies
همایش سالانه مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
26. 3rd International and 16th Nationall Child Neurology Congress
سومین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی اعصاب کودکان ایران
27. همایش ملی فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت:تجربه ها، چالش ها و رویکردها
28. International Congress of Trauma and Emergency Critical Care
همایش بین المللی تروما و مراقبت‌های بحرانی اورژانس
29. the 1st International Congress of IAP's Iranian Division with focus on recent updates in Prevention, Diagnosis & Treatment of Breast Canser
اولین کنگره بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی با محوریت تازه های پیشگیری، تشخیصی و درمانی سرطان پستان
30. دومین همایش ملی کتاب و خواندن : اطلاع رسانی سلامت
31. tabriz international urology congress
کنگره بین المللی اورولوژی تبریز
32. The first congress of updates on prevention, diagnosis and treatments of GI cancers
اولین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری،تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارش
33. Neonatal Parenteral and Enteral Nutrition
سمینار دو روزه تغذیه وریدی و خوراکی نوزادان
34. Congress of Children & Neonate Updates
سمینار دو روزه تازه های کودکان و نوزادان
35. the first international congress of updates on otarhinolaryngology disease
اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری های گوش، حلق و بینی
36. the first international congress of updates on cystic fibrosis
اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس
37. The Fourth dermatology congress in north west of iran-tabriz
چهارمين کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران-تبریز

تازه ها
مناسبت ها
آمار بازدیدکنندگان
بازدیدهای امروز : 1281

تعداد کل بازدیدها : 6202339