سمپوزیم  تازه های طب نوزادان ( روز مشترک طب نوزادان  ایران و ترکیه )

در راستای کسب  اهداف هزاره جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای کسب مقام اول  موقعیت علمی بین  انجمن های  علمی    منطقه   و همچنین گسترش روابط علمی بین انجمن های علمی،  انجمن نوزادان ایران با همکاری انجمن نوزادان ترکیه  سمپوزیم تازه های طب نوزادان ( روز مشترک طب نوزادان ایران و ترکیه ) را  برگزار می کند . این سمپوزیوم در روزهای  25 و 26 تیر ماه 90- مطابق با 16 و 17 ژولای 2011 - با همکاری اداره سلامت نوزادان ایران ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( مرکز تحقیقات سلامت کودکان تبریز ) و مرکز تحقیقات نوزادان ایران در محل هتل بین اللملی ائل گلی پارس برگزار خواهد شد.

این گردهمایی حاصل همکاری های دوستانه میان انجمن های نوزادان کشورهای ایران و ترکیه بوده و هدف آن بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل علمی و چالش های موجود در خصوص سلامت، بهداشت و بیماریهای مرتبط با نوزادان در این کشورها می باشد و امید است که سبب افزایش آگاهی و تبادل نظرات متخصصین در مورد راهکارهها و مراقبتهای  نوزادان دو کشور همسایه گردد.

 همچنین این نشست در راستای گسترش روابط علمی با " اتحادیه انجمن های اروپای مرکزی آسیائی "

  (Union of Central Eurasian Neonatal Societies) UCENS   که  یک تشکل  علمی غیر دولتی( NGO   )می باشد ،و انجمن های نوزادان تعدادی کشور اروپائی و آسیائی و ازجمله ایران عضو آن می باشد ،     برگزار می گردد.

این برنامه در روز 25 تیر ماه بصورت work shop  های علمی شامل آخرین یافته های طب نوزادان برای همکاران داخل کشور  و در روز 26 تیر ماه بصورت ارائه کنفرانس های مشترک توسط  اعضائ هیئت علمی نوزادان  دو کشور ایران و ترکیه و به زبان انگلیسی  با حضور  کلیه فوق تخصص های نوزادان کشور  ارائه خواهد گردید .

 قطعاً شرکت فعال همکاران محترم  فوق تخصص نوزادان موجب افزایش غنا ء این گردهم آیی خواهد شد.

امید است  این گردهمایی سرآغازی برای جلسات مشترک علمی بین متخصصین مرتبط با طب نوزادان در کشورهای منطقه  باشد تا در سایه تبادل نظر  علمی ناشی از آنها هم بتوان توانمندی های کشور عزیزمان ایران را اعلام و هم  به هدف نهائی استیلای علمی و کسب مقام اول  علمی در بین کشور های منطقه نائل گردیم .

 

دکتر محمد باقر حسینی                                  دکتر محمد حیدرزاه                                      دکتر هادی سماعی

 دبیر اجرائی سمپوزیوم                                رئیس اداره سلامت نوزادان ایران                   دبیر علمی سمپوزیوم