آدرس محل برگزاری: تبریز - پشت بیمارستان امام رضا (ع) - دانشکده پزشکی تبریز - تالار شهید شایانمهر