درباره همایش

    سلامت به عنوان يكي از مهم‌ترين نيازها و اساسي‌ترين حقوق مردم مطرح است و بي‌ترديدفراهم نمودن مراقبت‌هاي سلامت با كيفيت براي مردم يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت ها به شمار می رود. رسيدن به هر هدفي مستلزم طي مسيري است كه از طريق آن بتوان اهداف تعيين شده را محقق نمود . آنچه به منظور تحقق مراقبت با کیفیت، بسيار موثر و ياري رسان است، استفاده از مدلي است كه بتواند تحقق اين هدف را ممكن كند. حاكميت باليني برنامه و مدلي است براي تعالي و ارتقاي كيفيت كه مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و تاكيد بر ارائه خدماتي در خور و شايسته براي مردم دارد .

      در راستاي استقرار حاكميت باليني و همچنين نهادينه نمودن تفكر سيستمي ارتقاي مستمر كيفيت در سطح مراكز درماني ، "اولین همایش دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت"در 27 و 28 اردیبهشت ماه سال1391 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز برگزار می گردد. امید است دانشگاه علوم پزشکی تبریز، میزبان شایسته ای برای این گردهمایی علمی بوده و بتواند این همایش را به نقطه عطفی در تاریخچه فعالیت های حاکمیت بالینی کشور تبدیل نماید.  

      بدینوسیله از کلیه دانشجویان، كارشناسان و اساتید سراسر کشور دعوت به عمل می ­آید تا جهت برقراری تعاملات علمی و ارائه فعالیت های پژوهشی خود که دربرگیرنده موضوعات نوآورانه و در راستای محورهای همایش باشد، در این همایش حضور بهم رسانند.  500.jpg