نهايي.gif

به نام خدا

در پرتو عنايات حق تعالي عزم آن داريم تا برگزار كننده اولين كنگره درماتولوژي شمالغرب ايران در روزهاي 15، 16 و 17 شهريور درهتل پارس ائل گلي تبريز باشيم. 


اين كنگره داراي امتياز2/21 آموزش مداوم (مدون و غير مدون) براي گروه هاي هدف خواهد بو د كه 10 امتياز مدون و 2/11 غير مدون خواهد بود.

گروه هدف شامل:
1- متخصصين پوست
2- رزيدنتهاي پوست
3- جراحان پلاستيك و زيبايي
4- متخصصين بيماري هاي دهان
5- متخصصين فارماسيوتكس

قابل ذكر مي باشد براي پزشكان عمومي و دانشجويان غير از گروه هدف هيچ امتيازي تعلق نخواهد گرفت. در ضمن ثبت نام و شركت در كنگره نيز مخصوص گروه هدف مي باشد.


مهلت ارسال مقالات
:
     91/2/1-91/4/31                  

مهلت درخواست كارگاه:  15/5/91-1/2/91

اعلام نتايج داوري:          1/6/91

پس از تكميل فرم ثبت نام و داشتن نام كاربري و رمز عبور نسبت به ارسال مقالات اقدام فرمائيد    
 

هزينه ثبت نام :

پرداخت هزينه ثبت نام براي كليه شركت كنندگان محترم ( داراي مقاله و اعضاي هيئت علمي) الزامي مي باشد.
هزينه ثبت نام دستياران نصف مبالغ اعلام شده مي باشد.
تا تاريخ 15/4/91:                               500،000 ريال (پنجاه هزار تومان)
تا تاريخ 15/5/91:                               600،000 ريال ( شصت هزار تومان)
بعداز تاريخ هاي ذكر شده تا روز برگزاري: 700،000 ريال (هفتاد هزار تومان)


   
شماره حساب بانك ملي (سيبا):   0108507620000

     بنام: دكتر اميرنيا و دكتر رنجكش


جهت ديدن پوستر كنگره كليك كنيد.