راهنمای نویسندگان

هزینه ثبت نام و کارگاه ها
   
   
   
 
     
 

 با یاری خداوند متعال کنگره بین المللی تازه های پرستاری عفونی کودکان با همت متخصصین ، اساتید دانشکده پرستاری و مامایی و همکاری وزارت بهداشت و درمان، مرکز آموزشی درمانی کودکان و انجمن علمی پرستاری و سازمان نظام پرستاری ایران از تاریخ 24/2/92 لغایت 26/2/92 برگزار می شود . هدف اصلی این کنگره بحث و تبادل نظر در زمینه آخرین پیشرفتهای علمی در رشته پرستاری کودکان ، آشنایی با نیازهای علمی – درمانی – بهداشتی کشور و به روز نمودن اطلاعات اساتید ، پرستاران و دانشجویان عزیز می باشد. امیدواریم محققین عزیز با ارسال نتایج تحقیقات ارزشمند خود ما را در پربار ساختن این کنگره یاری نمایند.

مهناز جبرئیلی- عضو هیات علمی

دبیر اجرایی کنگره

ملیحه اسدالهی – مدیر گروه پرستاری کودکان

دبیر علمی کنگره

 
     
 

 

دبیر اجرایی همایش تازه های عفونی پرستاری:  مهناز جبرئیلی

شماره های تماس : 4796770-0411

  3270014- 0411
موبایل : 091141106684

ایمیل : jabraeilim@tbzmed.ac.ir