ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران     

           
28-26 شهریور ماه 1392

در آستانه روز جهانی کودک و هفته بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پزشکی

 

برگزار کنندگان:

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز / انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

 

مسئولین برگزاری همایش :رئیس همایش : دکتر مهدی تهرانی دوست
 

       

دبیرعلمی همایش : دکتر ایوب مالکدبیر اجرایی همایش : دکتر شاهرخ امیری

مدیر اجرایی همایش : آقای حسن فلاح

مسئول دبیرخانه همایش : خانم باقری

 

با شرکت محققین داخلی ، خارجی و با مشارکت:

   

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 انجمن جهانی روان پزشکی کودک و نوجوان

 انجمن آسیایی روانپزشکی کودک و نوجوان

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ترکیه

   مدیریت امور اجتماعی و سلامت سازمان شهرداری تبریز

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

مرکز تحقیقات روانپزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC

انجمن روانپزشکان شاخه آذربایجان شرقی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

با همکاری:

     

اساتید روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه تبریز

و

انجمن کودکان اوتیسم تبریز     

دارای امتیاز بازآموزی

برای رشته های :

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ، فوق تخصص نورولوژی کودکان ، سایر رشته های فوق تخصص کودکان ، متخصصین روانپزشکی ، نورولوژی، طب کودکان ، پزشکان عمومی ، روانپرستاری ، توانبخشی و گفتار درمانی ، دکترای روانشناسی بالینی و انواع رشته های روانشناسی