مهم قابل توجه شرکت کنندگانی که مقاله آنان در قالب سخن رانی و  یا پوستر پذیرفته شده است .
برگزاری کارگاههای آموزشی در طی کنگره  
 
   

برنامه كنگره                                                                             آرشیو اخبار

 
     دانلود فایل قرارداد اسپانسری /  دانلود امتیازات و هزینه ها آموزش مداوم  
   
 
 

 

 

 دبیرخانه همایش : تبریز – خیابان گلگشت مرکز آموزشی و درمانی امام رضا طبقه دوم – گروه جراحی مغز و اعصاب     تلفن :  33340092 – 041  و  33340830 – 041

 جهت اطلاع از شرایط اسپانسری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.  09144104456 - دکتر میرزائی