گروه هدف : فوق تخصص گوارش و کبد بالغین و اطفال

متخصصین داخلی - جراحی عمومی - عفونی- زنان زایمان - کودکان- پاتولوژیست -دکتری علوم آزمایشگاهی - پزشکان عمومی

همراه با 10 امتیاز بازآموزی آموزش مداوم

tabrizhepatitis@tbzmed.ac.ir

جهت دانلود پوستر کلیک کنید