اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش

سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت:

تجربه ها، چالش ها و رویکردهاFirst National Congress of

Health Information Technology and Management:

Experiences, Challenges and Approaches

 زبان کنفرانس: فارسی

سازمان برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سطح همایش: ملی

مدت زمان ارسال چکیده مقالات : تمدید شد تا تاریخ 15  تیرماه 1395   

اعلام نتایج داوری :     19 مرداد ماه 1395 

تاریخ برگزاری همایش:  31   شهریور و یکم مهر ماه 1395 

   


رییس همایش:              دکتر محمد حسین صومی

دبیران همایش:            دکتر پیمان رضایی 

                           دکتر زکیه پیری

_________________


چاپ مقالات برتر در مجله مدیریت اطلاعات سلامت:
  • با توجه به چاپ مقالات برتر  در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، خواهشمند است چکیده و متن کامل مقالات ارسالی  با فرمت مجله مدیریت اطلاعات سلامت تنظیم گردد.

__________________