دومین  همایش ملی کتاب  و  خواندن  :رسانه   و سلامت

  2nd National Conference of Book & Reading: Media & Health

محل دقیق برگزاری همایش  

تبریز- خیابان دانشگاه- جنب بیمارستان شهید مدنی- روبروی دانشکده مدیریت و اطلاع

 رسانی پزشکی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- سالن همایش بزرگ- دومین همایش 

ملی کتاب و خواندن      

......................................................................................................       

نتایج داوری چکیده مقالات دومین همایش ملی کتاب و خواندن 


چکیده مقالات پذیرفته شده سخنرانی

     چکیده مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر      
     

اطلاعیه‌ها

  

       
 

  

   

در سال 1394 اولین همایش ملی یک روزه کتاب و خواندن با محوریت ارتقای فردی، شغلی و اجتماعی در  هفته کتاب در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید و با استقبال بسیار گرم اعضای هیئت علمی رشته کتابداری دانشگاههای مختلف، کتابداران و دانشجویان کتابداری مواجه شد. عمده سخنرانی ها از اعضای هیئت علمی دانشگاههای الزهرا، شهید مدنی آذربایجان ، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز سلامت الکترونیک کلینیک پارس تبریز بود. این همایش فرصتی ایجاد کرد تا صنعت و دانشگاه بهم نزدیک شود. بطور کلی 15سخنرانی ارائه شد.  در  جنب این همایش از کتابداران برتر پژوهشگر و کتابداران پیشکسوت تقدیر با جایزه ارزنده بعمل آمد. گزارش همایش در بولتن کتابداری  درج شد و نیز در گروههای بحث و شبکه های اجتماعی منعکس گردید. چکید ه نامه همایش بصورت چاپی و روی CD منتشر شد و قابل دسترس قرار گرفت.

دومین همایش ملی کتاب و خواندن در تاریخ 25-24 آبان با محوریت  رسانه   و  سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار خواهد شد. عمده محورهای این همایش عبارتند از : پارادایم های نوین آموزشی و حرفه ای در اطلاع رسانی سلامت، فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی سلامت، اطلاع درمانی ،مشاوره اطلاعاتی، تجویز اطلاعات، مدیریت اطلاعات مبتنی بر شواهد، علم سنجی در پزشکی، شبکه های اجتماعی، تحلیل شبکه های اجتماعی، اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی سلامت ، مدیکال ژورنالیسم.

 اما پذیرش مقاله از موضوعات جدیدمرتبط دیگر هم انجام می گیرد.

چکیده نامه مقالات این همایش نیز بصورت الکترونیکی و چاپی در کتابچه همایش منتشر خواهد شد.