به نام خدا


خدای بزرگ را شاکریم که فرصتی پدید آمد تا در خدمت فرهیختگان و اساتید در شهر زیبای تبریز باشیم. در طی دو روز سمینار، بحث و تبادل نظر درباره بیماری های کودکان و نوزادان صورت گرفته و امیدواریم حضور اساتید و دانشجویان موجب غنای علمی سمینار گردد. محورهای موضوعی سمینار درباره تازه های بیماری های کودکان و نوزادان درباره تازه های واکسیناسیون، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی منطقه، بیماری های جدید نوظهور و نوپدید و موضوعات کلی کودکان و نوزادان خواهد بود.
اینجانب و دوستان تلاش خواهیم نمود تا سمینار از لحاظ علمی، کمی و کیفی به نحو احسن برگزار گردد.
حضور اساتید و دانشجویان را در این سمینار در شهر زیبا و تاریخی تبریز ارج می نهیم.                                                                                                                  
                                                                       
                                                                        دکتر بابک عبدی نیا                                                                                                                                                                                                 فوق تخصص عفونی کودکان
                                                                                                                 دبیرعلمی و اجرایی سمینار  
  آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 31 خرداد 1396

  تاریخ برگزاری همایش:  5- 6 مرداد ماه 1396

 محل برگزاری همایش : هتل پارس تبریز

تلفن دبیرخانه : 35262265-041

ایمیل همایش جهت ارسال خلاصه مقالات : Tabriz.Pediatric.Congress@gmail.com


جهت دریافت اطلاعات بیشتربه منوی ثبت نام مراجعه نمایید.